handdator

Visa fullständig version : Lagen om skydd mot olyckor - vem har ansvaret i en brf?


Chrissofsweden
2011-09-14, 03:45
Våra fyra huskroppar med totalt 20 lgh tillsammans blir klara 28sept 2011. Vid förbesktningen noterade jag att i samtliga lgh medföljde en 6kg pulversläckare, brandfilt samt brandsläckare. Ett bra iniativ tycker jag!

Men vem innehar ansvaret på sådant som ställts dit? Faller ansvaret automatiskt på brf eftersom det är dom som ställt dit dem? Annars borde det ha stått i stadgarna eller i köpeavtalet att vi själva är underhållsansvariga för dessa. Självklart skall detta stå i stadgarna.. Men än kan jag inte påverka detta och försöker skaffa lite kött på benen.

Lagen om skydd mot olyckor
"2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Jag tolkar det som att fastighetsägaren (=föreningen) skall stå för erfoderlig släckutrustning. Vilket jsg tycker de gör! Men då bär de även ansvaret för att dessa fungerar?

Vad tycker ni? Hur många brf har erfoderlig släckutr?

Reglerna är lite olika från kommun till kommun.. beroende på hur man har tolkat lagen.

Firefighter 575
Christian

Chrissofsweden
2011-09-14, 03:54
Många av er brukar skriva väldigt flashiga och snygga inlägg som är lättförstådda. Tyvärr hade jag bara min mobil att tillgå på jobbet när denna frågeställning slog mig.

/C

Chrissofsweden
2011-09-14, 06:06
Bakgrund: Våra BoKlok-hus saknar trappuppgång. Dvs att varje lgh har en egen ingång.

Låt säga att en brh hör av sig till styrelsen och berättar att dennes brandsläckare är obrukbar, trycket är för lågt. Ska brf eller brh stå för servicekostnaderna?

Vad bör man skriva i stadgarna? Kan verkligen brf överlägga ansvaret på brh när det står i lagen att det är fastighetsägaren(=föreningen) som skall inneha erfoderlig släckutrustning?

Jag anser att det är brf ansvar att varje brh har en fungerande brandsläckare. För skulle en brandsläckare inte fungera så finns det inte erfoderlig släckutrustning att tillgå då man måste utgå från att grannens dörr är låst.

Tänker ni likadant som jag?

Anledningen till att jag tar upp det handlar inte om de småpengar en brandsläckare kostar i inköp och underhåll. Jag tänker på om en lägenhet börjar brinna (pga ex radiator), så kan det bli eventuella försäkrings-/skadeståndsproblem om det kommer fram att det saknas släckutr. Även om brf lagt över ansvaret på brh så tror jag inte försäkringsbolaget tar någon hänsyn till detta.

Däremot tror jag det är lättare att reglera ex. brandvarnare då dessa ej anses som släckutrustning.

/Christian

Harald
2011-09-14, 08:28
Nej, nej. Fundera hur detta skulle gå till rent praktiskt? Om 5 år? Och om 15 år?. Ägare som "slarvar bort" sin släckare (hamnar i sommarstugan), vid överlåtelser tas släckaren med av säljaren osv.

Bra initiativ, javisst! Men nu och i fortsättningen faller dessa inventarier på vars och ens ansvar.

Fastighetesägaransvaret gäller allmänna utrymmen, skyltade nödutgångar, ev. släckare i trapphus eller källargångar mm.

Chrissofsweden
2011-09-14, 11:38
Men har man skrivit in i stadgarna att årlig kontroll görs och att den ska finnas där, så tycker jag det faller på brh ansvar att den finns kvar! Kan brh ej uppvisa sin brandsläckare så blir han ersättningsskyldig helt enkelt.


Det handlar om att skydda sina grannar, sig själv och lite bryskt (ur föreningens ögon) huskroppen.

Iom att det inte finns en trappuppgång så försvårar det för fastighetsägaren att lösa denna fråga..

Inga fler som har åsikter?

/Christian

Nybörjare
2011-09-14, 18:05
Men har man skrivit in i stadgarna att årlig kontroll görs och att den ska finnas där, så tycker jag det faller på brh ansvar att den finns kvar! Kan brh ej uppvisa sin brandsläckare så blir han ersättningsskyldig helt enkelt./Christian

Du skriver att ni har både pulversläckare, brandfilt och brandsläckare....
Jag vet inte om det blev lite fel i texten, eller om ni har t ex en kolsyresläckare också.

Hur som helst, om det står i stadgarna att årlig kontroll görs, får ni nog också skriva in vem som ansvarar och betalar för kontrollen. Är det föreningen, bör ni skaffa serviceavtal. Det finns företag som servar alla fabrikat. - Då får ni förstås informera brh i god tid före kontrollen och fixa med åtkomligheten. (rekommenderade serviceperioder beror på vilken typ av släckare det är)

Är det brh som ska kontrollera blir det nog svårare. Det enda man själv kan titta på är om det finns yttre skador eller om manometern står på grönt.

