handdator

Visa fullständig version : Golvbrunn i badrum och läckage avloppsrör till handfat, brf


envirosheila
2011-09-22, 16:16
Har ett badrum med ett gammalt inbyggnadsbadkar. Utloppet från karet leds via ett plaströr till golvbrunnen under badkaret. Under badkaret är det ett hålrum med vanligt betonggolv utan fuktspärr.

Blev kontaktad av en i styrelsen igår för att personen i lägenheten under mig påstod sig ha en vattenskada i sitt badrum. Vattnet skulle ha kommit från mitt badrum sa man.

Efter att jag hade rörmockare i mitt badrum under gårdagen sa man att vattnet på grund av stopp i min golvbrunn hade runnit under badkaret och längs väggen ned i badrummet under. Styrelsemedlemmen i fråga hade dock varit inne i lägenheten under mig och menade att han inte kunde se någon fuktskada annat än lite på hennes badrumsskåp i trä (som såg ut att vara 10 år gammalt och potentiellt skulle kunna ha skadats vid annat tillfälle).

Styrelseledamoten anser alltså inte att det behöver göras något åt den påstådda skadan (om där nu är någon) och avser inte att gå vidare med det.

Idag ska rörmockaren komma igen och spola ledningen (efter golvbrunnen) under mitt badkar eftersom det fortfarande inte rinner undan tillräckligt bra.

Har läst lite i andra trådar här på forumet och förstått det som så att golvbrunnen är föreningens ansvar om det inte står annat i stadgarna (ska hem och lusläsa våra stadgar ikväll). Stämmer detta? Om jag då har ett stopp i ledningen efter golvbrunnen borde väl rimligen även detta vara föreningens ansvar?

Dessutom har jag läst något om att föreningen kan hållas ansvarig i fall då underhållet av golvbrunnen eftersatts. Golvbrunnen är duktigt rostig och är original från 1938 då huset byggdes (alltså 73 år gammal).

Mina frågor är alltså:
1. Kan jag bli skyldig att betala för badrummet under mig (byte av skåp eller i värsta fall en hel renovering)?

2. Kan styrelsen tvinga mig att byta ut bara mitt badkar trots att det finns massor av likadana kar i lägenheter i övriga huset?
Det kan dessutom nämnas att det inte är en nyhet för styrelsen att det här kan hända. En rejäl fuktskada har renoverats i en annan lägenhet på grund av samma problem. De har i samband med detta inte tvingat någon att byta sina badkar.

3. Jag ska sälja min lägenhet. Har styrelsen rätt att tala om för min potentiella köpare då de träffar honom/henne för ett godkännande i föreningen att hon/han kan tvingas av styrelsen att ta ut badkaret och renovera badrummet?

Gusten
2011-09-22, 17:07
Om ni har nyare mer detaljerade stadgar så brukar det stå vem som har underhållsansvaret för golvbrunnen.
Bostadsrättshavaren brukar ha ansvar för rensning av golvbrunnen.

Admin
2011-09-22, 17:18
1. Kan jag bli skyldig att betala för badrummet under mig (byte av skåp eller i värsta fall en hel renovering)?
SVAR: Nej.

2. Kan styrelsen tvinga mig att byta ut bara mitt badkar trots att det finns massor av likadana kar i lägenheter i övriga huset?
SVAR: Nej.

3. Jag ska sälja min lägenhet. Har styrelsen rätt att tala om för min potentiella köpare då de träffar honom/henne för ett godkännande i föreningen att hon/han kan tvingas av styrelsen att ta ut badkaret och renovera badrummet?
SVAR: Styrelsen har yttrandefrihet.

Ovanstående svar med utgångspunkt från din beskrivning och med reservation för att stadgarna i er föreningen kan (mot förmodan) säga något annat.

totiki
2011-09-24, 22:07
ja, det är ju det här med rensningen av golvbrunnen. Det bör ske varje vecka, enligt de som tillverkar de nya godkända brunnarna. Men ifall era stadgar inte säger något annat eller dina eller föreningens försäkringsvillkor inte säger något annat bör det inte finnas några problem.

