handdator

Visa fullständig version : Hyresgästföreningen - Hjälpa brf-medlemmar?


Myggan
2008-03-25, 22:16
Hyresgästföreningen är villiga att ta imot medlemmar som sitter med en bostadsrätt.
Dom kan inte hjälpa dig med årsavgiften men väl med det juridiska.
Är det något man behöver i en Brf som medlem är det ju hjälp med biträde i juridik?
Barbro Engman på hyresgästföreningen säger:"Hyresgästföreningen skulle vid konflikter kunna företräda den enskilde medlemmengentemot föreningen."
Vidare säger hon:"Vi har folk som sitter ute i landets hyresnämder som vittnar om att det är mycket problem i Brf."
SBC kontrar och säger att "det är mycket ovanligt med konflikter inom BRF"

SBC:"Hyresgästföreningens initiativ snarare riskerar att öka tvistbänegenheten än stävjs den"

Vidare SBC:"Jag tycker att man ska hålla eventuella inom föreningen och inte dra in en massa ombud"

Ring din lokala hyresgästförening och fråga om dom kan ta imot dig som medlem.
Kostnad ca 70-75kr/mån.
Vore det inte bra om man som medlem hade juridisk hjälp gentemot HSBs,RBs.SBCs jurister?

I nuläget är vi ju totalt rättslösa!?

Vad tror ni?

Admin
2008-03-26, 00:17
75 kr/månad kan tyckas dyrt, men är man i behov av hjälp mot HSB:s (m.fl) maktkoncentration så kan det vara snabbt ihopsparade pengar!

MrDean
2008-03-26, 10:18
Tror det skulle underlätta för många Brf delägare. Då finns det en juridisk rådgivning som står på delägarens sida. Nu finns inte den möjligheten, i alla fall inte oss som tillhör HSB.

Föreställer mig även att de även bistår med juridisk hjälp vid tvistemål.

Detta forumet blir bara bättre och bättre, tack vare dessa inlägg.

Ove Mollvik
2008-03-26, 15:31
Någon juridisk hjälp i tvistefrågor av större saklig eller principiell betydelse är ännu aldrig att räkna med. Redan på 70-talet stod ombuden handfallna inför ägarna av vår urgamla fastighet där standarden varierade kraftigt. Hgf tyckte exv. att vi som hade minsta och billigaste lägenhet skulle solidariskt ta samma hyreshöjningar som de utvalda stora då dessa fått nytt kök och dusch men inte vi.
I bråket efter värdens konkurs på 90-talet och inför ombildningen till bostadsrätt 2001 fick vi hyresgäster med för låg standard ingen som helst hjälp från Hgf. Vi som inte haft någonstans att ta vägen då ytorna tid efter annan skulle rensas ansågs på alla vis ha oss själva att skylla.
Hgf representant i Hyresnämnden sitter på sina egna värderingar som ingen jurist kan eller vågar förklara grunden till. Dokument, vittnen och intyg på verkligheten vill ingen befatta sig med.
Vare sig det gällt lokal, hyreslägenhet eller bostadsrätt med förråd i samma fastighet har någonsin de juridiska gränserna mellan kontrakten kunnat klargöras eller dess värde försvaras i någon instans gentemot ägarmakten. Inte heller chefen över några deltidsanställda jurister hos Hgf som tog ett år att nå fram till kan besvara någon fråga eller ens bekräfta mottagandet av brev. Så beter sig också myndigheterna numera.
Undrar vad Konsumentverket skulle säga om medlemsavgiften? Inte ens en rättshaverist orkar bry sig längre kan man säkert räkna med!

Francois
2008-03-26, 19:37
sista gången jag var hyresgäst (1999) fick jag två besök av Hyresgästföreningen. Jag ville inte vara med, men de försökte övertyga mig. Till slut hotade de mig att jag skulle få en högre hyreshöjning än de andra.

Själv tycker jag idéen, men jag tycker inte om avgiften (för hög) och jag tror inte på de människorna som sitter i hyresgästföreningen.

Admin
2008-03-27, 08:07
Jag instämmer med Ove och Francois i åsikterna om hyresgästföreningen.

Avgiften till hyresgästföreningen är på tok för hög (om man inte går med under en kort tid för att se om man kan få hjälp i ett specifikt ärende). Hyresgästföreningen är inte precis någon ideel organisation, och de vill dra in så mycket pengar som möjligt. Detta i kombination med att de på hyresgästföreningen inte har någon kompetens inom bostadsrätter.

I samband med kalabaliken (en av de många) i HSB Malmö så kunde vi läsa i SDS (http://sydsvenskan.se/hus/article224039.ece) att hyresgästföreningen var ute och försökte fiska medlemmar bland bostadsrättshavarna. Som jag i och för sig visste så rann detta sedan ut i sanden.

