handdator

Visa fullständig version : Mögliga kläder/källare m.m vems ansvar??


kristian.torp
2011-11-21, 18:27
Hej

För ett tag sen så skulle vi ta upp våra vinterkläder från källaren som vi har blivit tilldelade av våran förening och då märkte vi att allt var mögelskadat, har kollat med vårat försäkringsbolag och de kan inte hjälpa oss då mögel inte är en plötslig skada och det gäller även föreningens försäkringsbolag. De som sitter i styrelsen visste tydligen om att det finns mögel nere i källarn men hade glömt att säga det till oss, eftersom deras försäkringsbolag inte kan ersätta skadan så vill föreningen inte heller betala oss något för att de tycker att man måste ha mer vett i skallen och förstå att man inte kan förvara kläder i en källare. Tyvärr så är det mer en kläder som har blivit mögelskadat men kläderna är det vi känner är mer värt för oss, vi har uppskattad värdet på kläderna till ca 9000:-

Vi tycker att vi ska någon form av ersättning men det tycker inte dom, finns det någta stadgar eller lagar som kan visa vem som har rätt och fel?

Stort tack för all hjälp!
/Kristian

tette
2011-11-21, 21:05
http://mogelsanering.nu/forsakring-mogel-mogelsanering
http://user.tninet.se/~nbz297w/gora.html

Nybörjare
2011-11-21, 23:11
Vilken märklig styrelse ni har! Om de visste om att det finns mögel i källaren är det deras ansvar att se till att det åtgärdas. Att inte tala om det för brf-innehavarna tycker jag är mer än dåligt :16:.

Det är väl klart, att man ska kunna förvara vad som helst i sin källare utan att riskera att det ska mögla.

Som jag ser det, är det självklart att föreningen ska ersätta er. Sedan ska de se till att få problemet åtgärdat. Vi får väl hoppas att de vet om det är pga läcka i något rör eller om det kommer utifrån. Är huset nybyggt får de kontakta byggfirman.

Om det är reglerat i någon lag vet jag inte men det är ju styrelsen som ansvarar för förvaltning och skötsel av huset. Lagarna runt brf täcker inte in 5% av alla uppkomna problem.

Kanske någon annan här på forumet vet? :14:

Harald
2011-11-22, 21:49
Det finns rejält fuktiga källare (alltså en miljö där kläder möglar) i massvis med flerbostadshus, utan att fastighetsägarna måste ersätta kläder eller särskilt informera de boende.

Om det är så att ni trodde att KÄLLAREN i själva verket var en KLÄDKAMMARE, och beslöt er för att hänga ner mängder med kläder, och sedan lämna dessa en tid (det tar ett litet tag innan möglet får fäste),utan att kontrollera att det funkade och ha dessa där nere, ja då har ni fått en bra lärpeng nu då.

Vi gör alla tokiga saker, ibland för att vi agerar korkat, och ibland för att vi helt enkelt inte belyste problemet rätt. (TS kanske har erfarenhet från 100 torra och fina källare, då kanske det för TS är väldigt långsökt med en fuktig dito?). Men var och en får faktiskt stå för sina egna beslut/sitt egna agerande.

Det är NONANNANISMEN som jag vänder mig emot! Denna övertygelse om, att så fort det händer mig något, (även om det är konsekvensen av mitt eget handlande som är orsaken), så måste det vara NÅGON ANNANS FEL.

Eftersom det är en BRF, så blir det ju ännu fånigare. Det TS i själva verket far efter, är att det är FÖRENINGENS FEL att hans kläder möglade, och att nu borde ALLA GRANNARNA SOLIDARISKT BETALA ERSÄTTNING TILL HONOM.

Bit i det sura äpplet, du lär ju inte göra om det!

Nybörjare
2011-11-23, 10:13
Harald, du har då så rappa och bitska svar på allt (för det mesta)

Jag vet, att det förekommer fukt i källare i många flerfamiljshus. Det är dock ingen ursäkt för en styrelse att uppträda ansvarslöst. Om man redan vet att det finns mögel, vet man säkert också om riskerna för hälsoproblemen mm, som det kan medföra. Kanske borde de bomma igen källaren istället och låta möglet sprida sig efter bästa förmåga?

Att det inte explicivt står i brf-lagen, att styrelsen behöver upplysa om mögel är en klen ursäkt för att låta bli. Jag är övertygad om, att inga kläder hade hängts ner i källaren om kunskapen fanns.

Det finns en lång lista på åtgärder man kan genomföra för att minska eller eliminera problemet. Beroende på när huset är byggt och vad som orsakat problemet finns olika lösningar. Några till en rimlig peng och några ordentligt dyra. Att inte åtgärda alls, kan få långtgående konsekvenser i en del konstruktioner.

