handdator

Visa fullständig version : Badrumsrenovering i brf - Praxis med ersättning till medlemmar enl dom i hovrätt


Gusten
2009-03-06, 12:50
I styrelsehandboken 2005/06 från Bofaktas förlag nämns ett rättsfall som kan vara inressant för de föreningar som funderar på att låta renovera medlemmarnas badrum:

När stammarna i ett HSB-hus i Gävle skulle åtgärdas ansåg styrelsen att det var lika bra att bygga om samtliga badrum samtidigt, vilket stämman också beslutade.

För redan renoverade badrum erbjöd föreningen ersättning med belopp som föreningen sparade i entreprenaden jämfört med om badrummen inte vore renoverade alls.

En kvinna som nyligen övertagit en lägenhet där badrummet byggts om 1993 för 30.000 kr erbjöds 10.000 kr i ersättning. Detta tyckte hon var för lite och stämde föreningen. Hennes advokat hävdade att beslutet stred mot likhetsprincipen och att det måste anses otillbörligt att en medlem som inte uppfyllt sin vårdplikt ska göra en ekonomisk vinst på bekostnad av dem som renoverat sina badrum. Tingsrätten höll med och upphävde föreningens beslut om ersättningens beräkning, och uppmanade föreningen att på nytt ta sig an frågan efter marknadsmässiga principer.

Föreningen överklagade till hovrätten som koncentrerade sig helt på den s.k. likhetsprincipen och ändrade tingsrättens utslag. Hovrätten menade att med hänsyn till den ersättning som kvinnan trots allt fått, kan föreningens ombyggnadsbeslut inte anses så illojalt att det bör upphävas.

I artikeln står det också att praxis i de flesta föreningar är att medge viss ersättning, åtminstonde för de delar föreningen själv kan spara vid ombyggnaden.