handdator

Visa fullständig version : Sneda väggar, vem betalar upprätning vid stambyte i brf?


RobinK
2008-03-25, 22:01
Jag undrar om det är vanligt eller ovanligt, skyldighet eller icke, att man rätar upp sneda betongväggar inne i ett badrum i en lägenhet i samband med stambyte och renovering av ytskikt och kakel?
Det ska snart påbörjas i min lägenhet och jag får inte välja "för stora" kakelplattor för att väggarna är så sneda och vinda att detta inte kommer att bli bra, och blir för jobbigt för entreprenörens kakelsättare att hålla på med. För att i princip citera entreprenören. Föreningen tycks ha rättat sig efter detta och sparat en slant på att slippa göra det.

Vad är brukligt att göra? Jag kommer betala ganska mycket extra för att få badrummet som jag vill och det är ju trist att fortfarande ha sneda vinklar efter så pass stort ingrepp.

j.a
2008-03-25, 22:28
Eftersom det bara är ytskiktet som är medlemmens underhållsansvar så ligger rimligen sneda väggar på föreningen att ansvara för. Om detta är ett fel som funnits sedan länge/huset byggdes och det inte föreligger fara för skador finns det ingen omedelbar anledning för föreningen att ändra på det.

Men om väggarna påverkar badrummets funktion så att erforderlig våtrumsstandard inte kan uppnås så måste man se till att entreprenören åtgärdar felen. Då kan det ändå bli en fråga för föreningen.

Admin
2008-03-26, 00:27
Jag tror som j.a. att föreningen inte har något direkt ansvar att räta upp sneda väggar i samband med en renovering, om det inte är något som kan inverka skadligt på något sätt med de sneda väggarna.
Jag kan alltså inte se att föreningen skulle ha någon skydighet till det i detta fall.

Praxis är att bostadsrättshavaren får betala de extra kostnaderna för det som man vill ha finare/bättre än vad som ingår i arbetet.

Men det är väl inget som hindrar att du beställer detta arbete att räta upp väggarna (och själv bekostar detta) innan kaklingen utförs, även om underlaget egentligen är föreningens ansvar?

En dylik fråga är viktig att den luftas på stämmor innan stambytet.
Jag förutsätter att styrelsen i din förening har haft en eller ett par stämmor om stambytet innan detta påbörjas.

RobinK
2008-03-26, 17:42
Jag misstänkte att det inte är något föreningen är skyldiga att göra i lägenheten.

Ja, man kan ju betala hantverkarna för att göra det som extraarbete men snart är jag uppe i en så stor summa för extraval (utöver standard) att det nästan är vad det hade kostat att finansiera badrumsrenoveringen helt själv från scratch.

Någon som betalat för att räta upp betongväggar i en bostadsrätt och vet vad det kostar? ;)