Inte tycker jag, att det var föreningens fel att kläderna möglade - däremot kan jag tycka att det var p g a fel av styrelsen som inte upplyste om problemet. Det handlar inte om vad du kallar nonannanism.

Skulle alla styrelser alltid följa förenings- och bostadsrättslagen tror jag att vi alla skulle jubla. :4:

Admin
2011-11-23, 12:43
Jag tycker förvisso Harald har rätt i att kläder kanske inte är något som ska sparas i källarförråd, och speciellt inte värdefulla kläder... och - om inte annat - inte utan att de är väl inpackade. Att förvara kläder för 9 000 kr i ett källarförråd känns lite oansvarigt i mina ögon (precis som den aktuella styrelsen också påpekat). Som Harald också påpekat innebär det att andra medlemmar i föreningen skulle bekosta skadan, och man kan fråga sig hur rimligt detta är då...

Men samtidigt har styrelsen ett underhållsansvar, och mögel hör kanske inte hemma i en välskött brf.
Som svar på Kristians fråga.
1. Ingen kan svara på din fråga om det finns något i stadgarna som visar vem som har rätt eller fel eftersom vi inte vet hur era stadgar ser ut... och eftersom profilen här i forumet inte är ifylld så blir det som alltid svårare att svara och mindre konkreta svar (samt färre).
Däremot tror jag inte detta finns.
2. Sedan har styrelsen ett underhållsansvar (som Nybörjare påpekar) och då kan föreningen bli skadeståndsskyldig om underhållet inte skötts på tillfredsställande sätt.

Här har tydligen styrelsen också varit medveten om mögelproblemet, och då känns det väldigt oansvarigt av styrelsen att inte gå ut med information och rekommendationer med anledning av detta. Styrelsens agerande talar därför inte precis till styrelsens fördel.

Varför rikta kraften mot föreningen i denna fråga? Varför inte fråga det egna försäkringsbolaget om de ersätter detta?

kristian.torp
2011-11-23, 17:50
Hej på er alla.

Tack för era svar!

Låt mig först och främst säga att jag håller med er till vissa delar, att lägga ner kläder i en källare som den här summan handlar om kan kanske tyckas oansvarigt MEN en källare ska vara i sånt pass skick att man ska kunna göra det. Dessutom så så är det mer en bara kläder som har blivit skadat, är det också oansvarigt av oss att förvara andra saker där med?

För att förklara lite hur det ser ut i våran källare så har varje bostadsrätt blivit tilldelade 2st förråd på samma plan, ett litet mindre som är precis nedanför trappen där det tydligen är TORT, och gå men ca 1 meter in så börjar en länga av de större förråden där det finns mögel. Tydligen så har några grannar innan oss också fått mögelskadade saker och sagt till de i styrelsen. Det verkar som att de flesta vet om att det finns mögel i källarn innan vi men det som känns konstigt är att alla bara tar det som att det vore självklart och inte gjort något åt det. Hade någon granne eller styrelsen sagt att va försiktig med vad ni förvarar där nere eftersom att det finns mögel så hade jag ALDRIG förvarat kläder samt andra saker som kan ta skada i källaren.

Hade vi förvarat saker där nere som är har blivit mögelskadat med vetskapen om att styrelsen har påpekat att det finns mögel så kan jag hålla med om att man få stå sitt kast, sen så förvarade vi de kläderna som har blivit förstörda i en relativt kort period ca 3 månader och trodde givetvis INTE att förrådet skulle vara en KLÄDKAMMARE utan det var meningen att de skulle ligga där tills vi hade röjt ut det andra förrådet som var proppfullt.


:13:

Harald
2011-11-23, 21:58
Tro mig, jag lider med dig i problemets konsekvenser, men du har faktiskt fel i sak.

MEN en källare ska vara i sånt pass skick att man ska kunna göra det

Vad grundar du detta på....?

Jag har sett många källare. I en delav dessa ligger spångbrädor utlagda för att de ofta vattenfylls. Det är ändå husets "källare". Och styrelsen behöver inte ha gjort något FEL, sen kan kan tycka att styrelsen borde försöka göra något åt problemet, men det är en annan sak.

Tyvärr kommer du inte komma längre med det som hänt.

Men lyft frågan i en motion, "jag tycker föreningen ska undersöka vad som krävs för att permanent torka upp källarutrymmena".

