handdator

Visa fullständig version : Hur slipper man betala åldersavdrag vid vattenskada, avloppsskada, brand i brf?


Admin
2008-12-17, 10:57
Åldersavdraget är något av det jobbigaste man kan drabbas av i sin bostad, speciellt när det är en skada man själv inte varit orsak till.
Försäkringsbolaget tillämpar som regel åldersavdrag inte bara på ytskiktet utan även på arbetet. Dylika försäkringsbolag som tillämpar åldersavdrag på arbetskostnad ska man hålla sig borta från om möjligt, men det kan finnas tilläggsförsäkringar som löser detta!

Här finns även andra mycket stora, viktiga och svåra frågor.
Om man t.ex. gjort extra fint i sin bostadsrätt så täcker försäkringen ofta inte mer än återställning till "normal" standard (vad nu det är... men det kan tolkas som till "billigast möjliga" standard). Hur rimligt är detta?
Detta är viktiga frågor för föreningar att bena ut och komma fram till bra lösningar för.

Ett exempel som visar hur utsatt man kan vara i ett flerbostadshus är följande;
En medlem agerar amatör-rörmokare och skruvar isär en rörkoppling utan att stänga av vattnet.
Konsekvensen av den översvämning detta leder till blir att alla underliggande lägenheter och några i sidled får rivas ut helt eller delvis.
De grannar som inte renoverat på 15 år eller mer får då själva betala upp till 80 % av renoveringen av ytskiktet ur egen ficka.
Och föreningen kan drabbas av monumentala kostnader.
Man kan alltså som medlem drabbas hårt pga andra medlemmars slarv !
Alla föreningar måste diskutera detta noga för att hitta bästa möjliga lösningar.

Men det finns faktiskt en god möjlighet att komma undan åldersavdraget från försäkringsbolaget.

Här finns två viktiga saker att tänka på för din egen försäkring.
1. Har du tecknat bostadsrättstillägg (det hoppas jag du har !!!) ?
2. Vad ingår då i ditt bostadsrättstillägg?

Oftast täcker bostadsrättstillägget t.ex. yt- och tätskikt såväl som vattenledningar, och vad mer som sedan täcks av bostadsrättstillägget varierar från fall till fall. Här kan åldersavdrag täckas av bostadsrättstillägget. Kolla detta, speciellt när du väljer försäkringsbolag!

Tyvärr är det inte många bostadsrättsföreningar som varit förutseende nog att planera för detta men vissa föreningar har en överenskommelse om att föreningen tar kostnaden för åldersavdraget om skada uppstår i en bostadsrättshavares lägenhet pga brister/fel i det som är föreningens ansvar.

Jag har själv råkat ut för vattenskada i min sommarstuga för över 100.000 kr, och jag betalade inte en krona i åldersavdrag (men det tog några år för mig att få min vilja igenom). Detta lyckades jag med genom att skadan orsakades inte av mig utan av hantverkare som jag anlitade. Jag tror jag var först i Sverige att få igenom detta, så man kan kanske säga att mitt fall är prejudicerande, även om det aldrig gick så långt som till domstol (avgjordes redan i ARN).

Jag kan nämna ännu ett exempel.
När avloppsröret sprack i väggen till köket i min bostadsrätt fick jag full kompensation av föreningen för skadorna på köksskåp. Inget snack om saken. Föreningens försäkringsbolag hade inga som helst invändningar. Naturligtvis betalade jag inte heller en krona för rivning och återställning av ytskikt.

Regelverket är mycket dåligt här. Hur rimligt är det att medlemmen ska bekosta återställande av ytskikt pga underhåll av det som hör till föreningens ansvar, t.ex. läckande rör?
Föreningen måste ta fram ett tydligt regelverk för medlemmarna i dessa frågor!

Det finns fastighetsförsäkringar man kan teckna där fastighetsförsäkringen täcker åldersavdrag för medlemmarnas lägenheter (i alla fall upp till en viss kostnad, 20.000 kr eller så). Alla föreningar bör kanske ha en dylik fastighetsförsäkring.

Om skada uppstår på föreningens egendom pga oaktsamhet av en medlem så är det föreningen som får stå för åldersavdraget, och där kan man kanske undra varför det är så.

Notera att det är skillnad - såväl försäkringsmässigt som lagmässigt - på skador som orsakats pga slarv/oaktsamhet och skador som orsakats av andra anledningar!

Om ett avloppsrör brustit pga av att det rostat sönder så kan jag säga att det, oavsett vilket, inte är du som ska betala åldersavdraget för de skador som uppstår i lägenheten. Du måste kräva att föreningen tar denna kostnad eftersom den är orsakad av föreningens (läs: styrelsens) bristande tillsyn och bristande underhåll!

OBS! När föreningen (läs: styrelsen) försummar underhållet kan föreningen (styrelsen) bli skadeståndsskyldig.

Du ska DEFINITIVT ha ersättning för dina utökade kostnader om du inte kan bo i lägenheten under reparationsperioden. Något annat får du aldrig acceptera!

En skadereglerare ska alltid titta på skadorna för att göra en bedömning. Det är en säkerhet för alla parter (även föreningen). Du ska ändå helst dokumentera skadan själv, framförallt genom att fotografera skadan.

Notera att det inte är byggnadsfirman du ska ha en diskussion med om åldersavdraget. Det är styrelsen i din förening, om skadan går på föreningens försäkring.
Se till att få allt skriftligt, och be om en kopia av försäkringsavtalet för fastigheten, så att du kan se själv vad som gäller, i stället för att lekmannastyrelsen ska göra sina egna tolkningar åt dig.

Styrelsen sitter där för att arbeta för medlemmarna och bland dessa medlemmar ingår du! Styrelsen måste alltså - även enligt stadgarna - arbeta för att påverka försäkringsbolaget att täcka även de kostnader som man försöker lägga på dig!

Detta är tveklöst en av de svåraste frågorna i en bostadsrättsförening, inte minst eftersom det är så många olika parter och regelverk inblandade; lekmannastyrelse, fastighetsförsäkring, föreningens försäkringsbolag, bostadsrättshavaren, stadgarna, bostadsrättslagen, förarbeten, bostadsrättshavarens försäkring/tilläggsförsäkring, bostadsrättshavarens försäkringsbolag, praxis, etc.

Jag håller på att sammanställa lite klargörande information i dessa frågor. Det kommer info om detta här i forumet.


PS.
Konsumenternas försäkringsbyrå skriver följande;


VATTENLEDNINGSSKADA
Exempel 3: En varmvattenledning till kökskranen har rostat sönder. Du har inte varit vårdslös. Golv, väggar och några möbler har skadats. Trossbotten är fuktskadad.

Alla skador på byggnaden ska ersättas ur föreningens fastighetsförsäkring, eftersom föreningen ansvarar för vattenledningsskador enligt bostadsrättslagen. Fastighetsförsäkringen täcker i detta fall alla skador på ytskikten i din lägenhet, dvs även egendomsskador som du själv ansvarar för enligt lag och stadgar.
Föreningen ska återställa den skadade egendomen. I fastighetsförsäkringen görs avdrag - åldersavdrag – på både material och arbetskostnad. Föreningen får stå för eventuella åldersavdrag.

Dina skadade möbler ersätts från din hemförsäkring.

BRAND
En brandskada ersätts i princip på samma sätt som en vattenledningsskada.


Men det är lite mer komplicerat än så, och tänk på att vattenledningsskada är ett speciallfall, dvs där gäller s.k. "undantagsregler".

Se även;
Motion: Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15594)