handdator

Visa fullständig version : Teknisk förvaltning, anställa eller anlita?


Ludde
2011-12-13, 00:57
Hej, jag sitter i styrelsen för en förening som kommer att byta ut vår nuvarande förvaltare. Vilken form är att föredra, att anställa eller att anlita?

Har ni några tips på lämpliga vägar för att hitta en kompetent och serviceinriktad förvaltare?

Hur mycket tid kan/bör det gå åt för att ta hand om den tekniska förvaltningen i en förening på knappt 200 medlemmar? Uppgifterna är att besvara e-post från medlemmar, hjälpa medlemmar med boendefrågor, ta in offerter på underhållsåtgärder, se över standarden i området, sköta kontakter med entreprenörer.

tette
2011-12-13, 11:56
En mycket svårfråga att svara på utan mycket mera information.
Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning fastighetsskötsel/markskötsel är de 3 vanliga avtalen en förening behöver.

Det mesta går in i varandra, och Tillexmepel HSB och Riksbyggen är mästare på att ta betalt för samma sak flera gånger.

Utifrån det lilla man får veta av din fråga anser jag att anställa en och skräddarsy arbetsuppgifterna av de som inte ingår i det ni betalar till andra förvaltare.

Idealet är nog att man på tillexmepel (beroende på storleken o arbetsuppgifter)delar en teknisk förvaltare med några andra brf:er.
Helst liknande då kan samordningsvinster göras.

Robarb
2011-12-13, 18:52
Det är avgörande i vilken situation som föreningen befinner sig i. Är det aktuellt med större underhållsinsatser, investeringar eller andra tunga uppgifter som föreningen står inför.

I sådana fall torde en anställd förvaltare/intendent vara att föredra under förutsättning av att styrelsen kan städsla en erfaren och kunnig person. Sedan är det naturligtvis en fråga om styrelsen är tillräckligt kompetent att hantera en profesionell förvaltare. En styrelse är ofta funtade som lokala politiker. De anser sig kunna allt och går i vägen för den profesionelle förvaltaren och fattar en massa beslut utan att förvaltaren informeras vilket innebär att denne blir helt låst och kan inte utföra sitt uppdrag på bästa sättet.

Mina synpunkter ovan bygger på egen erfarenhet inom Brf Rönningeborg, Salem.

Många anser att när de fått ett förtroende att leda en förening så är det fritt att fatta vilka beslut som helst, oberoende på vad som står i lagar, stadgar eller i stämmoprotokoll. Det är den situation som råder hos oss sedan ett antal år tillbaka.

clabbe
2011-12-13, 21:00
Fungerar den som utför arbetet dåligt är det lättare att byta ut ett externt förvaltningsbolag än en egen anställd. Egen anställd kräver att man fixar försäkringar, skatter, löner med mera. Samtidigt slipper man betala det externa företagets administrationskostnader och den moms de lägger på tjänsten.

Robarb
2011-12-14, 10:22
Huruvida en fastigehtsförvaltare fungerar bra eller dåligt beror helt på hur vederbörande har städslat respektive upphandlats.

Att avveckla en extern entreprenör kan vara nog så komplicerat om inte avtalet är rätt formulerat. Det kan uppstå avvecklingskostnader både för en anställd förvaltare som en externt upphandlad. :(

Att administrera löner, källskatter mm är nog inte mer komplicerat än att betala en faktura. Grundläggande kunskaper inom aritmetik och läskunnighet/-förståelse är väl vad man kan fordra av förtroendevalda ledamöter eller den förvaltare som anlitas. :12:

De merarbete som en anställd medför uppvägs ofta av de besparingar som man uppnår. Den anställde skall vara kompetent att uföra erforderligt administrativt arbete utöver att kunna även de tekniska frågrna. Styrelsen tillsammans med revisorerna har att följa upp och kontrollera att allt sköts på ett riktigt sätt utan att gå in och störa förvaltarens arbete.