handdator

Visa fullständig version : Stora problem vid stambyte i brf


callefreddan
2011-09-26, 13:58
För exakt 7 månader sedan köpte jag en bostadsrätt. Samma dag, 4 timmar senare, när allt var inflyttat började jag riva bort sockeln i vardagsrummet för att måla om. Vad som hände var att jag fick hela tapeten ca 70 cm upp på väggen med mig ända in till putsen. Det visade sig att det var mögelpåväxt.

Det hade uppstått vattenskada från badrummet som hade letat sig igenom väggen och och sugits upp av tapeten i vardagsrum.

Föreningens försäkringsbolag kopplades in, de tog på sig rivning, avfuktning och återuppbyggnad fram till tätskiktet. De hävdar att ingen ersättning utgår för golv och väggbeklädnad pga brist i beklädnad eller tätskikt.

Styrelsen hävdar även att det inte utgår någon ersättning för övriga ytskikt i angränsade utrymmen då detta var under pågående renovering.

Mitt hemförsäkringsbolag är även inkopplat och deras svar på vem som ska ta övriga kostnader är:

Vi reglerar bara skador efter vårt villkor.
Vid tätskiktsskada ersätts inte det läckande yt- och tätskiktet.
Vi ersätter följdskadorna som vattnet orsakat på det du äger i skadan enligt stadgarna.
Vi ersätter även återmonteringen av bef porslin i ert badrum.OBS! Åldersavdrag och självrisk 300 kr.

Byggfirman som anlitades av försäkringsbolaget sa att detta är en följdskada av skadorna i badrummet så det kommer försäkringsbolaget att ersätta.

Det som hände:
När man skulle börja färdigställa mitt badrum kom man på att vi borde ta grannens (HYRESLÄGENHET) badrum också för att värmerören var så dåliga och risken fanns att det skulle bli vattenläckage på värmen i vinter.

Så föreningen tog beslut om att ta grannens badrum också (i slutet på maj). Grannens lägenhet är arbeten som inte ingår i försäkringsärendet för min fuktskada.

I mitten på juni började man med grannens badrum och sa att det borde ta ca 3 veckor att färdigställa detta.

Eftersom jag bor högst upp gjordes en lösning för mitt badrum och grannens badrum så att man bara behöver koppla på underifrån från grannens badrum i framtiden.

Tiden gick, hände knappt något, man kom stundvis och gjorde småjobb. Jag skrev mail osv, ingen som svarade. Man skyllde på semester mm.
Tiden gick och byggfriman lovade att göra detta inom viss tid, sa att det ska vara klart, mm. Passerat veckor och de har inte gjort något.

Nu, ca 3 månader senare, så är man klar med grannens och mitt badrum. Mitt tog alltså från det att uttorkningen var klar (slutet på april) tills nu att färdigställa.

Jag har fått OK på att föreningen tar kostnaderna för tätskikt och standard för kakel och nytt porslin mm för att det ska bli stambyte. De extra valen betalas av mig.

Övriga saker man färdigställt än bara badrummet i detta försäkringsärende är:

Ytskikten i vardagsrum
Slipat golvet (eftersom man bröt upp golvet i vardagsrum mot badrum för att torka)
Hallgolv, slipning och lackning.Jag har lagt ner en massa egen tid för att arbetsleda denna firma och dem som de anställt, pga att de har haft en så inkompetent arbetsledare som lovat och som inte har tagit tag i något.

Problem:
1 Hur kan styrelsen/föreningen kräva dem på pengar att det har tagit extra lång tid?
3 Hur kan jag kräva byggfirman på pengar för mitt engagemang och tid?
4 Kan jag få rot på mina "extra jobb som jag har begärt?"
5 Det har tagit extra långtid för dålig styrning från byggfirman, och det kommer att faktureras mot oss mera timmar än det har tagit, hur gör vi där? kan vi hänvisa mot enhetstider?
6 Är det bara att hänvisa kostanderna för återuppbyggnaden mot mitt hemförsäkringsbolag? tar de verkligen kostanderna när det föreningens försäkringsbolag säger att det inte utgår någon ersättning?
7 Sker det ingen besiktning?
8 Vem ska betala min ökade elkostnad?
9. Vad är schablon för ersättning för resor tid osv som man får lägga ner själv?
10. Hur kan vi bestrida alla kostander som kommer att komma? (begärt dem specade innan de fakturerar, ställda mot mig, försäkringsboalgen och förening)
11. Inte får de fakturera oss eller försäkringsbolaget fullt timpris för jobb där det är lärlingar som har gjort dessa?
12. De gjorde en ny vattenskada då de rev grannens badrum, de glömde stänga av vattnet, gick ytterliggare en vecka med avtorkare för detta. hur kan vi reglera detta?

