handdator

Visa fullständig version : Brukar BRF stå för kontorsmaskiner?


skanke
2011-10-28, 10:19
Har en liten fundering ang kontorsutrustning såsom kopiatorer, datorer etc som används på förvaltingskontor.

Är det vanligt att det är BRF som står för kontorsmaskinerna som används av förvaltaren på det lokala förvaltningskontoret/lokalen ute i bostadsområdena?

Eller är det vanliga att Förvaltarna håller sig med egen kontorsutrustning?

tette
2011-10-28, 11:45
Om man som styrelse kan lite om avtal och har tecknat ett så kallat AFF avtal säger allmänna bestämmelser att:
de kontorsmaskiner och material till förvaltningen skall bekostas av honom.
men.... nu är det ju så att det oftast är förvaltaren som är den som är bäst på att läsa och konstruera avtal.
Vilket gör att jag är mycket övertygad om att föreningar ofta betalar allt från gemen till kopiatorkostnaderna.

i alla fall de föreningar som har ett kontor där förvaltaren får husera, oftast utan att betala för detta också.

skanke
2011-10-28, 12:09
Okej, tackar för svaret.

Misstänker att det är BRF som står för kontorsutrustningen i vårat fall då årsredovisningarna indikerar lite väl (i mitt tycke) höga kostnader för kontorsmaskiner och datorer.

tette
2011-10-28, 15:56
ställ frågan på nästa stämma under § 8.Styrelsens årsredovisning

och nöj dig inte med några korta svar. Oftast brukar det vara förvaltaren som går in och besvarar liknande frågor.

Be stämman besluta att styrelsen skall ge ett skriftligt etaljerat svar vad nedan kostnader står för, (kan se lite annorlunda ut i er årsredovisning.

Administrationskostnader
Kontorsmaterial mm 69 684
Telefon, porto, server,
hyra av kontorsmaskiner 465 503

I detta fall förening 901 lgh, men 525 000kr för ad-kostnader för en styrelse som inte gör ett skit är underligt? brf Väduren Haninge

Hur skall man annars tolka stämmobeslutet , sänkning av arvodet med 85 000kr:D