handdator

Visa fullständig version : Bara bostadsrätter? Hyresrätten försvinner!


Admin
2008-03-25, 23:46
Hyresrätten skapar flexibel arbetsmarknad (http://hd.se/ledare/2008/03/24/hyresraetten-skapar-flexibel/) (HD)

Rigmor Wilderoth ordförande i Hyresgästföreningen Region norra Skåne säger följande i HD;
Att vi flyttar är viktigt för en sund och välfungerande arbetsmarknad. Det måste gå smidigt att flytta dit jobben finns. Då krävs det flexibilitet – att det är så lätt som möjligt att byta ort eller län. Personer som äger sin bostad är mindre rörliga än människor som hyr sin bostad. Vi flyttar dit jobben finns och det gäller i högre grad folk som hyr sin bostad jämfört med dem som äger sin bostad.

I dag vill man från politiskt håll att fler ska äga sin bostad. Man styr detta via exempelvis skattelättnader och avdragsmöjligheter. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i centrala delar av storstäder gör det allt svårare att få tag i en hyresrätt. Detta – i kombination med att det byggs få nya hyresrätter – gör att vi får allt färre hyresrätter.

I media kan vi i dagarna läsa att 750 nya bostäder ska byggas i Kviberg (Göteborg). Framför allt blir det bostadsrätter i femvåningshus.

Finns det någon som bygger hyresrätter idag?

Vid Triangeln i Malmö så byggs 50 nya bostäder. De nya lägenheterna kommer med största säkerhet bli bostadsrätter. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin (s) tycker detta är bra och säger;
Det är inte vi som styr det men det lär bli bostadsrätter, det finns redan en hel del hyresrätter i området. Vårt drömläge är femtio procent hyresrätter och femtio procent bostadsrätter, det är viktigt med balansen.

I Staffanstorp har politikerna bestämta att halva Staffanstorpshus hyresbestånd på 550 bostäder ska säljas ut blev direktivet till bostadsbolaget att först, innan husen bjöds ut på öppna marknaden, ge de boende möjlighet att köpa sina lägenheter. Men få visade intresse för detta. Om man inte vill eller kan ta lån för att bo så är hyresrätt et alternativ som gäller. Och hur ska unga någonsin kunna få ett boende utan hyresrätter?

I Visby byggs en lyxig resort som totalt ska bestå av 117 bungalows och lägenheter som ska säljas som bostadsrätter. Enligt planerna ska allt vara klart nu i sommar.

I Karlstad börjar Sverigehuset bygga cirka 70 bostadsrätter med älvnära läge (Södra Råtorp). Efter detta kommer HSB, i samarbete med Sverigehuset och företaget Bovieran, anlägga ett fashionabelt äldreboende med totalt drygt 170 lägenheter, sex-sju våningar (Rudsberget).

I Halmstad (Söderkaj) planerar HSB att bygga 16 hus med 330 bostadsrätter.

I Strängnäs kommer 120 bostadsrätter för äldreboende att byggas av fastighetsbolaget Culmen till en kostnad av 600 miljoner kronor.

I Vaxholm har 1200 hyreslägenheter blivit färre än 400 efter att det allmännyttiga bostadsbolaget sålts ut. Brist på hyresrätter ger brist på arbetskraft. Eftersom bristen på hyresrätter är stor så har kommunen numera svårt att locka till sig arbetskraft till mer lågavlönade jobb, till exempel inom vård och omsorg. De har också svårt att få fram lägenheter till nyanlända flyktingar.

Hyresbostäders kooperativa hyresrätter i "Skålsnäckan", Småland, ska omvandlas till bostadsrätter.

I Sala kommun råder bostadsbrist. Ändå överväger kommunen att göra om allmännyttans lägenheter i Salabostäder till bostadsrätter, där det idag endast finns 7 lediga lägenhetr utav 2.745 stycken.

Enligt Stockholms stads utrednings och statistikkontor, USK, påbörjades byggnation av 2920 bostäder i Stockholm under år 2007. Det är en minskning med 2/3 jämfört med år 2006 då 8430 påbörjades. Utveckling för påbörjade hyresrätter är ännu sämre. Under år 2007 påbörjades endast 856 hyresrätter. Detta är en minskning med 75 procent jämfört med år 2006 då 3319 påbörjades. Under de kommande fyra åren ska det byggas 15.000 bostäder i Stockholm, målet är att 6.000 ska vara kommunala hyresrätter, men min gissning är att det kommer att bli färre hyresrätter än dagens planering.


Trenden är tydlig!