Alltså: Jag kommer att få bära kostnader för mina extra jobb.
Föreningen betalar för grannens badrum, grannen under, självrisken, tätskikt och standardkostnader för mitt badrum.

Jag är väldigt säker på att hantverkarna kommer lägga in alla kostnader fördelat på olika sätt, även för deras misstag som de ska igentligen ska bära.
Hur kan vi som förening, jag som bostadsrättshavare kräva dem på ersättning för dåligt utförande?!

Äntligen, efter 7 månader, fick jag flytta in i mitt badrum som är 1,5 X 1,5 m.

Admin
2011-09-26, 15:49
Ja, eftersom vattenskador är så dålig reglerat både i lag, brf-stadgar och hos försäkringsbolagen så leder detta regelmässigt till ganska omfattande problem för ett mycket stort antal bostadsrättshavare i Sverige. Och problemen lär bara öka för varje år.

1 Hur kan styrelsen/föreningen kräva dem på pengar att det har tagit extra lång tid?
Ja, det är ju styrelsens problem i relation till vad kontraktet för arbetet säger.

3 Hur kan jag kräva byggfirman på pengar för mitt engagemang och tid?
Som i alla hantverksarbeten är det ett problem att driva dessa frågor, men ställ skriftliga krav, och hota med att gå till ARN/KO.

4 Kan jag få rot på mina "extra jobb som jag har begärt?"
Jo, så länge som du får en specificerad faktura på de arbetskostnader som hör till dig. ROT-avdragen sköts av företagen idag.

5 Det har tagit extra långtid för dålig styrning från byggfirman, och det kommer att faktureras mot oss mera timmar än det har tagit, hur gör vi där? kan vi hänvisa mot enhetstider?
Hör ihop med fråga 1 och 3. Någon annan kanske har bättre tips.
Ju bättre/mer detaljerat kontrakt för arbetet, desto lättare att ställa krav i efterskott.

6 Är det bara att hänvisa kostanderna för återuppbyggnaden mot mitt hemförsäkringsbolag? tar de verkligen kostanderna när det föreningens försäkringsbolag säger att det inte utgår någon ersättning?
Vilket försäkringsbolag har du?
Har du bostadsrättstillägg, och vad står det i så fall där att det täcker på vilket sätt?

tar de verkligen kostanderna när det föreningens försäkringsbolag säger att det inte utgår någon ersättning?
Se till att få skriftligt på vad försäkringsbolaget säger att de ersätter. Olika försäkringsbolag kan ha lite olika regler, men vad som framförallt kan variera mellan försäkringsbolag är tolkningarna (det handlar mest om tolkningar, och där tolkar som regel försäkringsbolagen regelverket till sin egen fördel).

7 Sker det ingen besiktning?
Det måste föreningen (styrelsen) kräva. Ligg på styrelsen om detta.

8 Vem ska betala min ökade elkostnad?
Du kan ställa krav på föreningen om detta för den del som hör till föreningen, men det kan bli jobbigt.

9. Vad är schablon för ersättning för resor tid osv som man får lägga ner själv?
Det finns nog ingen direkt uttalad sådan, men fråga försäkringsbolaget.

10. Hur kan vi bestrida alla kostander som kommer att komma? (begärt dem specade innan de fakturerar, ställda mot mig, försäkringsboalgen och förening)
Ja, det är bara att ställa de krav man har, med motiveringar, och sedan får man se vad man kan komma överens om. Lär inte bli lätt.

11. Inte får de fakturera oss eller försäkringsbolaget fullt timpris för jobb där det är lärlingar som har gjort dessa?
Ja, intressant fråga. De kan göra vad de vill, men sedan får man jobba för sin sak (ta fram relevanta och ostridiga motiveringar).

12. De gjorde en ny vattenskada då de rev grannens badrum, de glömde stänga av vattnet, gick ytterliggare en vecka med avtorkare för detta. hur kan vi reglera detta?
Det är mellan styrelsen och entreprenadfirman.