handdator

Visa fullständig version : Förening utan förtroende för HSB


Admin
2008-05-22, 17:54
I HD (http://hd.se/ledare/2008/05/22/roller-som-inte-kan-foerenas/) kan vi idag läsa om det generella problemet inom HSB där HSB inte förstår jävsituationer och där HSB inte respekterar lagen i detta avseende.

HSB-VD:n Ulf Nordström (HSB Nordvästra Skåne) sitter som ordförande i sin egen bostadsrättsförenings styrelse, utan att bry sig om det högst olämpliga i detta, och trots att HSB själv uttryckligen instämmer att det inte får gå till så.

I tidningen "HSB Malmö Nytt" står följande, författat av Blanka Kruljac;
Diskussion om jäv för den av HSB Malmö utsedde ledamoten uppstår till och från i bostadsrättsföreningen när det gäller frågor om upphandling av tjänster där HSB Malmö säljer tjänster, men det kan också vara andra skiljaktigheter mellan bostadsrättsföreningen och HSB Malmö. Om och i vilka situationer en HSB-ledamot blir jävig är beroende av vilken person som HSB Malmö har utsett till ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.

Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö så att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger. Enbart den omständighet att HSB Malmö utsett ledamoten innebär dock inte med automatik att HSB-ledamoten är jävig.

Som om sedan inte detta vore nog så deltager denna HSB-VD även själv i utredning och beslut av de misstänkta oegentligeheter som förekommit mellan HSB och bostadsrättsföreningen.

Är det konstigt att denna och andra föreningar tappar förtroendet för HSB när det går till så här?

Som HD säger;
Nordström skulle som så många andra i hans situation ställa en enkel fråga. Hur påverkas förtroendet i mitt huvuduppdrag av mina andra åtaganden?

Har HSB ingen respekt alls för medlemmarna?