handdator

Visa fullständig version : Får ett stambyte gå till hur som helst?


Han med luppen
2011-12-06, 15:42
Är vi alla som bor i bostadsrätt rättslösa eller är det tingsrätten/hovrätten och så vidare som gäller för att få rätt??


Har en glad bekant, företagare som köpt en lokal i en stor förening i stockholms innerstad.
Lokalen är stambytt för ca 20 år sedan och dåvarande stambytare lämnade några genomförningar i golv/tak orörda. Sannolikt uppfattade som helt friska och olönsamma att byta.

Andra delar av föreningens stammar är äldre och vattenskador har inträffat på några ställen, varpå man går in och river i väggar och tak på ett tiotal sällen i den här lokalen och sedan bara lämnar allt efter några veckors bullrande arbete, där man bytt några meter stam totalt då allt redan är bytt. Styrelsen har alltså nollkoll på vad som är gjort i föreningen för 20 år sedan, vilket alla medlemmar får betala dyrt för.??

Lokalen är den största bostadsrätten i hela föreningen som har mer än 300 lgh och är ansluten till HSB.

Nye Ordf i föreningen meddelade att bytet skulle vara klart inom 1-2 veckor, och nu har det gått snart 3-4 månader, och fortfarande finns det en stam som de skall byta som förhindrar lokalinnehavaren att nyttja lokalen på avsett vis, med intäktsförluster till följd.

Hela lokalen om ca 200 kvm har belamrats med byggnadsprylar, golv och taktäckningar o på ett sådant sätt att denna medicinklinik är totalt oanvändbar, dvs 3 månaders intäktsbortfall som snart blir fyra månader, och oaktat en mängd påstötningar till ordf i föreningen, så händer ingenting.

Företaget närmar sig konkurs om rättelse ej vidtages snarast. Vad kan vederbörande göra för att få fart på föreningen, som inte lyssnar alls och beter sig helt ansvarslöst?

Dessutom är det inte uppenbart att stambytet överhuvudtaget är skäligt att genomföra då de bytta stamresterna ser ovanligt oskadda ut, fortfarande ca 7-8 mm gods kvar i dem.
Dvs föreningens medlemmar kan vara riktigt körda på onödiga miljonkostnader, det finns något som heter relining som kostar 1/6 del av vanligt stambyte, som mycket väl kunde ha fungerat här:13:

tette
2011-12-06, 18:11
"Nye Ordf i föreningen meddelade att bytet skulle vara klart inom 1-2 veckor, och nu har det gått snart 3-4 månader"


Hur många liknande fall kommer det att ligga på Tingsrättens bord i framtiden.?
Ditt fall (det jagkan läsa mig till i din "korta beskrivning") skulle jag vilja se att ordföranden blir prövad skadeståndansvar.

Vill med detta säga att hade det funnits några prejudikat där styrelsledamöter blivit dömda att till skadestånd för okompetent styrelsearbete skulle allt vara mycket lättare?

Det skulle leda till mycket bra för medlemmarna istället för den "vilda västern" som i dag råder.

Admin
2011-12-06, 23:16
Som jag förstår det rör det sig om en hyreslokal i en bostadsrättsförening, där verksamheten drabbats under en längre period pga underhållsarbete.

Då frågar sig vän av ordning, och jag, hur dylika underhållsåtgärder reglerats i hyresavtalet?

Har det yrkats på hyresnedsättning?
Står det i hyresavtalet något i stil med;
"Hyresgästen har inte rätt till nedsättning i hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i avtalet"?

Har det ställts skadeståndskrav... eller andra krav, t ex krav på ersättning för förlorad inkomst?
Ett skadeståndskrav verkar rimligt under de förhållanden som beskrivs här.

Har anmälan om detta lämnats in till Hyresnämnden?

Här går det nog inte att gå fram med filttofflor, utan här måste man agera bestämt så att det blir lite fart på styrelsen.

Vad kan vederbörande göra för att få fart på föreningen, som inte lyssnar alls och beter sig helt ansvarslöst?

Men vad säger styrelsen? Vad har sagts mellan styrelse och den som hyr lokalen så här långt? Vilka svar har styrelsen gett så här långt?

Se även;
Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7725)

clabbe
2011-12-07, 10:32
Som jag förstår det rör det sig om en hyreslokal i en bostadsrättsförening, där verksamheten drabbats under en längre period pga underhållsarbete.


Men admin, det står ju i trådstarten att det är en lokal som företagaren köpt. Hur får du det till en hyresrätt?