Ove Mollvik
2008-03-28, 09:34
I mitt mycket klart dokumenterade fall fick jag ingen som helst juridisk hjälp eller svar på en enda fråga. Trots att jag varit medlem i över tio år så förlorade jag min hyresrätt och tvingades istället köpa en 20kvm bostadsrätt för dryga miljonen i samma hus. Bankens avsikt var annars att genom juridisk utpressning få mig att köpa den gamla osanerade lägenheten på 68kvm för minst dubbla priset.
Hyresgästföreningens ombud tycks mest intresserade av att göra politisk karriär eller att ha en kravlös anställning. Då det gäller är man oanträffbar, sjukskriven eller plötsligt mammaledig.
Barbro Engman må vara ett undantag som talar vackert om rättvisa men tydligen har hon ingen aning om vilka ägarintressen som i hemlighet styr över de flesta medarbetarna i rörelsen - för att inte tala om dess representant i Hyresnämnden.
Ove Mollvik

Myggan
2008-03-28, 10:53
Du säger att HGF är en bluff Ove.
Det är din erfarenhet och det är det ingen som ifrågasätter,men enligt HGF så SÄGER dom sig vara villiga att hjälpa även Brf.medlemmar.
Hade HGF menat vad dom säger så hade ju tanken varit bra?
Är HGF så dåliga som du säger så ska dom ju inte ha en krona i medlemsavgift av någon!
Den hjälpen du INTE fick var det lokalt eller på högre nivå?

Ada
2008-03-28, 16:18
Jag håller med dom kritiska rösterna om hyresgästföreningen.vi var också med i hgf många år. jag har den erfarenheten att då satt dom i Bostadsbolagets knä som vi hyrde av. Och det gör dom forfarande när man läseer tidningen speciellt när det är hyresförhandlingar . det är inget annat än röstfiske. Det är många medlemmar som gått ur eftersom dom upplever att dom inte får den hjälpen dom vill ha. Ada.

Ove Mollvik
2008-03-28, 17:03
På 70-talet förstod jag att det lokala ombudet saknade eget omdöme men förvånades då denne långt senare ändå gjort karriär och gärna uttalade sig i Vår Bostad.
I det ständiga bråket efter hyresvärdens miljardsvindleri och konkurs -91 så ville jag att HGF skulle vara informerad. Jag skrev insändare som välvilligt togs emot men fick ändå inga svar.
Då drev jag mitt försvar själv eller med egen advokat fast man då aldrig kan komma längre än till förlikning och jag vet fastighetsägarna för sin del ändå struntar i varje avtal.
Sedan -98 i Hyresnämnden och till slut även i högsta instans tycks mitt medlemskap i HGF att ha som rättslig reserv istället ha verkat emot mig.
När jag nu i efterhand ville ha en förklaring och äntligen började få en dialog med chefen för HGF juridiska avdelning Charlotte Waller så fick jag mycket konstiga antydningar och sedan undvikande eller inga svar alls.
Vilka är rädda för vilka kan man undra.
Ove Mollvik

MrDean
2008-03-28, 17:37
Man kan tycka olika om Hgf (Hyresgästföreningen), men jag tror att de har hjälp fler än de har stjälpt. Man får inte glömma att Hgf är en intresseförening. Med det menar jag att den har som mål att ta tillvara medlemmars intressen. Detta på gott och ont. Det de uppfattar som rätt är inte säkert att alla andra gör.

Nackdelen med dessa intresseföreningar är att deras syn oftast är lite smal och vinklad. Hyresgästföreningen är en avart från forna tider, som Hsb. Men som organisation kan den göra mycket nytta, men samtidigt kan det slå fel. Hsb och hyresgästföreningen härstammar bägge från samma gren, det vill säga Socialdemokraterna. När dessa bildades så var det att vara en motpol mot kapitalet. En bra tanke, men den har slagit lite fel emellanåt. Men som idé är dessa två organisationer bra, men de som förvaltar dessa organisationer idag är inte riktigt med på denna idé. Synd.

Ove Mollvik
2008-03-29, 12:00
Med det märkliga bemötande jag fått som medlem ända sedan 70-talet och nu efter att jag slutligen förlorat mitt hem genom uppenbara manipulationer och rättsövergrepp måste jag dra mina egna slutsatser.
När jag vare sig från någon myndighet eller från HGF jurister kan få besked om rättsavgörande frågor hur tydligt de än framställs så har jag fått bevis för hur kollegial sammanhållning vinklar ärendena till bankens och fastighetsägarnas favör.
Politiskt eller juridiskt ansvariga på högre nivå gör sig oåtkomliga bakom en mur av kuvade förvirrade stackare som inte gärna kan vara ärliga ens mot sig själva.
Ove Mollvik