Granne
2011-11-23, 22:49
Enligt mig så är inte sakfrågan vilket det är en källare eller inte, sakfrågan torde väl ligga vid om det är ett tjänligt förråd eller inte. Att anlägga förråd där medlemmar förväntas förvara saker de inte förtillfället använder i en möglig miljö, verkar inte rimligt. Ska vi sedan ta det hela till en förvaltningsfråga så är väl mögel något som man vill åtgärda, borde det inte ligga i varje husägare/förvaltares intresse att åtgärda mögel i en fastighet. Jag blir lite orolig om man anser att mögel är ok i en lokal där man förväntas vistas eller förvara olika inventarier. Mögel är hälsovådligt, och för oss som jobbar med dylikt innebär det lagstadgad skyddsutrustning när vi handhar mögel. Och varför skall man inte kunna förvara kläder i ett förråd? är det på grund av stöld risken, eller för att inte förråd är förvaringsplats. Vad skall objektet ha för värdetak om man skall förvara det i ett förråd. själv har vi kläder mm för betydligt högre värde än 9000 kr i vårat förråd, skall vi inte kunna förvara dessa saker där för att deras totala sammanlagda värde överstiger mer än en viss summa.
Inte kan väl någon vara så korkad att man anlägger förråd där det möglar och riskerar att tillsammans med wellpapp osv starta tillväxt av svamp ex. hussvamp

Hussvamp (Serpula lacrymans, den gråtande, på latin) ligger latent i de flesta trähus och väntar på rätt betingelser för att kunna bryta ut.
Skada av den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar då den kan bilda och transportera fukt själv och på så sätt skapa en gynnsam miljö av fukt. Fukt kan komma från till exempel läckande tak, avlopp samt vattenledningar. Även kondens från en kallvattenledning kan vara tillräckligt. Avsaknad av eller bristfälliga fuktspärrar i våtutrymmen eller skador på dessa kan bidra till en gynnsam miljö. I äldre hus finns inte grundisolering mot stenfot eller sockel, här kan syll eventuellt suga upp fukt från sockeln. Saknad eller bristfällig ventilation av husgrunden är en bidragande faktor till svamptillväxt.
Renoveringar av skorsten eller husgrund där kalk används kan i vissa fall vara en utlösande faktor på grund av att svampen behöver kalken för att neutralisera den oxalsyra som den bildar vid sin nedbrytning av trämaterialet. Därmed försvinner den tillväxthämmande faktor som normalt försvårar eller hindrar svampen att sprida sig i trämaterialet. Svampen kan med hjälp av kalken skapa de livsbetingelser den behöver för att kunna sprida sig vidare till andra delar i huskonstruktionen.
Rekommenderade åtgärder för att bli av med hussvamp:
Se till att huset besiktigas av fackman med erfarenhet av hussvampsbekämpning.
Avlägsna allt material som angripits av svampen samt lite av det friska materialet för att på så sätt skapa en säkerhetszon, en meter mer än det angripna. Bränn det angripna materialet direkt utan mellanlagring.
Se till huskonstruktionen torkar ordentligt, både före och efter rekonstruktion av huset. Skadade byggnadsdelar och området däromkring saneras med borsalt. Svampen kan komma tillbaka om huset får någon framtida vattenskada från läckande rör, eller om taket är otätt.
Ett äldre namn på hussvampen är Merulius lacrimans.

Som kuriosa dumpar jag en länk att läsa med öppna ögon för er som tror att mögel är ofarligt.
http://www.lfs-web.se/mogel.htm

Bar ett lite instick i diskussionen om "källare" / "förråd" jag kan ju för all del ha fel, det hade ju THOMAS J. WATSON Sr. grundare av IBM när han sa
–Jag tror att finns en världsmarknad för kanske 5 datorer.

Admin
2011-11-24, 10:44
Dessutom så så är det mer än bara kläder som har blivit skadat, är det också oansvarigt av oss att förvara andra saker där med?
Jo, jag håller med Granne i sak, dvs det ska inte finnas mögel i källaren, men om det nu ändå finns så har styrelsen en upplysningsplikt och ska informera medlemmarna om detta. I annat fall kan jag inte se hur styrelsen uppfyllt sina skyldigheter som styrelse. Det ingår självklart i förvaltningen att arbeta för att mögel inte uppstår i fastigheten och för att begränsa skador, inte minst genom medlemsinformation.

Tror försäkringsbolag är ganska restriktiva med hur mycket som ersätts av det som finns i förråd. Så oavsett hur du blir kompenserad så får det kanske bli enligt försäkringsbolagens riktlinjer.

Det innebär att även om du har rätt till kompensation så kan du nog räkna med att du till stor del får stå för kostnaden själv, baserat på hur det som skadats värderas av någon som är kompetent för detta (inte av styrelsen, men naturligtvis ej heller av dig).

Harald
2011-11-24, 11:29
dvs det ska inte finnas mögel i källaren,

Men är det klarlagt att "det finns mögel" i källaren????

Det är väl så att den fuktiga miljön gjort att KLÄDERNA möglat?