handdator

Visa fullständig version : När Styrelsen skämtar med lokaldemokratin


Minkowski
2011-11-08, 11:00
Det har varit en stämma på BRF i Malmö där jag bor
Jag kan konstatera att:
När Styrelsen skrattar, då skrattar alla. När de rynkar pannan, då rynkar alla pannan och ser gravallvarliga ut.
När Styrelsen säger nej, då säger alla nej.
När styreslen antyder något, då förstår alla vad som antyds och de röstar som Styrelsen tänkt.
När jag presenterar fakta, då förnekar eller bagatelliserar Styrelsen det, och alla tror att jag ljuger eller överdriver.
Osv

Det går inte att få igenom någon motion om man har Styrelsen emot sig.
T ex föreslog jag att man ska kunna ta med sig ett biträde om man inte själv kan föra sin talan av någon anledning
Svaret från styrelsen är :
Föreningslagen kommer att ändras så att de kommer att tillåta biträde till Stämman
Därför behöver de inte godkänna mitt förslag om att få ta med juridiskt ombud
Dessutom skulle det blir sämre för föreningsdemokratin om inte medlemmen själv kan föra sin egen talan.
Det är ju tanken bakom direktdemokrati.
Så att frågan behöver inte godkännas eftersom det är ändå under utredning på högre nivå och det blir godkänd.... om några år.... kanske ?
Och alla , jag menar 100 %, röstar för Styrelsens förslag att lägga motionen i malpåse.

Admin
2011-11-08, 11:17
Jag gissar att du menar att man ska få ta med sig valfritt biträde (biträde har man alltid kunnat ta med sig på stämman).

Se; Ny föreningslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm).
I förslaget står det bl.a.
Det föreslås en ny bestämmelse om att medlemmarna alltid ska ha rätt att vara närvarande vid föreningsstämma och få yttra sig och rösta vid denna. Medlemmarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet föreslås stärkas genom en utvidgad rätt att utse valfritt ombud och biträde till stämman. Enligt förslaget ska ett ombud som huvudregel kunna företräda fler medlemmar än i dag.

I förslaget ska biträdet ges yttranderätt (i motsats till idag där endast de biträden styrelsen vill ska ha rätt att yttra sig får yttra sig, i strid med regelverken).

Sedan är förslaget;
7 § Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman.
Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade medlemmar som är närvarande vid föreningsstämman.

I stadgarna får bestämmas att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman även om något beslut som anges i första stycket inte fattas.

Dvs det du motionerat om är skilt från förslaget (som inte är bra och bara är en omformulering av hur det redan fungerar) till den nya föreningslagen.

Om förslaget till den nya föreningslagen går igenom så kommer det i praktiken ändå bli så att medlemmar inte kommer att kunna ta med sig valfritt biträde.
Det är lite lustigt att man lägger ner kraft på lagändringar som så här uppenbart inte kommer att medföra någon som helst ändring mot hur det fungerat tidigare.

Det visar på problemet med att skriva motioner och försöka få igenom dessa. En styrelse kan hitta på precis vad som helst och om man inte är expert på området går det inte att försvara sig mot lögner.

Minkowski
2011-11-08, 12:25
Jadu... jag är mycket förundrad. Det är med juridik man kan tjäna pengar och lura alla andra som är lekmän... eller hur ?
Det föreslås en ny bestämmelse om att medlemmarna alltid ska ha rätt att vara närvarande vid föreningsstämma och få yttra sig och rösta vid denna.Det där är inget nytt så jag förstår itne vad är meningen med den formuleringen. Eller är det så att medlemmen inte alltid har sådan rätt ??
Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade medlemmar som är närvarande vid föreningsstämman.Det krävs alltså 100% stöd från samtliga röstberättigade medlemmar. Så hårda krav har jag aldrig sett, det är inte så idag. Skulle alltså biträdet vänta utanför dörren och invänta röstningen ?? och sedan vända på klacken och gå hem ?
Det är orimligt.

Admin
2011-11-08, 12:40
Det där är inget nytt så jag förstår itne vad är meningen med den formuleringen. Eller är det så att medlemmen inte alltid har sådan rätt ??
Ingen aning hur de resonerat där. Kanske de avser fullmäktigemöten, där medlemmar som inte är fullmäktigeledamöter då inte ska kunna stängas ute från dessa stämmor (ens med stadgebestämmelse). Men denna teori faller på att medlemmarna ska få yttra sig och rösta. Så vad de menar är inte lätt att förstå.

