handdator

Visa fullständig version : Dela borrhål mellan Brf:er


deo
2011-08-18, 09:52
Vår Brf har fått tillstånd att installerad grundvattenvärme. Det överklagades av grannfastigheten, också en Brf. De ansåg
att det försämrar deras möjligheter att senare själva kunna installera bergvärme. Dom tyckte vi skulle samarbeta.
Ett förslag har tagits fram med en gemensam energibrunn kopplade till 2 separata värmepumpar i resp. fastighet.
Vår fastighet är på 500 m2, deras på 1100 m2.

Någon som har erfarenheter av att dela installation?
Hur kan man fördela kostnaderna för det som är gemensamt?
Kan det vara problem med att vattnet kan sina med ett större vattenuttag?

Tacksam för alla synpunkter!

Mvh
/Dan Erik

totiki
2011-08-18, 10:41
De ansåg att det försämrar deras möjligheter att senare själva kunna installera bergvärme. Dom tyckte vi skulle samarbeta.

I Stockholm bryr sig inte kommunen om sådana överklaganden. Först till kvarn gäller här. Och det kan jag förstå.

Varför skulle ni inte kunna borra var sitt hål? Resp. fastighets uttag av energin minskar inte för att det är ett hål.

Jag skulle aldrig dela hål på detta viset. Tror det leder till osämja med tiden.

deo
2011-08-18, 11:58
Tack för dina synpunkter!

Skulle ju helst också se att vi borrar var sitt hål men nu är ju vårt tillstånd överklagat. Det är ca ett års handläggningstid för överklaganden. Sedan om deras överklagan avslås kan dom överklaga avslaget.

Installatörens förslag är att bägge fastigheterna ska utnyttja de 2 borrhålen gemensamt (borrhålen ligger under vår fastighet). Grannen kan tänka sig betala 55% av gemensamma installationskostnader (själva borrhålet, förstudie, ansökningsavgift). Hålen ligger ca 10 meter från deras fastighet.

Mvh
/Dan Erik

Robarb
2011-08-19, 23:10
Bergvärme

Det finns ett flertal exempel där flera fastigheter delar på olika faciliteter såsom värmecentraler, avloppsanläggningar mm.

I sådana fall så upprättas en gemensamhetsanläggning där det regleras andelstalen för respektive fastighet. I Ditt fall så är Din fastighet ca 31,25 % av den totalt uppvärmda BRA. Således svarar var sin fastighet för respektive andel, både vad gäller investeringen och dels framtida drift och underhållskostnader.

Lagen om gemensamhetsanläggningar ( Anläggningslag (1973:1149) blir tillämplig i dessa fall.

Eftersom borrhålen hamnar under den ena fastigheten så bör ett servitutsavtal upprättas alternativt ett fastighetsbildningsservitut som fastighetsbildningsmyndigheten inom lantmäteriet beslutar om. Detta för att säkra tillgången av bergvärme för den härskande fastigheten om den tjänande fastigheten skulle övergå i annans ägo eller förändras på annat sätt. (Begreppen härskande repektive tjänande avser att den fastighet som upplåter en rätt inom sig kallas tjänande och den som nyttjar denna rättighet kallas härskande.)

Lännqvist
2011-08-21, 22:10
Kostnaderna borde fördelas ca 33/67 eftersom den ena föreningen är ~dubbelt så stor som den andra. Det var verkligen snålt att bara erbjuda 55%.
Hålet måste "projekteras om" eftersom energi-uttaget från dem i så fall skulle bli ca tredubbla nuvarande projektering (förutsatt att föreningarnas energikonsumtion är likvärdiga per lägenhet).

Hur stort energibehov har respektive förening?
(Det skulle ju kunna spela in om energi/lägenhet skiljer sig tydligt mellan er och dem. Har deras hus en modern ventilationsanläggning med värmeåtervinning och treglasfönster, och ni har dragiga lägenheter med englasfönster... Du förstår hur jag tänker?)

Kan ni inte komma överens om detta, utan att ni väljer att ändå borra ett eget hål, ta kontakt med borrfirman och förklara för dem att grannförening också planerar ett framtida hål.
Två hål för nära varandra kommer att "suga ur" en del av värmen för den andra. Man kan behöva borra ett antal extra meter i berget för att försäkra sig om att hålen inte fryser om båda hålen blir ansträngda en kall vinter.

totiki
2011-08-23, 17:05
De borrar också snett i olika vinklar. Så två hål kan ha samma brytpunkt vid markytan men vid botten kan de vara så vitt skilda som 60 m ifall det är 200 m djupt. Det är 20 m större avstånd än vad som krävs för två olika intressenter i Sthlms trakten.