handdator

Visa fullständig version : nästa generation brf


tette
2011-12-16, 21:15
Hemma hos Reinfeldt i Täby provar man nya bostadsrättsföreningar.
Eller nytt o nytt, HSB körde samma variant på några områden i miljonprogrammet. men stridigheter gjorde att man upphörde med denna variant.
"det kommer att bildas gemensamhetsanläggningar avseende innergård och garageplan med gemensamt ansvar mellan flera föreningar"

"I byggnaden inryms en separat kommersiell fastighet där restauranger och butiker kommer att bedriva verksamhet"
(utländskt företag)

Bäddat för trubbel, eller krav på bättre styrelser?

Robarb
2011-12-17, 14:30
Att bygga in kommersiella lokaler i en bostadsrättsfastighet är i sig inget nytt. Det kallas för 3-dimensionell fastighetsbildning. Antingen så bildar man en separat fastighet i huset eller ett särskilt fastighesutrymme.

Denna modell har blivit allt vanligare sedan lagen trädde i kraft 2004. Jag skrev min juridiska D-uppsats 1984 i just detta ämne och har numera varit engagerad i att bilda sådana fastigheter både på vertikalplanet som horisontalplanet.

Speciellt i Stocklholm och andra storstäder så finns det kommersiella lokaler i husen i sådan omfattning att bostadsdelen blir för liten för att det skall gå att bilda en äkta bostadsrättsförening. Jag går inte igenom reglerna för vad som räknas som äkta respektive oäkta föreningar. Antar att det är känt av de flesta.

Genom att avstycka de kommersiella delarna och bilda en seprat fastighet för dessa, så kan bostadsdelen bli en äkta förening och åtnjuta de fördelar som sådana har. En pågående översyn av 3/12 reglerna i skattesystemet gör att intresset ökar alltmer för att en uppdelning av fastigheterna sker. I vissa fall kan ett hus innehålla upp till fyra olika fastigheter eller fastighetsutrymmen. Det kan vara bostäder högst upp, kontorslokaler på mellanvåningar, butikslokaler i markplan samt ett större bilgarage i ett par plan under mark.

Det som blir intressant att lösa är dels gemensamhetsanläggningar i form av driftteknik såsom ventilation, hissar, värmesystem mm och dels servitutsavtal för att passera genom andra fastigheter via hissarna eller entreérna.

You see how easy life can be.