handdator

Visa fullständig version : Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf?


Anders Lundberg
2008-11-14, 19:20
Jag har svårt att se varför HSB ledamoten ska ha ett större ansvar än styrelsen i övrigt. Alla ledamöter har väl samma ansvar i styrelsen?:5:

Var kan jag läsa om att HSB ledamoten har ett större ansvar?

Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#29)
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#28)

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16160)

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878)

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ledamot-policy-sydost.pdf)

HSB-ledamot, hur f-n blir man det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14381)
Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15281)

När ska HSB-ledamoten lämna lokalen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15545)

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4411)

Hur många styrelser kan man sitta i? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13430)

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm)

Not från Admin.
Dessa inlägg har brutits ut från en annan tråd;
Hur ett stamrörsbyte inte ska gå till (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5027&page=4)

Admin
2008-11-14, 19:32
Jodå, HSB-ledamoten har ett utökat ansvar, även om det inte är så många som känner till detta.
Faktiskt just precis som HSB Malmös jurist berättar om på HSB Malmös bostadsrättsmässa dessa dagar.

Du kan läsa mer om detta på följande sida;
HSB-ledamotens roll och ansvar i föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=7296&postcount=14)
där det också finns en länk till det speciella avtal som gäller för HSB-ledamoten.

HSB-ledamoten sitter i styrelsen för att bidra med sina expertkunskaper och för att därigenom se till så att lekmannastyrelsen inte begår alltför allvarliga misstag eller brott.

I detta fall rör det sig dessutom en tjänsteman som är HSB-ledamot, vilket också understryker vikten av ledamotens ansvar.

Anders Lundberg
2008-11-14, 21:47
Jag håller nog inte med om att HSB ledamoten sitter i styrelsen på andra villkor än att ta tillvara medlemmarnas intressen.

Det här med utökat ansvar pga specialistkunskaper har jag hört tidigare och det kan faktiskt tillmätas alla ledamöter i styrelsen beroende av olika orsaker.

Om just HSB:s jurist sitter i styrelsen kan detta åberopas, men om HSB:s vaktmästare sitter med kanske inte. Allt handlar om vilka frågor som diskuteras så klart. Är en styrelsemedlem jurist och vald i bostadsrättsföreningen blir resonemanget detsamma.

Det blir väldigt mycket fokus på en ledamot i denna diskussion och vad jag har fått veta av juristerna i Stockholm är det inte rätt det du säger.

För många år sedan var jag på en kurs med Blanka Kruljac som idag är advokat. Hon pekade också på detta att HSB:s ledamot företräder medlemmarna och ingen annan och har inte större ansvar än andra om det inte är i en särskild fråga som rör det kompetensområde som kanske HSB:s ledamot har. Sedan spelar det nog ingen roll om HSB:s ledamot är anställd på HSB eller kommer från en annan bostadsrättsförening. :15:

Admin
2008-11-15, 07:44
Jag håller nog inte med om att HSB ledamoten sitter i styrelsen på andra villkor än att ta tillvara medlemmarnas intressen.
Ja, det är grundförutsättningen. Men det är inte vad frågan uteslutande handlar om.
Jag hoppas vi är överens om att medlemmarnas intresse ej tillvaratagits i denna denna historia, efter den redovisning jag lämnat här.

Det här med utökat ansvar pga specialistkunskaper har jag hört tidigare och det kan faktiskt tillmätas alla ledamöter i styrelsen beroende av olika orsaker.
Vi är överens!

Om just HSB:s jurist sitter i styrelsen kan detta åberopas, men om HSB:s vaktmästare sitter med kanske inte. Allt handlar om vilka frågor som diskuteras så klart. Är en styrelsemedlem jurist och vald i bostadsrättsföreningen blir resonemanget detsamma.
Ja just det. Dvs om någon med särskilda kunskaper ingår i styrelsen så blir denna person särskilt ansvarig. HSB-ledamoten sitter i styrelsen för att tillföra lekmannastyrelsen de särskilda kunskaper HSB-ledamoten har, med sin erfarenhet, sina kontakter med HSB-organisationen och den särskilda utbildning och information som HSB-ledamoten får.
I detta specifika fall dessutom en HSB-tjänsteman, och dessutom en HSB-tjänsteman med många år bakom sig i organisationen, och därför en lång och viktig erfarenhet.
Från vad du säger här så låter det som om du egentligen håller med mig... fast du inte vill.

