handdator

Visa fullständig version : Elektrikerns ansvar?!


penka40
2011-12-17, 09:09
Man gjorde återställning av min lgh efter en vattenskada. Enterprenören är anlitad av förvaltarn. Jag kom överens med arbetsledaren om bytet av elcentralen och bad elektrikern att göra ett nytt gruppschema. Han tog mitt gamla elschema medan jag var på jobbet och efter några ddg skickade mig ett nytt i e-mail. Inget badrum där markerad. Ok, kollade allt själv och upptäckte att det finns inte nån separat säkring för köket. Påpekade detta till elektrikern, på vilket han svarade att
"Då det inte fanns något gruppschema så fick vi göra ett nytt har ej med i vårt pris att leta runt bakom alla möbler efter uttag och kolla vilken säkring. Hade du haft ett gruppschema hade vi kunnat överföra denna info till det det nya men så var inte fallet."

Inte nog att han ljuger, utan: Har elektrikern inget ansvar att göra ett nytt utförlitligt gruppschema? Samt, är det normalt att det inte finns en separat säkring till köket?

Tacksam för alla svar!

Granne
2011-12-17, 14:40
Man gjorde återställning av min lgh efter en vattenskada. Enterprenören är anlitad av förvaltarn. Jag kom överens med arbetsledaren om bytet av elcentralen och bad elektrikern att göra ett nytt gruppschema. Han tog mitt gamla elschema medan jag var på jobbet och efter några ddg skickade mig ett nytt i e-mail. Inget badrum där markerad. Ok, kollade allt själv och upptäckte att det finns inte nån separat säkring för köket. Påpekade detta till elektrikern, på vilket han svarade att
"Då det inte fanns något gruppschema så fick vi göra ett nytt har ej med i vårt pris att leta runt bakom alla möbler efter uttag och kolla vilken säkring. Hade du haft ett gruppschema hade vi kunnat överföra denna info till det det nya men så var inte fallet."

Inte nog att han ljuger, utan: Har elektrikern inget ansvar att göra ett nytt utförlitligt gruppschema? Samt, är det normalt att det inte finns en separat säkring till köket?

Tacksam för alla svar!

Enligt installationsreglerna, är Installatören skyldig att göra ett korrekt gruppschema, samt utföra kontinuitetskontroll och överlastkontroll vid nyinstallation. Sök på installationsregler på google eller ring elsäkerhetsverket så får du rätt svar på den frågan direkt. Det är installatören som är ansvarig för säker inkoppling och dokumentation, han är personligt ansvarig vid eventuellt fel. anläggnings ägaren är ansvarig för underhåll och skötsel.