handdator

Visa fullständig version : Förening förlorade mål i HD om reparationskostnad för reparation efter brandskada brf


Gusten
2011-10-01, 11:44
Hovrätten hade fastställt att föreningen inte kunde ta betalt av bostadsrättshavaren för det åldersavdrag som försäkringsbolaget gjorde gentemot föreningen.
Med SBC:s hjälp lyckades dock föreningen få prövningstillstånd i Högsta domstolen. Nu har dock även HD gått på Hovrättens linje.
Föreningen fick alltså en kostnad pga försäkringsbolagets åldersavdrag, men kunde inte föra denna kostnad vidare till bostadsrättshavaren.

Admin
2011-12-01, 13:06
Detta hör ihop med tråden;
SBC överklagar nekat åldersavdrag - Förening kan ej göra åldersavdrag mot brh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10426)

Har du möjligen ett målnummer för denna dom i HD?

Gusten
2011-12-01, 22:35
Mål nr T1528-09, dom 2011-09-15.
Om man googlar på målnumret så får man fram domen direkt.