handdator

Visa fullständig version : Vem ska betala besiktning av vattenskada i lgh i brf?


Gorby
2011-10-31, 14:34
En ny medlem har köpt en av våra bostadsrätter. De har efter köpet upptäckt att trägolvet buktat i köket. De har då plockat bort trägolvet där skadan fanns och kände att det var fuktigt under.

Bostadsrättsinnehavarna har därefter tagit kontakt med säljaren, eftersom de köpte lägenheten nyligen. Den tidigare ägaren vill ha en oberoende besiktning och de nya ägarna har då tagit kontakt med styrelsen.

Det finns inga rör där själva skadan finns (är en bra bit från köksrören) utan vi tror det kan bero på att städfirman som säljaren anlitat spillt ut en hink vatten eller liknande.

Mina frågor:

Är det bostadsrättsföreningen som ska ordna denna besiktning?
Ska bostadsrättsföreningen även bekosta denna eller ska besiktningen bekostas av den förra ägaren?

Harald
2011-10-31, 21:33
Den tidigare ägaren har inga rättigheter att ställa krav på föreningen. Han är endast part till sin köpare.

Om föreningens ansvarsområde är skadat (blöta golvbjälkar) så är styrelsen skyldig att agera. Visst, bränn pengarna på en oberoende besiktningsman om ni vill, men jag hade:

1) Inspekterat skadan tillsammans med nuvarande lägenhetsinnehavare. Skrivit ett PM, t ex; X noterade den xx-xx-xx att golvbjälkarna i lgh xx:s kök var blöta.

2) Gett en kopia på PM:et till innehavaren.

3) Instruerat innehavaren att vänta tills dessa torkat (träbjälkar, här pratar vi om några dagar utan byggfläkt), fotografera sedan och lämna in fotot till styrelsen.

Då har styrelsen fullgjort sitt uppdrag, säkrat fastigheten.

Nuvarande medlem får lägga nytt golv själv (helt enligt stadgar och lag), och dessutom välja själv hur han vill agera mot förre ägaren. Kräva honom på beloppet, eller låta det bero.

Han i sin tur kan sedan rikta kravet mot städfirman om han vill.

Alla andra lösningar tenderar att bli dyrare för alla parter. Det är inte billigt att få rätt även om man har rätt.

Vad kostar nytt golv? 1 000 kr? Och vad kostar besiktningsman, juridiskt ombud, försäkringsbolagets hantverkare, byggfläkt, självrisker....

MikHo
2011-11-01, 12:12
Mitt svar baseras på mitt så kallade "sunda förnuft".

Om säljaren vill ha en oberoende besiktningsman ska säljaren stå denna kostnad (om inget annat avtalas).

Om det kan påvisas att det läcker någonstans från konstruktionen och runnit ut på golvet (dåligt fall på flytspackling kan skapa fickor där vatten kan samlas) så är det föreningens ansvar att åtgärda eventuella brister i konstruktionen (fastigheten).

Golv och tillhörande material får bostadsrättsinnehavaren bekosta men kan eventuellt ställa krav på säljaren om det finns möjlighet att visa att säljaren brustit i underhållet.

Svår situation men troligtvis kommer det att sluta med (om det inte finns problem i konstruktionen) att nuvarande bostadsrättsinnehavaren står med alla kostnader.