Harald
2011-09-25, 19:12
1. Kan jag bli skyldig att betala för badrummet under mig (byte av skåp eller i värsta fall en hel renovering)?
Ja, det kan du. Men i detta fall verkar det otroligt. Då krävs att du är vållande till att deras badrum förstörts, vilket det inte verkar ha gjort. Men om de t ex måste måla om taket i badrummet efter skada, så kan de rikta kravet mot dig.

2. Kan styrelsen tvinga mig att byta ut bara mitt badkar trots att det finns massor av likadana kar i lägenheter i övriga huset?
Inte badkaret, men visst kan de tvinga dig att renovera badrummet. Detta regleras först i bostadsrättslagen 7 kap 12 §:

"12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick..."

Därefter i era stadgar, där återfinns säkert en skrivning liknande denna:

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt § XX i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Självklart är det du som innehavare som är ansvarig för att rensa din golvbrunn. Inga undantag finns (eftersom föreningen inte är i besittning av brunnen och kan kontrollera avrinningen via densamma).

Däremot så ingår det i vissa föreningar att föreningen betalar för rensningen (via någon vaktmästare eller dylikt), men det sker ju inte förrän du anmält att nu är det stopp eller nästan stopp.

Om brunnen skulle haverera (rosta sönder), så är det föreningens ansvar. Att en brunn rostar igenom är mycket ovanligt.

Tätskikt golv, vägg och anslutning tätskikt till brunn, är alltid bostadsrättshavarens ansvar, oavsett inbyggda badkar eller liknande.

idab
2011-09-29, 21:35
Tycker du fått bra svar redan, men i vår förening finns den typen av golvbrunn som du beskriver. Problemet med dessa är att av någon anledning verkar inte alla boende vilja göra rent golvbrunnen.

Precis som vilken golvbrunn som helst så rinner det ner hår och annat som kan orsaka stopp, man måste då göra rent. I modernare golvbrunnar finns det ju oftast en korg man kan lyfta upp men inte i de gamla. Där är det bara stoppa ner handen och rensa.

I vår förening är det så att om stoppet är i golvbrunnen (vilket det oftast är) eller det röret som går till väggen, så är det innehavarens skyldighet.

Är stoppet i stora stammen så har vi gått in och ordnat. I ett fall var det en medlem som avböjde spolning av golvbrunn, 1 vecka senare var det tvärstopp i den personens brunn. Då kom vi överens om att dela kostnaderna för spolning.

envirosheila
2011-10-03, 15:25
Har nu haft ett företag som varit och fuktmätt i mitt och underliggande badrum och det visade sig att det inte alls var golvbrunnen under badkaret som var problemet utan kopplingen mellan handfatet och ledningen i golvet som läckt. Rörmockare har varit och åtgärdat problemet och läckan är tätad. Nu återstår alltså bara fukten i mitt golv/i undervarande lägenhets tak och vägg.

Tydligen är skadan inte större än att både avfuktningsföretaget och rörmockaren tycker att det inte är något som behövs göras något åt. Det finns alltså inga synliga missfärgningar eller bubblor eller dylikt i taket. Eftersom jag ska sälja lägenheten vill jag dock ändå ha fukten upptorkad och problemet helt borta innan jag flyttar ut för att kunna flytta med gott samvete och slippa eventuella framtida problem.

Därför undrar jag vem det är som ska stå för kostnaden av avfuktningen? Vi eller föreningen?

Har läst våra stadgar och det står i princip samma som i bostadsrättslagen, det vill säga:

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre i lägenheten i gott skick. Till detta räknas inredning i badrum.
Bostadsrättshavaren svarar inte för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.
Vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast för om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse.Vad tusan innebär detta? Räknas det som vårdslöshet och försummelse från vår sida när vi antog att kopplingen var tät när vi köpte lägenheten? Är det försummelse att vi är korkade nog att inte ta dit en fackman för att kontrollera att allt var okej i lägenheten innan vi köpte den? Någon som varit med om liknande?

Harald
2011-10-03, 20:55
Det var alltså ett avloppsrör i golvet som läckte. Med andra ord föreningens ansvar.

Det du tar upp från stadgarna är alltså inte tillämpbart på denna skada, eftersom:
- Vattenledningsskada = Ledning för tappvatten (varmt eller kallt)
- "Lägenhetens inre" = Det du kommer åt från "insidan", alltså ej inbyggda rör.

