handdator

Visa fullständig version : duger inte svenska försäkringsbolag?


tette
2011-09-30, 21:48
Ta en titt på byggbolagen som nu ska sälja alla de senaste årens lyxbyggen.
De flesta har "trygghetsförsäkringar".
De flesta skall tecknas genom LLoyds.
Ugglor i mossen?

Jag blir i alla fall mycket fundersam när jag läser villkoren.
Lite samma sak som att först dna testa sig.
Risk för sjukdom, ej godkänd av försäkringsbolaget. Frisk, välkommen att betala.

HSB gör ett litet försök att det ska se lokalt ut?

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Lloyd’s Underwriters genom Balder Försäkring AB

Balder Försäkring AB
2011-10-18, 14:56
Hej tette,

Vi har sett ditt inlägg och vill förtydliga en del saker som vi känner kan ha missuppfattats av dig.

Lloyd's är världens äldsta och största försäkringsmarknad med anor från 1688. Sedan dess har Lloyd's vuxit och breddat sin verksamhet. Vi på Balder Försäkring AB är ett Svenskt helägt privat bolag och är en av dom som representerar Lloyd's verksamhet i Norden. Detta till skillnad från t ex Trygg Hansa som ägs av Royal Sun Alliance (RSA UK) och If som ägs av Finska Sampo.

Balder Försäkring arbetar med flera olika försäkringsprodukter och många andra aktörer på marknaden har också liknande försäkringar. I detta fall tror vi att vår försäkringsprodukt förväxlats med en försäkring som heter HSB Bokvar och som är en inkomstförsäkring. Sådana försäkringar kräver givetvis att man kan uppvisa att man är frisk eller arbetsför vid tecknande av försäkringen. Annars kan man ju teckna försäkring efter att man t ex blivit sjuk eller uppsagd. Det vore lika fel som om man skulle kunna teckna en bilförsäkring efter att man krockat.

Balder Försäkring erbjuder en försäkring som skyddar mot dubbla boendekostnader. Försäkringen hjälper kunder som inte lyckats sälja sin lägenhet trots att dom köpt en ny.

HSB har handlat upp denna försäkring efter sina gällande rutiner och vi (Balder Försäkring) var dom som gav de mest konkurrenskraftiga alternativet.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss. Du hittar mer information på www.balderforsakring.se

tette
2011-10-19, 11:50
" Försäkringen hjälper kunder som inte lyckats sälja sin lägenhet trots att dom köpt en ny."

idag kostar en lägenhet bredvid en utdöd å, som man har rensat upp för att 2000 lägenheter skall ha åutsikt 3,5 miljoner för 85kvm. avgiften är 5 500kr.

Om jag nu har en brf men vill byta till lite större eller modernare eller få nära till åpromenaden kan jag alltså köpa den nya sätta ut den gamla för försäljning och försäkra mig ifall mäklaren inte lyckas sälja min gamla lägenhet.

betalar då försäkringsbolaget avgiften på min f.d bostad som står tom?
bra för bostadsbristen?
eller är det hundar begravda?

realtor
2011-10-19, 18:07
Citerat ur ett försäkringsbolags (i samarbete med Balder) offert

"Försäkringen kan tecknas oavsett om du bor i villa eller bostadsrätt. Du tecknar den i samband med undertecknandet av förmedlingsuppdraget, dock senast inom sju dagar från förmedlingsuppdragets undertecknande."

"Försäkringen gäller från och med det datum du skriver under förmedlingsuppdraget till och med det datum du skriver under köpeavtalet för det boende du ska sälja (maximalt tolv mån). Karenstiden är tre månader från det datum du skriver under förmedlingsuppdraget, eftersom tre månader kan sägas vara standardlängden på förmedlingsuppdrag hos fastighetsmäklare."

"vilka kostnader ersätts? *några exempel:
▪ Nettokostnad för räntor (70%)
▪ Kommunal fastighetsavgift
▪ Avgift till bostadsrättsföreningen
▪ Hem-/Villahemförsäkring
▪ Uppvärmning
▪ Renhållning
▪ Hushållsel
▪ Vatten & Avlopp
▪ Ev väg- och samfällighetsavgift
▪ Andra driftskostnader för bostaden som kan verifieras

dessa kostnader ersätts inte:
▪ Amorteringskostnader
▪ Om försäljningstiden förlängs på grund av t ex brand-eller vattenskador på bostaden eller att den har andra reparationsbehov.
▪ Om begärt utgångspris markant överstiger marknadsvärdet eller om du inte accepterar begärt utgångspris.

ersättningsbelopp
Välj mellan max 10 000 eller 15 000 kr/månad.

ersättningstid
Välj mellan max tre, sex eller nio mån."

Undantag finns naturligtvis, här är några av de viktigaste. Notera 5.2 som ger utrymme för godtycklighet och även gör att förutsättningarna kan förändras var tredje månad. Extra intressant blir det om försäkringsbolaget är den som ska anlita värderingsman då kan man använda 'marknadsvärdet' för att slippa betala ut försäkringsbelopp. 5.5 är också ganska intressant. Svår för försäkringsbolaget att kolla eftersom det inte finns några lagkrav på att bud ska vara officiella.

"Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit:
5.1 om värdering av Bostaden* inte skett inom 14 dagar före den dag det saluförs,
5.2 då det begärda utgångspriset som Mäklaren angett vid undertecknandet av Förmedlingsavtalet klart överstiger marknadsvärdet vid samma tidpunkt enligt en fackmannamässig värdering. Om vald ersättningstid är längre än tre månader skall en ny värdering göras av anlitad mäklare månad sex (6) och månad nio (9), räknat från det datum försäkringen trädde ikraft, för att försäkringen fortfarande skall vara giltig,
5.3 då Bostaden* efter att försäkring tecknats, skadas på grund av brand, storm, översvämning, vattenskada, radioaktivitet eller liknande händelse, vilket medför att försäljningstiden förlängs,
5.4 då Bostaden efter att försäkring tecknats visar sig ha behov av reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs,
5.5 om marknadsvärde eller högre bud erbjudits av köparen och Säljaren trots detta nekar till köpeavtal och därigenom förlänger försäljningstiden,

Du kan bara teckna försäkringen om du säljer genom fastighetsmäklare.

Och här är en luring till:
"Två ägare av bostaden, vad gäller?
En person kan vara försäkrad. Om det är två (eller flera) ägare av bostaden, får dessa bestämma vem som ska vara försäkrad och som får eventuell försäkringsersättning. Ersättningen får ägarna själva fördela mellan sig.