handdator

Visa fullständig version : Försäljning av bostadsrätt, nyhet i deklarationen


Admin
2008-03-25, 22:47
Många nyheter i årets deklaration

Även de som sålt bostadsrätt (eller villa) deklarerar nu på nätet.

Uppskov vid bostadsförsäljning

Nytt för i år är att man kan deklarera försäljning av småhus och bostadsrätt elektroniskt.

Om man gör en vinst på försäljningen av bostaden kan man skjuta upp skatten på en del av den vinsten. Har man ett tidigare sådant uppskov kan man nu också göra en frivillig inbetalning för att sänka summan. Det kan löna sig eftersom enligt de nya reglerna kring fastighetsbeskattningen ska också den som har gamla uppskov betala 0,5 procent i ränta.

Krångligast att redovisa för är försäljning av privatbostad där 74 procent gör fel. (http://hd.se/konsument/2008/03/25/saekert-vaartecken-paa-vaeg-med/) (HD)


Hur länge betalar jag ränta på uppskovet av reavinst? (http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\03\25\275983) (DI)

Reavinstskatt bostadsrätt
Reavinstskatten har i år höjts från 20 till 22 procent. Uppskovsreglerna vid avyttring av privatbostad ändras också. För försäljningar som sker från och med den 1 januari 2008 har uppskovet begränsats till 1,6 miljoner kronor per bostad.
Har du gamla uppskov ska du betala uppskovsränta från den 1 januari i år. Räntan är 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Se även;
Reavinstskatten vid försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8697)