handdator

Visa fullständig version : Sälja råvind utan stämmobeslut


kento
2011-11-21, 10:24
Kan styrelsen i en bostadsrättsförening sälja råvinden, med hänvisning till att planerad försäljning finns med i den ekonomiska planen, utan ett stämmobeslut om försäljning?

Admin
2011-11-21, 14:09
Den ekonomiska planen är just en ekonomisk plan, dvs en planering (kostnader för fastighet, finansieringsformer, prognos- och känslighetsanalys av föreningens ekonomi, etc) för föreningen att följa under de närmaste åren, för de behov som då uppstår, och som ska visa att föreningen är ekonomiskt hållbar.

Boverket, som tar fram riktlinjer för den ekonomiska planen, skriver så här;

Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan innan bostadsrätter får upplåtas. Boverket har tagit fram allmänna råd om hur dessa planer ska utformas.

En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. I en ekonomisk plan ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och uppgifter om kostnader för föreningens fastighet.

En ekonomisk plan ska vara försedd med intyg från två intygsgivare som granskat planen. Intygsgivarna får sin behörighet av Boverket. Planen med intyg ska ges in till Bolagsverket som registrerar planen. Bolagsverket har alla ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och vill du ta del av en viss ekonomisk plan är det dit du ska vända dig.


En ekonomisk plan överrider inte lagar i övrigt, och ska del av föreningens tillgångar säljas måste stämmor för detta hållas i vederbörlig ordning.

kento
2011-11-21, 14:40
En ekonomisk plan överrider inte lagar i övrigt, och ska del av föreningens tillgångar säljas måste stämmor för detta hållas i vederbörlig ordning.
Tack för svaret.