Det krävs alltså 100% stöd från samtliga röstberättigade medlemmar. Så hårda krav har jag aldrig sett, det är inte så idag. Skulle alltså biträdet vänta utanför dörren och invänta röstningen ?? och sedan vända på klacken och gå hem ?
Det är orimligt.
Ja, så är det. Med ett krav på att samtliga närvarande röstberättigade på stämman ska godkänna biträde så är denna lagändring maximalt tandlös. Det måste t.o.m. de som skrivit detta förslag ha insett.

Sedan samma problem som om en medlem vill föreslå annan mötesordförande än den styrelsen vill ska företräda styrelsen.

Minkowski
2011-11-08, 15:50
I förslaget ska biträdet ges yttranderätt (i motsats till idag där endast de biträden styrelsen vill ska ha rätt att yttra sig får yttra sig, i strid med regelverken).
Kan du visa var detta regelverk finns och styrelsens rätt att välja bort biträden som en medlem presenterat ?

Admin
2011-11-08, 15:55
Det finns inget regelverk för biträden mer än de du själv kan läsa i din brf:s stadgar, och styrelsen har inte rätt att välja bort biträden. Men mötesordföranden har rätt att avvisa biträden som inte uppfyller stadgarnas kriterier.

Nybörjare
2011-11-08, 16:09
Vad är det för okunniga människor, som håller på med det nya lagförslaget?

De verkar inte ha en aning om hur det fungerar och hur det borde fungera. Kanske vi skulle ta kontakt med förslagsskrivarna och bjuda på lite information. Någon som har ett namn och en adress?

I vår förening får vi inte ha något biträde med på stämman, såvida personen inte är skriven i lägenheten.

Och jag håller fullständigt med när det gäller bristen på demokrati på stämmorna. Vi är många här på forumet, som år efter år lämnar in motioner, för att sedan bli överkörda på ena eller andra sättet. I värsta fall ser den inhyrda mötesordföranden också till att det blir ett unisont suckande. Ungefär som motionsställaren är en riktig idiot.

Om de ser igenom brf-lagen, borde de verkligen anstränga sig för att ta reda på fakta om hur man skulle kunna främja föreningarnas utveckling på ett positivt sätt. Det finns mängder med punkter, som borde lagstadgas. Nu finns det så mycket som är luddigt och fritt för diverse tolkningar. Särskilt viktigt nu, med så många nya föreningar med okunniga styrelser.

Så Admin, om du har namn och adress kan du väl vara snäll och lägga ut det här. Sedan får vi i sann 60-talsanda kliva upp på barrikaderna. :6: (fast det blir väl via e-posten)

Admin
2011-11-08, 17:08
Vad är det för okunniga människor, som håller på med det nya lagförslaget?
Det är tyvärr sådana resultat vi får när det sitter människor som kanske är duktiga inom sitt lilla område rent teoretiskt, men som sitter alltför långt verkligheten och är ovilliga att såväl lyssna på kritik som att söka information från dem som har mer praktisk erfarenhet.

Till deras försvar ska dock sägas att de helt uppenbart hämtat en del av de föreslagna justeringarna från detta forum. Men inte ens då har de alltid lyckats göra de bästa formuleringarna.

De verkar inte ha en aning om hur det fungerar och hur det borde fungera. Kanske vi skulle ta kontakt med förslagsskrivarna och bjuda på lite information. Någon som har ett namn och en adress?
Jag har uppgett kontaktvägarna i slutet av ovan nämnda webbsida (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm).
Förslaget skulle vara klart för några år sedan, så jag gissar att det är fler & andra involverade idag, men av mig angivna kontaktvägar fungerar säkert bra.

Dock är det säkert försent nu. Dels hade de inte lyssnat ändå och dels tror jag det är i ett skede nu där möjligheten att påverka (som var nästan obefintlig ändå) är försutten.

Jag har kontaktat de flesta som varit involverade i processen och de svar jag fick var allt från inget svar till svar som var sanslöst uppåt väggarna galna, och där man i vissa fall kunde märka att de inte uppskattade att man var inne och tassade på deras område. Jag ska inte nämna namn, men bl.a. en domare visade detta tydligt i sitt svar till mig.

