handdator

Visa fullständig version : Vilka är arbetstagarrepresentanter?


Admin
2008-05-23, 12:09
HSB Malmös styrelse har precis konstituerat sig.

I ett pressmeddelande skriver HSB Malmö;
Malmö 2008-05-23

Styrelsen i HSB Malmö har konstituerat sig
Styrelsen i HSB Malmö hade sitt konstituerande sammanträde på fredagen. Under ledning av nyvalde ordföranden Claes Caroli fördelade styrelsen övriga poster inom sig.

Den nye ordföranden tar sig an uppdraget med stor portion entusiasm och ödmjukhet.
– För mig personligen känns det som en nytändning i livet, att få vara med och arbeta i och påverka en så betydelsefull organisation, säger Claes Caroli.
– Samtidigt måste man komma ihåg att vi är flera personer i styrelsen – och jag är en av dem. En kugge med en röst, förklarar Claes Caroli avslutningsvis.

Till vice ordförande i styrelsen har utsetts Maj-Britt Thulin och till sekreterare Björn Andersson.

Styrelsen i HSB Malmös består av:
Claes Caroli, ordförande, ledamöterna Olle Strand, Mimmi Zetterman, Birgitta Nilsson,
Maj-Britt Thulin, Maria Bengtsson och Anders Lundberg. Suppleant är Björn Andersson.
Till detta kommer representanter från de fackliga organisationerna.

Då uppstår osökt frågan vilka som är/blir arbetstagarrepresentanter med tanke på att alla fyra tidigare arbetstagarrepresentanter hoppade av i januari pga att de inte ville sitta i styrelsen med dem som sitter där idag (exkl. Claes Caroli & Mimmi).

Och hur mycket kommer de att få i arvode för det som de gör på arbetstid i stället för att arbeta för medlemmarna?

Kommer de fortfarande att få en kvarts miljon kronor extra utöver deras lön, eller har HSB Malmö lärt sig av mina motioner att dessa inte ska få något arvode (utöver ev. en mindre kompensation om styrelsemöte sker utanför ordinarie arbetstid).

Vad jag kan se så är det bara inom HSB Malmö i hela Sverige som arbetstagarrepresentanter arvoderas på det sätt som skett här.

Sekreterare!
Det är också intressant att HSB Malmös styrelse denna gång utsett en sekreterare (för första gången?), nämligen suppleanten Björn Andersson.
Det är ett steg i rätt riktning!

Se även;
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2804)

Holger
2008-06-23, 19:44
Inte ett ljud om vilka personer som valts in i HSB Malmös styrelse som representanter för arbetstagarna.
Varför denna tystnad ? Någon som vet , någon som vet ?

Myggan
2008-06-23, 21:21
"– Samtidigt måste man komma ihåg att vi är flera personer i styrelsen – och jag är en av dem. En kugge med en röst, förklarar Claes Caroli avslutningsvis."

Vad menas?
Varför gör han ett sådant uttalande?

Admin
2008-06-24, 10:31
Ja, inte bara arbetstagarrepresentanterna är hemliga i HSB Malmö.

För de medlemmar som inte var på stämman så presenterar HSB Malmö inte vilka ombud til HSB Riksförbund samt ersättare till ombud till HSB Riksförbund som valdes.

Sedan väljs ytterliggare ett antal ombud till HSB Riksförbund - helt odemokratiskt - av styrelsen själv. Som vanligt hemlighåller HSB Malmö och dess styrelse vilka som valts ut här.

Kontaktvägarna till dessa ombud är hemliga.
Så vad innebär det i praktiken?
Jo, det innebär att de personer som valts att representera HSB Malmös medlemmar i HSB Riksförbund inte kan kontaktas av de medlemmar som har synpunkter och önskemål.

HSB är som en hemlig sekt, och det är otroligt hur illa det fungerar i denna organisation när man studerar organisationen lite mer i detalj.

Vad gäller Claes Caroli så vill han med sitt uttalande redan från start klargöra att oavsett vad han vill göra i styrelsen så har han bara en röst. Vill inte de andra i styrelsen göra vad han vill så kan Claes Caroli inte klandras i framtiden för begågna fel.