När det gäller brandsläckare är det VIKTIGT att man lär sig hur den ska hanteras. Det skulle ni kunna ta vid ett medlemsmöte och be någon från brandförsvaret att deltaga. Vid överlåtelser får någon ur styrelsen visa den nya brh hur det fungerar i samband med introduktionen.

Ni får också skriva in vad som gäller för brandvarnaren och brandfilten.

Jag nämnde "lägenhetspärm" tidigare. Det här med brandrisker och släckning kan vara ett kapitel i en sådan. Där kan ni också skriva att de tillhör föreningen och ska ersättas vid förlust.

Chrissofsweden
2011-09-14, 18:27
Hehe jo, nog blev det lite fel. Jag menar pulversläckare 6kg ABC 43A 233BC.

Hur det skall skrivas är jag med på. Men jag vill veta VEM som bär ansvaret i slutändan, hur man än har skrivit.

En kurs i hur man släcker med hjälp av en brandfilt och/eller pulversläckare kan nog jag hålla i :6:


Brandman 575,
Christian

tette
2011-09-14, 22:51
http://www.fireinvent.se/
Vad är bättre än att fråga försäljaren av dessa varor vad som gäller om man vill köpa och installerabranssläckare o brandfilt i sin bostadsrättsförening?

Chrissofsweden
2011-09-15, 23:00
Jag har idag pratat med ett försäkringsbolag. Enligt dom är det upp till fastighetsägaren (föreningen) att hålla med brandvarnare och bär även underhållsansvaret för att batterierna är i god kondition.

Enligt försäkringsbolaget kunde man EJ delegera ansvaret på brh.


Sedan ringde jag MSB (Myndigheten för samhälle i beredskap) och frågade vad som gällde. Dom ansåg att man kunde tillhandahålla med brandvarnare men mycket väl lägga underhållsansvaret på brh. Däremot kunde man inte det om det var en hyresrätt (Vad är skillnaden i ansvar står jag frågande?)

Efter en stunds dialog/diskussion kom vi fram till att en årlig kontroll kunde ingå i det systematiska brandskyddsarbetet. Och då även skaka och vända på pulversläckaren.

För att verkligen hamna i toppskiktet av ett säkrare boende kan en lättare utbildning hållas samt årligen skicka ut en folder från ex. MSB.
"Skydda ditt hem mot bränder" (https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25596.pdf)


Personligen tycker jag att det är en rätt bra lösning som definitivt kommer att gynna den enskilde individen, grannarna samt föreningen vid händelse av brand.

/Christian

Admin
2011-09-15, 23:16
Bostadsrättshavaren ansvarar bara för sin egen lägenhet, att det finns en brandvarnare i denna. I detta område har föreningen ingen skyldighet.

Föreningen ansvarar för att brandskyddet är tillräckligt i de allmänna utrymmena.

Jag har idag pratat med ett försäkringsbolag. Enligt dom är det upp till fastighetsägaren (föreningen) att hålla med brandvarnare och bär även underhållsansvaret för att batterierna är i god kondition.
Enligt försäkringsbolaget kunde man EJ delegera ansvaret på brh.
KORRIGERING AV MIG: Mig veterligen är det inte alls föreningen som är ansvarig för att brandvarnare finns i de enskilda lägenheterna. Tror inte detta har ändrats. Varje bostadsrättshavare är själv skyldig att installera (om föreningen inte gjort detta) brandvarnare och underhålla denna (krav finns inte på mer än en brandvarnare, men med fler brandvarnare ökar säkerheten markant). I stadgarna kan regelverk för detta föras in.

Sedan ringde jag MSB (Myndigheten för samhälle i beredskap) och frågade vad som gällde. Dom ansåg att man kunde tillhandahålla med brandvarnare men mycket väl lägga underhållsansvaret på brh. Däremot kunde man inte det om det var en hyresrätt (Vad är skillnaden i ansvar står jag frågande?)
Ja, många brf:ar har installerat brandvarnare i medlemmarnas lägenheter. Rättsläget är sedan oklart (eftersom regelverk i vanlig ordning saknas) vem som sedan har underhållsansvaret för de av föreningen installerade brandvarnarna. Dvs om detta inte är fastställt i föreningens stadgar.

Efter en stunds dialog/diskussion kom vi fram till att en årlig kontroll kunde ingå i det systematiska brandskyddsarbetet. Och då även skaka och vända på pulversläckaren.
Årlig kontroll av vems pulversläckare?

Personligen tycker jag att det är en rätt bra lösning som definitivt kommer att gynna den enskilde individen, grannarna samt föreningen vid händelse av brand.
Ja, brandskyddet är något som oftast glöms bort, och de flesta styrelser vill lägga så lite skyldigheter på sig själva som möjligt.

Chrissofsweden
2011-09-15, 23:40
Årlig kontroll av vems pulversläckare?
Samtidigt som man kontrollerar brandvarnare går det att ha en punkt på protokollet som tar upp vikten (tillsammans med brh) av att vända på pulversläckaren minst en gång om året.