Vad gäller uttorkningen, så håller jag med rörmokaren. Låt det vara. Det torkar troligen ur av sig själv.

Gusten
2011-10-04, 08:52
I SBC:s tidigare mönsterstadgar angavs att bostadsrättshavaren svarade för "golvbrunn inklusive klämring", alltså inte bara för rensning.

I de nya SBC-mönsterstadgar som kom 2008 är dock detta borttaget. Nu anges beträffande avlopp att bostadsrättshavaren svarar för ledningar som är åtkomliga inne i lägenheten.

Att döma av tidigare inlägg på forumet verkar det dock finnas föreningar som anger i stadgarna att bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för golvbrunnen (dvs inte bara för rensning utan även för själva golvbrunnen). Frågan är dock om detta håller juridiskt?

envirosheila
2011-10-04, 15:08
Det var alltså ett avloppsrör i golvet som läckte. Med andra ord föreningens ansvar.

"Lägenhetens inre" = Det du kommer åt från "insidan", alltså ej inbyggda rör.


Osäker på det här med lägenhetens inre... Det var ju egentligen inget rör i golvet som läckt utan kopplingen mellan handfatet och röret i golvet. Även om röranslutningen ligger några centimeter under klinkersen så kommer man ju faktiskt åt den från "insidan". Rörmockaren behövde inte dra upp klinkersplattor utan i princip bara lyfta upp plaströret från handfatet ur golvet, sätta i en gummikoppling i gjutjärnsröret och trycka tillbaka plaströret igen. Räknas det ändå inte till lägenhetens inre?

totiki
2011-10-04, 15:51
Det rimmar inte med dagens standard. Men kanske väl med den standarden som gällde när handfatet installerades. Ja, det verkar vara BRIs ansvar.

Harald
2011-10-05, 19:47
Knäckfrågan är om avloppet läckt I golvet, eller I våtrummet. I golvet råder Brf: s underhållsansvar.

Gusten
2011-10-07, 17:00
Frågan om var gränsen går mellan golvet och våtrummet är ju intressant inte minst beträffande golvbrunnen.

Vad gäller egentligen. Ska golvbrunnen anses befinna sig i golvet eller i våtrummet ?

totiki
2011-10-08, 11:30
Knäckfrågan är om avloppet läckt I golvet, eller I våtrummet. I golvet råder Brf: s underhållsansvar.
Jag vet inte det? En läcka kan ju finnas i våtrummet men ändå tränga igenom till golvet.
Här är det tydligen kopplingen mellan våtrummet och utanför (i golvet). Tala om gränsfall?
Idag är standarden att kopplingen skall dras upp 4 cm ovanför golvet. Men sådan standard fanns inte när man installerade gjutjärnsrör/gjutjärnsbrunnar. Frågan blir väl då ifall man kan tillämpa nya regler på gamla installationer?

totiki
2011-10-08, 11:45
Frågan om var gränsen går mellan golvet och våtrummet är ju intressant inte minst beträffande golvbrunnen.

Vad gäller egentligen. Ska golvbrunnen anses befinna sig i golvet eller i våtrummet ?
Det är nog en tolkningsfråga. Tätskiktet appliceras ju över kanten på en modern golvbrunn i plast och därmed kan man anse att golvbrunnen är en del av tätskiktet (vilken den ju också är i realiteten, liksom rören, stammen och hela vägen ut i kommunala avloppssystemet).
Tolkningen lär väl kanske bli ifall golvbrunnen kan anses vara dold eller inte. En modern golvbrunn med löstagbart vattensås och sil där allt är åtkombart och enligt tillverkarens anvisningar kan rensas och rengöras varje vecka (vem gör det? Men för att garantier skall gälla lär man hävda att man faktiskt utför detta underhåll.) känns ju som en del av våtrummet.

Det är också så att ifall man inte kontrollerar sin gummipackning eller packningskitt så luktar det snart avlopp i våtrummet ifall tätningen är bruten (samma ifall vattenlåset har för lite vatten i sig). Då inställer sig frågan ifall detta är föreningens ansvar att tillse och underhålla?
Enligt mitt tycke är det inte det. Vilket i förlängningen torde ge mitt svar som "golvbrunnen är en del av våtrummet". Med en brasklapp för äldre installationer.