handdator

Visa fullständig version : Föreningsstyrningskod inte lösningen på något!


Admin
2008-05-24, 15:25
HSB har tagit fram en kod för föreningsstyrning som ska användas inom HSB. Denna kod, som i princip är en rak kopia av koden för bolagsstyrning, har det tagit ett antal år och en väldig massa HSB-fullmäktigeledamöter (m.fl) att ta fram.

På bara några timmar så skulle jag ensam kunna ta fram en avsevärt bättre kod!

Vi kan gång på gång läsa - t.ex. i SDS (http://sydsvenskan.se/skane/article326145.ece) idag - att det refereras ganska mycket till denna kod som lösningen på alla de problem som finns inom HSB. Jag kan dock garantera att detta enbart är ett spel för galleriet. Ett sätt att ge sken av att det görs något för att försöka förbättra situationen inom HSB. Denna kod kommer inte att göra någon större praktisk skillnad. Koden är alltför fattig och luddig för att kunna få någon märkbar effekt. Det lyser igenom att koden tagits fram av personer som inte är insatta varken i hur det fungerar inom HSB eller var problemen finns.

Som exempel kan nämnas den del av koden som "reglerar" valberedningens arbete. Där finns fler fel än rätt och det är således betydligt troligare att dessa paragrafer ställer till med mer problem än vad de gör nytta. Det är dagens valberedare som tagit fram dessa riktlinjer för sig själva, och därmed har resultatet blivit därefter.

Dessutom så är det meningen att man ska kunna avvika från koden enligt metoden "Följ eller förklara". Man behöver inte fundera särskilt länge för att förstå att bara detta i sig gör koden värdelös.

Det står inte hur avvikelser ska förklaras.
Det står inte till vem avvikelser ska förklaras.
Det står inte när avvikelser ska förklaras.
Det står inte vem som är ansvarig om koden inte följs eller ens vem som är skyldig att förklara avvikelser.I praktiken är det så att alla avvikelser kan "förklaras". Det är bara att svara "hallonsaft" så har man förklarat alla avvikelser. Det låter som en överdrift, men det är exakt vad som hänt inom HSB Malmö, där HSB Malmös styrelse inte förklarat någonting, inte gett svar på en enda motion och inte besvarat en enda fråga. Så lätt är det när det sitter oengagerade och okunniga ombud för medlemmarna som inte tillvaratar medlemmarnas intressen.

Dessutom så är det så att det inte får några konsekvenser varken om koden inte följs eller om det inte förklaras varför koden ej följs.

Det enda som kan ge någon positiv effekt för HSB är att rensa bort dagens inkompetenta fullmäktigeledamöter och ersätta dem med lite mer sunt tänkande människor som engagerar sig i alla fall till viss del för de medlemmar de representerar.

Det är detta HSB Riksförbund ska arbeta med, dvs att påverka medlemmarna så att de väljer rätt personer som företräder dem. Inget annat!
Utan förnuftiga fullmäktigeledamöter så fyller koden för föreningsstyrning ingen som helst funktion.

Ove Mollvik
2008-05-27, 15:04
Eftersom koderna aldrig har någon rättslig betydelse är de bekväma för ansvariga att dra till med då de inte ens för sig själva vågar förklara sina beslut. Även advokater svänger sig med etiska koder hit och dit utan någon som helst verklig innebörd. Mot den utvalda elitens kollektiva godtycke har man därför som enskild och minoritet aldrig någon chans. Rättsstaten har bevisligen varit totalitär i över 10 år på så vis.
Ove Mollvik