I vår förening får vi inte ha något biträde med på stämman, såvida personen inte är skriven i lägenheten.
Det är så bostadsorganisationerna manipulerat föreningarna till att det ska fungera (när bostadsorganisationerna inte lyckades få in denna begränsning i lagboken).

Vi är många här på forumet, som år efter år lämnar in motioner, för att sedan bli överkörda på ena eller andra sättet. I värsta fall ser den inhyrda mötesordföranden också till att det blir ett unisont suckande. Ungefär som motionsställaren är en riktig idiot.
Man kan fråga sig varför det måste vara på detta viset. Men förklaringen är enkel. Så fungerar det i brf:ar med svaga och okunniga styrelser vars enda maktmedel mot medlemmarna och mot insyn och öppenhet är att hyra in en dyr mötesordföranden med som uppgift att förolämpa och trycka ner alla som vågar engagera sig.

Om de ser igenom brf-lagen, borde de verkligen anstränga sig för att ta reda på fakta om hur man skulle kunna främja föreningarnas utveckling på ett positivt sätt.
Problemet är att de inte bryr sig. Kan jämföras med att domstolarna i landet inte bara är maximalt okunniga om vad som gäller utan de saknar dessutom helt intresse att uppdatera sig.
Det är lätt att så att säga skita i allt om det inte finns någon som kan kontrollera eller kritisera ens arbete, och man får samma höga arvode/lön oavsett hur uselt man presterar.

Om man ska få gehör i bostadsrättsfrågor så måste man vara minst 5 personer med banderoller ute på stan. Och hjälper inte det så får man dessutom klä av sig naken eller något under sin officiella demonstration.

Minkowski
2011-11-09, 15:08
På tal om demokrati, för mig betyder det en rättsstat, och möjlighet att kunna påverka.
Lagarna ska kunna förstås av alla och vara öppna, inga konstiga "sekretess" lagar
Häromdagen begärde jag ut mina egna anmälningar till polisen och fick dem också... med massor av överstrykningar, så till sist visste jag inte vad jag själv anmält !!
Att bara ha rösträtt en gång på 4 år räcker inte.

Nybörjare
2011-11-09, 18:29
Om man ska få gehör i bostadsrättsfrågor så måste man vara minst 5 personer med banderoller ute på stan. Och hjälper inte det så får man dessutom klä av sig naken eller något under sin officiella demonstration.

OK, då får vi vänta till sommaren :4: och hoppas att det inte är för sent.

Förresten - Varför totar man ihop bostadsrättslagen med föreningslagen och t o m aktiebolagslagen??? Det är hart när omöjligt att få en överblick när man ska se efter vad som gäller.

Jag kan inte se att det går att jämföra en bostadsrättsförening med en fiskeförening, Rädda Barnen, Rovdjursföreningen eller någon annan förening.

Det här handlar om något så centralt som VÅRT BOENDE! Något som vi berörs av varje dag och betyder mycket för vår allmänna trivsel och ibland också hälsa. Det handlar också om en HIMLA MASSA PENGAR, som vi betalar varje månad - plus lånekostnaderna. - och - Att vi ska få en chans att ta tillvara alla goda krafter i föreningarna och inte hela tiden stoppas av en okunnig och maktfullkomlig styrelse. (jo jo jo - det finns jättebra styrelser) Sedan kan jag inte sluta tjata om vikten av information och dialog............ (var det inte något borttaget när det gällde informationen till medlemmarna i det nya förslaget?)

I ex.vis Rädda Barnen betalar jag föreningsavgift en gång om året + lite extra några gånger. För övrigt är jag inte, och förväntas inte vara engagerad. Likadant är det med de andra föreningarna jag är med i, såvida jag inte är styrelseledamot.

Varför kräver vi inte en alldeles egen komplett Brf-lag, som är utformad så att den passar brf (tänker inte på årsredovisningslagen o d) och ser oss för vad vi är: Föreningar med väldigt olika syfte än andra, där var och en av oss har väldigt många skyldigheter men få rättigheter.

Med det här mishmashet av lagar kommer det aldrig att bli någon ordning.

Oj, vad jag är på hugget idag.... :3: