handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös nya rutiner kring betaltjänster och förskottering


Kulan
2011-08-15, 11:57
Så här skriver HSB Malmö i ett brev, daterat den 28 juni 2011, till de brf som har ekonomisk förvaltning hos HSB.

Nya lagar kring betaltjänster
Nya lagar som införs inom området för betaltjänster medför att vi behöver genomföra förändringar avse-ende hanteringen av in- och utbetalningar. För er som bostadsrättsförening kommer det inte att innebära någon förändring i arbetssätt eller kostnad, men gör att avskiljningen mellan betaltjänster och övriga för-valtningstjänster blir tydligare.

Öppnande av plusgirokonto för er förening
För att utföra utbetalningar till leverantörer kommer vi att öppna ett plusgirokonto för er bostadsrättsför-ening. Det innebär att era utbetalningar kommer att göras från eget plusgirokonto i stället för direkt från HSB Malmös. Vi hanterar precis som tidigare all administration kring era utbetalningar.

Förskottering avslutas
Flertalet av HSB Malmös förvaltade bostadsrättsföreningar har sedan länge en lösning som innebär att bostadsrättsföreningens månadsavgifter förskotteras av HSB Malmö till bostadsrättsföreningen den förste i månaden oavsett när den boende betalar. Risken för obetalda avgifter har dock alltid varit bostadsrätts-föreningens.

Ett avslut av förskotteringen innebär att bostadsrättsföreningen erhåller inbetalningarna tidigare (direkt vid den faktiska betalningen) och därmed räntedagar. Då behållningen kommer föreningen tillgodo direkt vid inbetalningarna, minskar även risken för att övertrasseringar sker på föreningens avräkningskonto vid månadsslutet, då förskotteringen inte regleras förrän den första i månaden.

HSB Malmö vill därför implementera denna förändring för ert förvaltningsavtal och avsluta föreningens förskottering den 1 augusti 2011, med slutlig reglering den 31 augusti genom bilagt tilläggsavtal.

När man läser detta brev så inställer sig följande frågor:
1. Vilken lagstiftning syftar HSB Malmö på? Jag har svårt att se att lagstiftning tvingar fram de förändringar som HSB Malmö ensidigt dikterar. Det vore onekligen klädsamt om HSB Malmö anger vilket lagrum man åsyftar.
2. Bara för att avgränsningen blir tydligare behöver man väl inte ta bort förskotteringen.
3. En förändring av förvaltningsavtalet innebär ju att en omförhandling av avtalet med nödvändighet måste ske. Av brevet att döma menar HSB Malmö att så inte ska ske. Ett minst sagt märkligt agerande.
4. Varför denna korta tid? Dessutom skickar man ut detta i semestertider. Varför? Ny överrumplingstaktik från HSB Malmö?
5. Man kan konstatera att HSB Malmös argumentering för denna avtalsförändring är synnerligen tunn för att inte säga dålig och t.o.m. ibland felaktig. Det som under alla år varit en fördel, förskottering, blir nu helt plötsligt en nackdel. Antingen har HSB Malmö ljugit tidigare eller så ljuger man nu. Vilket är det? Man tar bort en tjänst utan att reducera priset? Detta kan väl inte vara riktigt?
6. Detta är återigen ett försök från HSB Malmö att dölja verkliga argument och köra över bostadsrätts-föreningarna.
7. Alla normala avtal innehåller en uppsägningsklausul. Varför gäller inte detta här?
8. Ni som ångrat att ni tecknat er för Bolina här har ni nu chansen att inte acceptera avtalsförändringen och därmed få möjlighet att frånträda Bolinavtalet.

Finns det någon som känner till den lagstiftning som HSB Malmö motiverar ändringarna med?

schrapet
2011-08-15, 17:34
Att HSB inte är konkreta när de informerar om ändrade rutiner på grund av lagändring visar på att de bedriver en verksamhet som befinner sig i gråsonen till vad som är acceptabelt. HSB vill förståss inte gå närmare in på vad saken gäller. Jag kan gissa att det har med ert avräkningskonto att göra. När medlemmar betalar in sina avgifter betalar de egentligen inte in några pengar till föreningen utan till ett fiktivt konto hos HSB. Samma system har Riksbyggen också åtminstone när min förening var ansluten. När min förening gick ur ordnade vår nya ekonomiska förvaltare så att föreningen fick ett eget bankgiro konto som var kopplat till den bank föreningen hade mest lån hos. Mycket klokt gjort! Fundera på varför Riksbyggen och HSB inte vill att föreningarna skall ha ett eget bankgiro konto utan betala in slantarna till ett konto som bara de förfogar över !! :13:/SP

clabbe
2011-08-16, 09:48
Det är förmodligen den nya lagen om betaltjänster som avses. Det finns ett pressmeddelande från regeringen på webben: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12856/a/141188

Kulan
2011-08-16, 16:07
Men den lag som finns angiven i http://www.sweden.gov.se/sb/d/12856/a/141188 berör ju inte det som HSB Malmö håller på med.

clabbe
2011-08-16, 18:44
Men den lag som finns angiven i http://www.sweden.gov.se/sb/d/12856/a/141188 berör ju inte det som HSB Malmö håller på med.

Det är en relativt ny lag och den rör betaltjänster. Kan du hitta ngn annan hyfsat ny lag på samma område?

Kulan
2011-08-16, 23:41
Nej jag är inte medveten om någon ny lag som skulle nödvändiggöra HSB Malmös åtgärder. Det är därför jag frågar om någon känner till någon adekvat och tillämplig lag.

clabbe
2011-08-17, 10:15
Googlar man "hsb betaltjänster" hittar man ett pressmeddelande från HSB Göta http://hsb.se/omhsb/nyhetsarkiv/1.202523 som handlar om ny lagstiftning om betaltjänster och hur det påverkat HSB Göta. Jag förmodar att det är samma lagstifnting som HSB Malmö hänvisar till.

Om HSB Malmö ensidigt får göra ett tilläggsavtal till förvaltingsavtalet kanske det finns svar på i huvudavtalet om förvaltning.

Du skriver att det var en fördel förut med förskotteringen. Varför var det en fördel? Och varför tycker du att det skulle vara negativt med en förskottering nu?

Kulan
2011-08-17, 11:11
Nej jag skriver att HSB Malmö under alla år har ansett detta vara en fördel och att det nu helt plötsligt blir en nackdel. Numera kallas sådant en pudel. F.ö. kan det nog vara en fördel för en brf att veta att alla avgifter kommer in på kontot den 1 varje månad. Mindre jobb, ökad kontroll, punktliga betalningar. Nej det ligger helt andra motiv bakom HSB Malmös agerande.
Det pressmeddelande som du hänvisar till säger ju egentligen ingenting men påminner starkt om det meddelande som du tidigare angett.

clabbe
2011-08-17, 12:01
Nej jag skriver att HSB Malmö under alla år har ansett detta vara en fördel och att det nu helt plötsligt blir en nackdel. Numera kallas sådant en pudel. F.ö. kan det nog vara en fördel för en brf att veta att alla avgifter kommer in på kontot den 1 varje månad. Mindre jobb, ökad kontroll, punktliga betalningar. Nej det ligger helt andra motiv bakom HSB Malmös agerande.
Det pressmeddelande som du hänvisar till säger ju egentligen ingenting men påminner starkt om det meddelande som du tidigare angett.

Nej. Du skriver ordagrant att
Det som under alla år varit en fördel, förskottering, blir nu helt plötsligt en nackdel. Du skriver inte att just HSB Malmö ansett detta vara en fördel. Det går inte ens att läsa ut mellan raderna vem som anses ha en fördel - du kunde lika gärna ha menat att det var en fördel för HSB Malmö som för de enskilda HSB-föreningarna.

Och om de nu ansett detta, har det hos HSB Malmö ansetts som en fördel för HSB Malmö (som kunde hålla på för tidigt inbetalda avgifter tills den 1:e) eller för bostadsrättsföreningarna?

Att pressmeddelandet inte skulle säga någonting är milt sagt ett märkligt påstående :-)

Kulan
2011-08-17, 16:21
Nej. Du skriver ordagrant att
Du skriver inte att just HSB Malmö ansett detta vara en fördel. Det går inte ens att läsa ut mellan raderna vem som anses ha en fördel - du kunde lika gärna ha menat att det var en fördel för HSB Malmö som för de enskilda HSB-föreningarna.

Bara om man läser detta som fan läser bibeln.

Och om de nu ansett detta, har det hos HSB Malmö ansetts som en fördel för HSB Malmö (som kunde hålla på för tidigt inbetalda avgifter tills den 1:e) eller för bostadsrättsföreningarna?

Givetvis för brf. Du tror väl inte att HSB Malmö skulle sälja något till en brf med motiveringen att det är till fördel för HSB Malmö.

Att pressmeddelandet inte skulle säga någonting är milt sagt ett märkligt påstående :-)

Pressmeddelandet säger ingenting konkret om den nya lagstiftningen ej heller hur det skulle påverka aktuella betalningsrutiner. Läs vad som står där. Ett typiskt HSB meddelande som inte säger någonting mer än att det finns en ny lagstiftning. Hur skall man ur detta pressmeddelande tyda den lagstiftning som uppenbarligen ändrats? Den aktuella lagstiftningen handlar om avgifter för kreditkort och hur lång tid en betalning får ta ingenting om det som HSB Malmö håller på med.

clabbe
2011-08-18, 07:15
Pressmeddelandet säger ingenting konkret om den nya lagstiftningen ej heller hur det skulle påverka aktuella betalningsrutiner. Läs vad som står där. Ett typiskt HSB meddelande som inte säger någonting mer än att det finns en ny lagstiftning. Hur skall man ur detta pressmeddelande tyda den lagstiftning som uppenbarligen ändrats? Den aktuella lagstiftningen handlar om avgifter för kreditkort och hur lång tid en betalning får ta ingenting om det som HSB Malmö håller på med.

Och att HSB Malmö ändrar sina rutiner så att inbetalad avgift går till bostadsrättsföreningen samma dag som de kommer till HSB har alltså inte alls att göra med den nya lagstiftningens krav på att "en betalningstransaktion ska ta högst en dag att genomföra, från årsskiftet 2011/2012 " (citerat från regeringens presssmeddelande)?

Kulan
2011-08-18, 08:14
En dag till HSB Malmös konto. Överföring HSB Malmö brf, ny transaktion, eventuellt en dag borde ske omedelbart. 2 olika transaktioner. Medlemsavin anger HSB Malmös konto. Måste vara OK!