handdator

Visa fullständig version : Hur väljs fullmäktigeledamöter


stephan
2008-05-23, 08:26
Hur väljs fullmäktigeledamöter

Är detta vanligt?

Brf Vädurens stämmor har som alla andra en HSBföreningar en punkt på stämmodagordningen "Erfoderligt val av fullmäktigeledamöter".
Denna punkt tar 3 sekunder på stämman och beslutas alltid genom "Stämman beslutar att överlämna valet till styrelsen".

Sedan beslutas det enligt nedan utdrag ur styrelseprotokoll på det konstituerande mötet. Tid även hör 3 sekunder = färdigtryckt förslg på dagordningen.
§ 12 Val av ombud till HSB distrikt 15 stämma:

Distriktsstämman hålls vt-2007
Beslutades att samtliga styrelseledamöter och suppleanter
Väljs som ombud till HSB Stockholms distriktsstämma.

Sedan händer ingenting.
Ingen från brf Väduren en av de största HSB föreningarna har haft någon fullmäktigeledamot senaste 10 åren.

Admin
2008-05-23, 09:22
Just detta är ett generalfel i hela HSB-organisationen.

Jag skulle gissa att fullmäktigeledamöter nästan undantagslöst aldrig väljs av medlemmarna.

Fullmäktigeledamöterna väljs bara indirekt av medlemmarna genom att föreningens årsstämma bestämmer att styrelsen får välja vilka de vill. Enligt rutinerna inom HSB så utser då styrelsen någon av sig själva i styrelsen trots att vem som helst i föreningen kan utses för detta uppdrag.

Det blir med andra ord sällan de som är bäst lämpade för uppdraget som utses.

Det är också därför som färre än hälften av HSB Malmös bostadsrättsföreningar finns representerade på HSB Malmös årsstämma.
Över 50 % av föreningarna har alltså inte någon överhuvudtaget som bevakar medlemmarnas intressen.
Och det är inte mycket bättre för de brf:ar som har någon som kommer till stämman. Uppskattningsvis endast mellan 10 och 25 % av dessa fullmäktigeledamöter tillför något för sina medlemmar.

Det är alltså därför som medlemmarna inte representeras av personer som ser till medlemmarnas bästa, utan de ser oftast mest bara till sitt eget bästa. Man skulle kunna säga det som att 75% - 90 % av fullmäktigeledamöterna mer skadar de medlemmar de representerar än att de uppnår positiva effekter för medlemmarna.

Så är det tyvärr.

Enda sättet för att HSB ska kunna börja fungera som en kooperativ organisation är att det sätts igång en stor apparat inom organisationen för att se till så att alla medlemmar förstår att det är respektive valberedning som måste söka, presentera och föreslå de som ska representera föreningens medlemmar i egenskap av fullmäktigeledamöter.

stephan
2008-05-23, 09:50
En annan aspekt på detta är frågan om någon tror att något om fullmäktigeledamotsval någonsin tagits upp på HSB utbildningar.

Nej demokrati vill man inte lära ut.

Det skall bara den lilla klicken HSB fanatiker kunna något om?