Med ledning av dina synpunkter så misstänker jag att du också var på bostadsrättsmässan i Malmö igår. Stämmer det?

Det blir väldigt mycket fokus på en ledamot i denna diskussion
Ja, det är alltid bättre med konkreta exempel, så det är väl inget fel i det?
Annars går denna diskussion att överföra på alla andra HSB-ledamöter.

och vad jag har fått veta av juristerna i Stockholm är det inte rätt det du säger.
Saklighet är alltid bättre. Du hävdar saker som inte går att kontrollera, och som anonym person har det kanske inte så stort värde (om du fyllt i din profil i detta forum så hade din trovärdighet ökat bara pga detta). T.ex., är du HSB-ledamot?

Du uppger inte ens vilken jurist i "Stockholm" som hävdat annorlunda än vad jag säger (och inte heller exakt vilken fråga du ställt och exakt vilket svar du fått), vilket gör denna kommentar från dig helt irrelevant i sammanhanget.

Men om du menar att en jurist på HSB Riksförbund skulle ha sagt till dig i telefon att en HSB-ledamot inte har större ansvar än de övriga ledamöterna i styrelsen, och detta skulle vara sant, så är det bara att beklaga denna okunskap på HSB Riksförbund.

För många år sedan var jag på en kurs med Blanka Kruljac som idag är advokat.
Jag har också gått en kurs som Blanka hållit. Visst kan hon en hel del, men långt ifrån allt. Från de svar som Blanka gav åt HSB Malmö till det klander som Brf Misteln lämnade in med anledning av den felaktigt genomförda årsstämman i HSB Malmö 2007 så kan alla se skrämmande exempel på bristande kompetens inom området, inte minst Blanka Kruljacs uttalande om att stämmoprotokollet inte har någon betydelse. Det motsäger allt vad alla (och då menar jag alla!) andra experter säger.

Hon pekade också på detta att HSB:s ledamot företräder medlemmarna och ingen annan och har inte större ansvar än andra om det inte är i en särskild fråga som rör det kompetensområde som kanske HSB:s ledamot har.
Återigen hörsägen från dig som anonym person, och därför utan värde i sammanhanget. Alltid lättare om man försöker hålla sig till fakta.
Men låt oss säga att hon verkligen sagt detta.
Då kan man fråga sig vad hon baserar detta på att HSB-ledamoten inte har större ansvar? Kanske hon är okunnig om det avtal som HSB-ledamoten skrivit under? Eller du kanske missuppfattat vad Blanka sagt? Eller så menade hon exakt vad jag hävdar!
Men annars har Blanka rätt... om det är vad hon sagt. HSB-ledamoten har, precis som både du och jag faktiskt konstaterat, ett större ansvar i frågor där HSB-ledamoten i sin roll som HSB-ledamot borde veta vad som gäller. Dvs alla fel och misstag som gjorts, och som jag beskrivit här ska en HSB-ledamot ovillkorligen veta bättre än att göra. Det är också korrekt att HSB-ledamoten företräder medlemmarna, och inte styrelsen. Det enda hon i så fall har fel i är att det avtal HSB-ledamoten skrivit under inte har något värde.

Sedan spelar det nog ingen roll om HSB:s ledamot är anställd på HSB eller kommer från en annan bostadsrättsförening.
Jo, det har den betydelse som jag skrivit här ovan, dvs att det handlar om en tjänsteman med lång erfarenhet inom organisationen.

Sammanfattningsvis så har HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter pga två orsaker;

Det avtal HSB-ledamoten skrivit under.
Det särskilda ansvar som vi bägge tycks vara överens om att HSB-ledamoten har pga sin särskilda kompetens och erfarenhet.Är vi överens?