handdator

Visa fullständig version : Ersättning för advokatkostnad


kento
2011-11-23, 21:42
Jag flyttade in i min bostadsrätt våren 2008. Det pågick vindsbyggnation och man höll också på med ändring av ventilationen från självdrag till mekanisk frånluft. Jag köpte lägenheten med en fungerande öppen spis, men jag fick aldrig möjlighet att provelda första vintern, då det blev eldningsförbud. Två styrelsemedlemmar i föreningen hade fått problem med baksug i rökkanalen och rök i lägenheten då andra i huset eldade. Orsaken var ventilationen. Efter ett år upphävdes eldningsförbudet sedan ventilationsfirman trodde sig ha åtgärdat problemet med baksug i rökkanalerna hos styrelsemedlemmarna. När jag försökte provelda för första gången var det kraftigt baksug i rökkanalen och det rykte in när man försökte tända en brasa. Jag meddelade styrelsen att det inte gick att elda men de trodde inte på mig. Jag tillkallade en ventilations- och sotningsfirma som intygade att det inte gick att elda på grund av baksug i rökkanalen. Det behövdes en rökgasfläkt monterad på rökkanalen uppe på taket för att det skulle gå att elda. Styrelsen hänvisade till stadgarna där det står att lägenhetsinnehavaren skall reparera öppna spisen. Jag förklarade att det inte var något fel på öppna spisen utan att det var den ändrade ventilationen som orsakade problemet. Styrelsen hade dessutom reparerat och provtryckt rökkanalerna 2005 på föreningens bekostnad.
När jag tog upp problemet med öppna spisen på föreningsstämman övertalade styrelsen övriga medlemmar att rösta för att jag själv skulle bekosta ”reparation” av öppna spisen (montera rökgasfläkt).
Jag anlitade en advokat som skrev ett brev tillstyrelsen. Styrelsen anlitade en jurist hos SBC som höll med om att jag skulle bekosta en rökgasfläkt själv.
Jag sökte om medling hos Hyresnämnden. En granne hade nu upptäckt samma problem och skrev ett brev till Hyresnämnden. Till första mötet med Hyresnämnden kom jag och en styrelserepresentant tillsammans med SBC-juristen. Till nästa möte hos Hyresnämnden avbokade styrelsen mötet. Ärendet avskrevs hos Hyresnämnden.
Jag kontaktade Stadsbyggnadskontoret som konstaterade att det saknades bygganmälan för ändrad ventilation. Till slut beslutade Stadsbyggnadsnämnden om eldningsförbud i hela fastigheten för att rökkanalerna på grund av baksuget fungerar som tilluftkanaler till lägenheterna. Nu har vi äntligen fått en rökgasfläkt på skorstenen. Nu står jag själv kvar med advokatkostnader på 13000kr som föreningen vägrar betala. Inte jättemycket pengar men det känns fel att jag skall ta den kostnaden när styrelsen gjort fel.

Hur kan jag få ersättning för mina advokatkostnader på 13000kr. Jag anser att styrelsen gav fel information på föreningsstämman, vilket gjorde att medlemmarna röstade för att jag skulle bekosta rökgasfläkt själv. Detta i sin tur gjorde att jag var tvungen att anlita advokat för att tillvarata min rätt.

Harald
2011-11-23, 21:50
Det finns först en möjlighet att du kan använda hemförsäkringens rättsskydd. Men det är tveksamt om du inte har involverat denna från början. Börja där.

Andra möjligheten är att du stämmer föreningen, där du yrkar ersättning för dina kostnader. Tyvärr kräver detta ytterligare utgifter från din sida, som du riskar. Även om du lyckas få rätt i sak, riskerar du ett utfall där "varje part bestrider sina egna kostnader". Kan alltså bli dyrare för dig.

Rådet blir att avstå. Det är (vilket du redan erfarit) ibland kostsamt att få rätt, tyvärr.

tette
2011-11-23, 23:03
dina o föreningens juristkostnader räcker till 3st rökgasfläktar.?
Bra att du berättar hur det går till när okunniga styrelser anlitar kolossorganisation (HSB, SBC Riksbyggen) för att KÖRA ÖVER SINA MEDLEMMAR som de är valda att representera.

Kolosserna har bara ett intresse, att det blir så många tvister som möjligt mellan medlemmar o styrelser det ger klirr i kassan form av usla juristtjänster.

