handdator

Visa fullständig version : HSB bygger bara för de rikaste


Admin
2008-05-24, 15:04
Som alla kan konstatera så bygger HSB idag i princip endast för de allra rikaste i Sverige. Det får konsekvenser, och man man nu se runtom i landet att HSB:s nybyggda bostäder helt enkelt står tomma. T.ex. i Växjö. Strömmen av de som vill använda sin förmögenhet till att bo i bostadsrätt i stället för i eget boende har ebbat ut.

Det är kanske inte alla som kan hosta upp minst en miljon kronor och sedan ha en månatlig kostnad för sitt boende på 10.000 kr/månad (exkl. löpande kostnader), som i det nybyggda kvarteret Draken i Malmö. Vi kan också se att HSB Malmö är ute på stan och försöker ragga kunder till Draken, så det lär inte vara någon större rusning till detta lyxbygge.

Svårt att bygga billigare än andra?
I SDS (http://sydsvenskan.se/skane/article326189.ece) idag kan vi läsa att riksförbundets ordförande Kent-Olof Stigh får många frågor från folk som tycker att HSB bygger för dyrt. Kent-Olof Stigh menar att HSB har svårt att bygga billigare än alla andra. Men vad menas med detta? Vem bygger HSB för? Är det inte bättre att bygga för de som behöver och vill ha en bostadsrätt, samt har råd med detta, än för dem som inte finns?

Försöker bygga prisvärt och gemensamhetsskapande
Kent-Olof Stigh säger vidare att HSB försöker bygga prisvärt och gemensamhetsskapande. Men problemet är att det är just detta som inte sker.
Det är ofta inte "prisvärt" att ha en månadsgift på 10.000 kronor eller mer för sin bostad.

Sedan är väl gemensamhet det sista som bostadsrätter är kännetecknande för. Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det borgar för strider och problem, genom att det inte finns någon demokrati eller praktisk möjlighet att påverka för enskilda medlemmar i en bostadsrättsförening. Det gäller bara att ha sådan tur att man hamnar i någon av de få brf:ar där det finns en styrelse som bryr sig och där styrelseledamöterna inte bara är ute efter egen personlig vinning.

Sticker inte när allt är klart?
Sedan hävdar Kent-Olof Stigh att HSB, till skillnad mot andra byggföretag, inte lämnar när bygget är klart. Med tanke på hur det ser ut och fungerar idag så hade det kanske varit en fördel om HSB lämnat fortare än kvickt efter att bygget står klart.

Vi kan t.ex. se i HSB Nordvästra Skåne hur det fungerar i praktiken när problem uppstår. Där har HSB byggt nytt, men när det sedan regnar in, var finns HSB då?

Ove Mollvik
2008-05-27, 14:40
Lyxvåningarna som byggs och saluförs som bostadsrätter nu är fortfarande inte till för att bo i utan tjänstgör mest som mellanlagringsstation för allt det ohederliga kapital ingen vill göras ansvarig för. Mönstret från vårt första stora fastighetssvindleri och bankkrisen kring 1990 går igen.
Kaoset inleddes med att halvstatliga PK-banken i hemlighet började prångla ut nyliberala mutmedel på marknaden 1986 efter att finansmakten gått bakom ryggen på Palme och beblandat sig med globala terrorekonomin och dess metoder för vapenhandel.
Ove Mollvik

Admin
2008-09-14, 14:56
Köpare av HSB-hus hoppar av
När insatserna till HSB:s småhus på Stora Billingen höjdes med en halv miljon valde 15 köpare att hoppa av. De flesta i bosparkön duckade för det nya priset och de sista husen går nu ut på öppna marknaden. En halv miljon kronor extra i ränta och amorteringar är mycket pengar för en bostadsrätt, sa en av de besvikna avhopparna efter vårens bistra besked...
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=651&a=444667) (GP)


Det byggs för lite och det som byggs är fel (http://sydsvenskan.se/hus/article366941/Bygger-vi-fel.html) (SDS 2008-09-13)
Rådet för Byggkvalitet hade satt en provocerande rubrik för sitt första skånska seminarium om vad vi bygger, och för vem.
Budskapet i Malmö Börshus var att det byggs för få hyreslägenheter. Men varför det är så, och vad man ska göra åt saken, rådde det delade meningar om.
Sonny Modig, vd för MKB, hävdade att det som byggs – idag mest dyra bostadsrätter – inte är fel:
– Om det finns efterfrågan är det inte fel att bygga. Det som är fel är att det inte byggs något annat.


Se även;
Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1759)

Meningslöst bospara (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=66)Och i en artikel kan man bl.a. läsa följande;

Skåne bygger mest för de rikaDet råder stor brist på bostäder i de flesta av Skånes kommuner. Framför allt är det ungdomar, äldre, funktionshindrade och nyanlända flyktingar som inte får plats när det blir ont om bostäder. Visst byggs det, men alldeles för lite och dessutom fel typ av bostäder. Det konstaterar Länsstyrelsen i Skåne i rapporten ”Det byggs för lite och det som byggs är fel”.

Rapporten refererar till Boverkets beräkningar att det behövs 5.000 nya bostäder i Skåne varje år mellan 2000 och 2010. Av dessa bör hälften vara hyreslägenheter. Idag är endast 20 procent av nybyggena hyresrätter.

Majoriteten av nybyggda hyresrätter står allmännyttan för. De privata fastighetsbolagen bygger i högre grad där pengarna finns – bostadsrätter, kedjehus och villor – ofta i mångmiljonklassen.

– Vissa grupper exkluderas på bostadsmarknaden – låginkomsttagare, ungdomar och nyanlända som saknar kontaktnät, säger rapportförfattaren Mattias Larsson på länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning till Helsingborgs Dagblad.

Värst i Malmö och Helsingborg
Enligt Mattias Larsson behövs just hyresrätter eftersom den boendeformen erbjuder en enklare ingång på bostadsmarknaden än bostadsrätter och hus.

I Skåne råder bostadsbrist i 25 av 33 kommuner. 30 av kommunerna anser att det behövs fler hyresrätter.

Värst är situationen i Malmö och Helsingborg där antalet hyresrätter till och med minskat på grund av många ombildningar till bostadsrätter.

Länsstyrelsen föreslår att en ny regional aktör skapas som kan se till hela regionen och verka som en motkraft mot marknadskrafterna. Idag ligger ansvaret på kommuner som konkurrerar sinsemellan och ofta är utlämnade till byggföretagen. (2008-09-11)