Den person som ursprungligen utsågs till HSB Malmös styrelseordförande hoppade av med som skäl att det inte blev en helt ny styrelse, men Claes Caroli valde att strunta i detta. Då får han nog ta konsekvenserna av sitt handlande.

Micke1
2008-08-11, 21:04
Styrelsen för HSB Malmö

Claes Caroli - Ordförande, Brf Näset
Anders Lundberg, Brf Gåsen
Maj-Britt Thulin, Brf Bollebygd
Olle Strand, Brf Lugnet
Mimmi Zetterman, Brf Kvadraten
Birgitta Nilsson, Brf Lindeborg

Arbetstagarrepresentanter
Tommy Schumann - Unionen - ordinarie ledamot
Monica Nilsson – Unionen – suppleant
Peter Frank – Fastighetsanställdas förbund – ordinarie ledamot
Tommy Lind – Fastighetsanställdas förbund – suppleant

Admin
2008-08-11, 21:16
Jag har idag fått svar från HSB Malmö vilka som är arbetstagarrepresentanter i HSB Malmös styrelse (när de tillsatts framgår inte) efter de fyra arbetstagarrepresentanter som hoppade av i årsskiftet 2007-2008;

Arbetstagarrepresentanter
Tommy Schumann - Unionen - ordinarie ledamot
Monica Nilsson – Unionen – suppleant
Peter Frank – Fastighetsanställdas förbund – ordinarie ledamot
Tommy Lind – Fastighetsanställdas förbund – suppleant

I SDS (http://sydsvenskan.se/malmo/article296478.ece) den 25 januari 2008 kunde vi läsa följande under rubriken "Vd:n sparkad och HSB:s styrelse flyr";
Alla arbetstagarrepresentanter avgår. Det handlar om de ordinarie ledamöterna Peter Frank (Fastighetsanställdas förbund) och Tommy Schumann (Sif) samt deras suppleanter Tommy Lind och Monica Nilsson.

”Anledningen till vårt beslut är att vi inte accepterar de grupperingar inom styrelsen som sammanträder och bereder ärenden utan vår kunskap och medverkan”, skriver de fyra i ett brev till medlemmarna.
– Vi kan inte ta ansvar för hur den här styrelsen hanterar frågor. Det finns ett uttalat förtroende för Lars Danielsson som vd – både från de fackliga organisationerna och från HSB Malmös ledningsgrupp, säger Tommy Schumann.
– Vi är helt eniga i denna fråga. Vi har förtroende för Lars Danielsson och det har vi uttalat, säger Peter Frank.

Om och i så fall när styrelsen åter får fackliga representanter är oklart.
– Vi får se hur styrelsen ser ut efter ordinarie stämma i april, säger Tommy Schumann.

Alla arbetstagarrepresentanter är alltså tillbaka igen på samma platser. Detta trots att hälften av de som ingår i dagens styrelse, och som gjorde att de fackliga representanterna avgick, fortfarande sitter kvar i styrelsen.

HSB Malmös styrelse består således idag idag av 4 tjänstemän samt 6 av fullmäktige valda styrelseledamöter/suppleanter. Med andra ord så har tjänstemännen nästan lika stor makt som 43.000 medlemmar tillsammans. Är det inte någon som finner detta lite märkligt... speciellt i en medlemsorganisation som HSB?

Till nästa årsstämma måste HSB Malmö göra som HSB Stockholm gjort för att det inte ska vara tjänstemännen som har all makt i organisationen, dvs betydligt fler ska ingå i HSB Malmös styrelse, minst 10 "demokratiskt" valda ledamöter (men med lägre arvode per ledamot).

HSB Malmös nya VD, Michael Carlsson, har tilldelat de fyra arbetstagarrepresentanterna samma höga arvode som de förtroendevalda styrelseledamöterna (alltså utöver dessa tjänstemäns redan höga löner). Michael Carlsson har därmed inte helt oväntat säkrat sig stöd från tjänstemännen.