Och inget skall avgöras till prejudikat, för då blir det ju inga nya tvister.

Admin
2011-11-24, 10:13
När jag försökte provelda för första gången var det kraftigt baksug i rökkanalen och det rykte in när man försökte tända en brasa. Jag meddelade styrelsen att det inte gick att elda men de trodde inte på mig. Jag tillkallade en ventilations- och sotningsfirma som intygade att det inte gick att elda på grund av baksug i rökkanalen.
Vaför tillkallade du - och inte styrelsen - en ventilationsfirma, och vem betalade för denna?

Det behövdes en rökgasfläkt monterad på rökkanalen uppe på taket för att det skulle gå att elda.
Jag förutsätter att detta också intygades av ventilationsfirman.

Styrelsen hänvisade till stadgarna där det står att lägenhetsinnehavaren skall reparera öppna spisen.
En absolut förutsättning för att någon ska kunna ge dig något tips eller någon rekommendation är att du skriver här exakt vad det står i stadgarna om ansvarsfrågan. Med varje tecken exakt som det står. Alltså ansvarsfrågan för rökkanalerna och inte för den öppna spisen.

Jag förutsätter att föreningen är ansvarig för ventilationen.

Jag förklarade att det inte var något fel på öppna spisen utan att det var den ändrade ventilationen som orsakade problemet.
Enligt vem, menar du, att det var den ändrade ventilationen som orsakade problemen? Enligt dig eller den av dig anlitade ventilationsfirman?

Styrelsen hade dessutom reparerat och provtryckt rökkanalerna 2005 på föreningens bekostnad.
Det visar att du hade rätt... dvs att det är föreningen som ansvarar för rökkanalerna och att det inte var du, utan styrelsen, som skulle beställt kontrollen från ventilationsfirman.

När jag tog upp problemet med öppna spisen på föreningsstämman övertalade styrelsen övriga medlemmar att rösta för att jag själv skulle bekosta ”reparation” av öppna spisen (montera rökgasfläkt).
Märkligt att stämman beslutade om ditt fall. En medlem har i princip aldrig möjlighet att få igenom något för sig själv på en stämma, eftersom det är "en mot alla", där dessutom styelsen har övertaget att manipulera stämman i styrelsens riktning. Allt enligt hur den odemokratiska bostadsrättsformen fungerar överallt.

Finns det ett protokollfört beslut från föreningsstämman om ditt problem? Vad exakt står det i så fall i stämmoprotokollet om detta?

Jag anlitade en advokat som skrev ett brev till styrelsen. Styrelsen anlitade en jurist hos SBC som höll med om att jag skulle bekosta en rökgasfläkt själv.
Bostadsorganisationerna bryr sig inte om vad som är rätt eller fel när de anlitas av styrelsen. De har inga som helst skrupler utan arbetar uteslutande för styrelsen.
En styrelse som beter sig så här visar att de inte borde väljas om... eller ens få ansvarsfrihet.

Jag sökte om medling hos Hyresnämnden.
Tyvärr saknar bostadsrättshavarna en organisation som arbetar för dem, och som har möjlighet att på ett smidigt sätt ställa tillrätta problem som alla dessa lekmannastyrelser orsakar.

Till första mötet med Hyresnämnden kom jag och en styrelserepresentant tillsammans med SBC-juristen.
Meningslöst av styrelsen att ta med sig SBC-juristen, men tyvärr är det så det fungerar i okunniga styrelser som inte följer stadgarna och tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Jag kontaktade Stadsbyggnadskontoret som konstaterade att det saknades bygganmälan för ändrad ventilation. Till slut beslutade Stadsbyggnadsnämnden om eldningsförbud för att rökkanalen på grund av baksuget fungerade som tilluftkanal till lägenheten.
Ännu en gång bekräftas alltså att du hade rätt, och att styrelsen inte följde stadgarna (även om du inte redovisat dessa stadgar).

Nu har vi äntligen fått en rökgasfläkt på skorstenen.
Jag gissar att detta skett på föreningens bekostnad.

Hur kan jag få ersättning för mina advokatkostnader på 13000kr.
Om styrelsen vägrar ta sitt ansvar trots att det konstaterats att de gjort fel så återstår bara det som Harald förklarat. Via hemförsäkringen (som du inte berättat något om) eller via en stämning av föreningen.
Bara du kan avgöra vad du vill göra här. Jag hade (beroende på svaren på de många frågorna i detta fall) gått vidare och hävdat min rätt eftersom styrelsen gjort fel, men det är hur jag skulle agerat och kanske inte vad som passar andra.