Eller så litar man på brh och skickar ut en checklista på sådant som skall kollas och hur man gör.
EDIT: Varje brh har en egen 6kg pulversläckare 43A 233BC.


Ja, brandskyddet är något som oftast glöms bort, och de flesta styrelser vill lägga så lite skyldigheter på sig själva som möjligt.
Som sagt, jag jobbar själv inom räddningstjänsten och tycker enbart detta är kul :6:


/Christian

Admin
2011-09-16, 00:04
Ok, föreningen har inget ansvar för pulversläckare i lägenheter, inte ens om föreningen installerat dessa. Men ett sådant ansvar kan med fördel föras in i stadgarna. Vad kan vara viktigare än att föreningen inte brinner ner?

Det är lätt att vara efterklok. En HSB-brf brann ner i Malmö för inte så länge sedan. Dyrköpta erfarenheter, och sedan glöms detta snabbt bort.

Däremot kan det vara svårare att lägga över något speciellt ansvar på bostadsrättshavarna för pulversläckare. Dvs man kan alltid göra det i stadgarna, men om det sedan är hållbart rent juridiskt är tveksamt. Lär inte finnas något tidigare fall i detta.

Som Nybörjare påpekat är det viktigt att regelverk och rekommendationer fastställs skriftligt, och på ett tydlig - otvetydigt - sätt.

Alla tips om brandskydd är varmt välkomna. Det är inte utan anledning som så få föreningar engagerat sig i brandskyddsfrågorna. Det är inte så lätt att sätta sig in i vad som behövs.

Se även bl.a.:

Brf Hilda, Sveriges brandsäkraste bostäder - Swedish Firefighters (http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.128361!sid%2018%20-%2019%20swedish_firefighters_nr4_2010.pdf) 2010

Brandkårsutryckning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=25540)

Brandvarnare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13139)

Brandskada - Vem står för självrisken? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=12363)

HSB vill försämra för medlemmarna vid brand/vattenskada (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=29078)

Chrissofsweden
2011-09-16, 01:28
Ok, föreningen har inget ansvar för pulversläckare i lägenheter, inte ens om föreningen installerat dessa. Men ett sådant ansvar kan med fördel föras in i stadgarna. Vad kan vara viktigare än att föreningen inte brinner ner?
Att föra in kontrollen i stadgarna var lite av min tanke. För att svara på din fråga; liv.

Det är lätt att vara efterklok. En HSB-brf brann ner i Malmö för inte så länge sedan. Dyrköpta erfarenheter, och sedan glöms detta snabbt bort.

Däremot kan det vara svårare att lägga över något speciellt ansvar på bostadsrättshavarna för pulversläckare. Dvs man kan alltid göra det i stadgarna, men om det sedan är hållbart rent juridiskt är tveksamt. Lär inte finnas något tidigare fall i detta.Jag ser gärna att föreningen tar på sig att tillsammans med brh underhålla/informera/utbilda. Som du säger så har ingen egentligen något ansvar för pulversläckarna. MEN hur många andra brf har försett varje brh med pulversläckare? Ett otroligt stort plus i mina ögon. En rätt underhållen pulversläckare har en livstid på 15-20år! Det är något vi som förening måste ta till vara på :5:

Som Nybörjare påpekat är det viktigt att regelverk och rekommendationer fastställs skriftligt, och på ett tydlig - otvetydigt - sätt. Detta är något jag med största sannolikhet kommer att ta upp här. Jag hoppas lite på er hjälp i den frågan :1:


Alla tips om brandskydd är varmt välkomna. Det är inte utan anledning som så få föreningar engagerat sig i brandskyddsfrågorna. Det är inte så lätt att sätta sig in i vad som behövs. Jag ska ta fram ett lämpligt underlag för vad som bör innefatta systematiskt brandskydd. Men som vanligt kommer det anpassas efter min förening. Men det bör bli en bra mall.

Se även bl.a.:

Brf Hilda, Sveriges brandsäkraste bostäder - Swedish Firefighters (http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.128361!sid%2018%20-%2019%20swedish_firefighters_nr4_2010.pdf) 2010

Brandkårsutryckning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=25540)

Brandvarnare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13139)
Det var denna tråd som fick upp mina ögon för brandsäkerhetsfrågorna i brf.

Brandskada - Vem står för självrisken? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=12363)

HSB vill försämra för medlemmarna vid brand/vattenskada (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=29078)


Nu börjar vi komma någon vart!
/Christian

Robarb
2011-09-17, 21:30
Enligt detta utslag i HD så ligger det på föreningen att åtgärda skador till följd av bränder om det inte kan påvisas att det är bosadsrättshavaren som vållat branden antingen genom dolus eller culpa ( uppsåt eller vårdsöshet)

Se artikel enligt nedan

http://www.dagensjuridik.se/2011/09/bostadsrattsforening-forlorade-i-hogsta-domstolen

För många som är engagerade inom bostadsrättsföreningar kan få god hjälp att finna lösningar på sina frågeställningar via Dagens Juridik.