handdator

Visa fullständig version : revisionsbubbla


tette
2011-11-14, 17:52
För länge sedan kom jag ihåg att admin o jag skrev mycket om revisionen i bostadsrättsföreningar.
Det var då HSB Revision var ett dotterbolag till HSB och vi konstaterade att HSB reviderar sig själva.
Detta gäller fortfarande men på "pappret" ser det inte ut så.........


Revision är något som det verkligen talas tyst om.
Möjligen för att det är en bubbla som är för svår att greppa?

Revisorerna betalas av företagen som de kollar, och hittills har aldrig någon hört att man kritiserar den som föder en?

HSB revisorerna har allt från 10 upp till 50 föreningar de på "pappret" kollar.
HSB har ett kooperativt betalningssystem för detta med möjligen en pekpinne och fördyrande där de kan visa att någon/några styrelseldamöter har gjort fel.

Förutsatt att det inte kan bli diskussion om HSB ledamoten kunde agerat.

Man blir mörkrädd när man ser hur lilla HSB kan få hållas med detta revisionssystem, och blickar ut över de stora jättarnas revisionssystem ser ut.

Kan man verkligen vara huvudansvarig revisor för detta:?

http://www.allabolag.se/?what=Forsberg%2C+Karl+Svante&where=&s.x=47&s.y=22
http://www.allabolag.se/befattningshavare/Forsberg%252C_Karl_Svante_Personprofil/eca4a210ab194579a5d82faee96ce565

Hur många representantluncher per år? 367?

tette
2012-09-20, 22:52
http://blog.svd.se/neurathsbors/2012/09/20/panxia-visar-skev-revisorsbransch/

För länge sedan anmälde jag en bostadsrättsrevisor till revisorsnämnden.
Det mottogs efter några månader med ett brev, där det stod."revisorsnämnden har öppnat ärendet och begärt revisorn att skriftligt svara".

Sedan hörde jag aldrig något mer från revisorsnämnden.

Här kan man läsa att revisorn "klagade" och blev sedan utslängd.

reportern beskriver kraftfullt att
"Men det här sätter också fingret på hela den inbyggda problematiken med revisorer: att tvingas bita den hand som föder dig. Även om båda exemplen ovan visar att det finns revisorer med både kompetens och viss integritet, visar de också att det med lite övertalning går att tysta även den värsta kritikern. Och det är då hela poängen med att ha en revisor fallerar."

Tänk då på bostadsrättsbranschen och speciellt HSB:s föreningar där BoRevision har monopol genom stadgarna på att revidera alla 3900 föreningar.
Vad var det hon skrev "man tvingas bita av den hand som föder dig"

tette
2012-09-22, 11:54
I bostadsrättsbranschen finns det några bra revisor, sedan finns det revisorer några mindre bra, några usla och sedan har vi BoRevision, som inte är revisorer utan "kalle bakom" till HSB organisationen.

Något som framkommer just nu och kommer att öka, är att svenska revisionssystem mycket är ett spel för galleriet.

Ersättning till revisorerna betalas av de som revideras.

Går det för långt med klagomålen, och ifrågasättandet av företagssiffror/redovisningar, så blir revisorerna kallade muppar och utbytta?

tette
2012-10-15, 15:40
http://www.borevision.se/kontor/index.html

Väldigt få bolag är så stela som HSB:s Revisionsbyrå BoRevision.

De som fick ta över genom några dokument för 10 år sedan sitter fortfarande på samma stolar.

Till denna flotta adress i Stockholm skickar bostadsrättsföreningar sina pärmar eller filer.

i bästa fall tager man något stickprov, kollar någon pärm/fil, medan merparten av arbetet som utförs är att skriva fakturor till föreningarna.
Allt genom ett system som stått sig sedan starten?

Ibland skulle man nog velat skriva några ord om någon Hsb ledamot som missat något, men då blir det väl högst ett hemligt möte, på hemlig ort, och med hemliga deltagare, och hemliga mötesanteckningar?

Hemliga klubben härskar?

tette
2012-10-15, 15:52
Revisorn som kollar att Borevision kollar alla sina bostadsrättsföreningar är aktiv revisor i 359 bolag.

ledig jul o midsommarafton+ 4 semesterdagar?

http://www.allabolag.se/befattningshavare/Mattsson%252C_Karl_Stefan_Personprofil/29dc34ed4f7ba108554927d87adb2a3f

Korsdraget
2012-10-15, 15:59
Våndas inte du lilla hop, ty lösningen är nära.
Den heter offentliga protokoll.

En stor nyhet som t o m löser mygel i Kina. :5:

clabbe
2012-10-15, 16:17
Varför inte lägga ut dem på nätet. Här på forumet t.ex?