Rent principiellt tycker jag inte att en enskild styrelse ska ta kostnaden för en styrelses inkompetens. När en styrelse beter sig så här illa ska det lyftas fram, så jag hoppas du skriver en motion till nästa stämma om hur det gått till. Därmed ges medlemmarna en möjlighet att förstå att styrelsen missköter sitt uppdrag och att det kostar föreningen onödiga pengar att inte ha en lite mer kompetent styrelse som följer stadgarna.

Och föreningen kanske måste fundera på att ställa krav på att SBC, eller andra som på ett så här tydligt sätt motarbetar medlemmarnas intressen, inte ska få anlitas (ännu en motion).

Jag anser att styrelsen gav fel information på föreningsstämman, vilket gjorde att medlemmarna röstade för att jag skulle bekosta rökgasfläkt själv.
Ja, vi vet ju inte vad styrelsen gav för information, så ingen kan säga något om detta. Men stämmobeslutet är kanske inte det viktiga utan det viktiga är att styrelsen gjort fel.

kento
2011-11-24, 16:43
Advokatkostnaden var på 30000kr. Jag utnyttjade hemförsäkringen och fick betala 13000kr själv. Dessa kostnader hade jag under 2010. För 2010 fick styrelsen ansvarsfrihet. Att jag väntade tills nu beror på att jag ville ha rökgasfläkten på plats. Jag hade kanske varit tvungen att driva ärendet vidare till Tingsrätten och då hade det blivit mer advokatkostnader. Nu fick vi hjälp av ett generellt eldningsförbud och ett krav på styrelsen att göra något åt saken.

Jag försökte på alla sätt prata med representanter för styrelsen. De var totalt ointresserade av att göra besök i lägenheten och se på problemet eller anlita någon firma för att undersöka saken. Därför var jag tvungen att själv kontakta ventilations- och sotningsfirma som intygade att det behövdes en rökgasfläkt på rökkanalen.

Det är ett faktum att problemen berodde på ventilationen och att det inte är något fel på rökkanaler eller öppna spisen. Det är fyra eldstäder anslutna (i separata rökkanaler) till vår skorstenen. Samtliga hade samma problem. Nu är rökgasfläkten monterad och alla eldstäder proveldade. Nu väntar vi på att Stadsbyggnadskontoret skall upphäva eldningsförbudet.

Vi har en ny styrelse men några ledamöter satt tyvärr även i den tidigare styrelsen 2010. Jag skall kontakta styrelsen en sista gång för att försöka få dem att betala, innan jag skriver en motion till nästa stämma. Först ville jag se vika tips och råd jag kunde få här på forumet.

Admin
2011-11-24, 17:29
Jag försökte på alla sätt prata med representanter för styrelsen. De var totalt ointresserade av att göra besök i lägenheten och se på problemet eller anlita någon firma för att undersöka saken. Därför var jag tvungen att själv kontakta ventilations- och sotningsfirma som intygade att det behövdes en rökgasfläkt på rökkanalen.
Du säger inget om kostnaden för besiktningen, men om du har en sådan så ska du ha full ersättning för detta.

Och som alltid, ju mer du har skriftligt desto lättare att processa.

kento
2011-11-24, 18:03
Du säger inget om kostnaden för besiktningen, men om du har en sådan så ska du ha full ersättning för detta.

Och som alltid, ju mer du har skriftligt desto lättare att processa.
Parallellt med öppna spisen hade jag ett problem med ventilationen på en gästtoalett. Jag tycket det skulle bli för mycket att skriva om det med då advokatkostnaden bara gällde öppna spisen.
Ventilationsfirman kontrollerade ventilationen på gästtoaletten samtidigt som öppna spisen. Styrelsen gick med på att betala hela kostnaden för besiktningen men brydde sig inte om utlåtandet att öppna spisen behövde rökgasfläkt. Ventilationen åtgärdades då det visade sig att flera medlemmar hade problem.

Jag har hur mycket skriftlig dokumentation som helst med tanke på att det redan från början såg ut att bli en långdragen process, som kunde slutat i Tingsrätten. Mycket mejl och mindre telefonsamtal är tipset till andra i liknande situation.