handdator

Visa fullständig version : Vad för beslut får en styrelse i en brf ta?


Ullis E
2008-02-23, 00:29
Jag bor i en ganska ny bostadsrättsförening i Kungsbacka! Vi är 3 familjer på nedreplan som har hamnat i en situation som vi inte riktigt vet hur vi skall lösa! Vi bor i hus med 6 lägenheter och loftgång! Har blivit informerade av styrelsen att trappan på huset skall flyttas till andra sidan pga att den andra behöver renoveras. Men pga kostnads skäl byts trappan bara ut och sätts på andra sidan ( vilket inte riktigt stämmer tror vi ). Dom sa också att det skall bli tillåtet att bygga balkonger på huset! Har vi som medlemmar inget att säga till om när det gäller så stora förändringar? Trappan kommer bla skymma solen på min altan ( som jag dock inte äger ) . Min grannar är helt nya och köpte lägenheten precis innan vi fick denna info. Dom vill absolut inte ha trappan vid sig heller! Huset har också under hösten renoverats! Vi har fått usel info om detta! Vi fick info om att vi skulle ta bort några brädor längts in på våra altaner och även staketet mot huset. När vi kom hem var våra altaner bort slitna! Det finns inget skrivet om altanerna utan styrelsen hänvisar till lagen och säger att vi får stå för alla kostnader som bortförande av tryckimpregnerat virke och ev ny altan. Är detta riktigt? Skrev en motion till styrelsen i december, och fick ett fruktansvärt otrevligt svar först nu när vi för 5 gången ber om det! Tror även att orföranden bara tar in vänner som ex har bytt fasaden mm! Dom har även sparkat våran fastighetsskötare och anställt en som orföranden känner. Vet att alla offerter för arbeten som skall göras inte mottagits utav styrelsen. Har vi som medlemmar någon insyn i vilka som lämnat offerter m.m. Det finns inte protokoll från alla möten dom haft.Allt är märkligt och bristfälligt! Vad kan vi göra ?

j.a
2008-02-23, 16:11
Det låter som styrelsen borde bytas ut tycker jag, är det bara 6 lägenheter i föreningen?

Oavsett detta kan ni stoppa arbeten med flyttad entré och nya balkonger eftersom detta beslut är en sk "väsentlig förändrig" av fastigheten (i synnerhet med tanke på att er fastighet verkar förhållandevis liten). Ett beslut om väsentlig förändring av fastigheten ligger utanför styrelsens befongenhet och således ogiltigt (om inte era stadgar har annat innehåll - vilket är mycket ovanligt). Styrelsen ådrar sig skadeståndsansvar om de fortsätter.

Det krävs ett stämmobeslut för att ändra fastigheten väsentligt jämlikt 9 kap 15 § Bostadsrättslagen.

Det framstår som lite oklart huruvida uteplatserna ingår i bostadsrätten, om de gör det är det t o m så att både stämman och Hyresnämnden skall godkänna att man inskränker medlemmars bostadsrätt på dylikt vis. (Om medlemmen har motsatt sig denna förändring dvs)

Föreslår att ni samlar 10 % av medlemmarna och skriver ett brev till styrelsen där ni dels påpekar felen samt uppger att ni (10%) samlar till extra-stämma om inte dessa felaktigheter rättas med omedelbar verkan.

NB, eftersom jag inte har vet hur fastigheten ser ut så är detta den bästa bedömning som går att göra. Väsentliga förändringar är alltid tex inreda råvind men i vissa andra fall kan det bero av hur fastigheten ser ut som helhet och vad som skall förändras.

Admin
2008-02-23, 17:25
I detta fall är det ganska lätt att samla ihop till 10 % av medlemmarna. Det är bara att samla ihop sig själv.

Jag har inte tänkt på detta innan, men i en brf med 10 medlemmar eller mindre så kan varje medlem kalla till extra stämma precis varje dag om man vill. :13:

Men jag håller med. I denna brf har varje medlem nästan lika mycket makt som styrelsen, så det är bara att utnyttja detta!

Ullis E
2008-02-23, 22:42
Hej ! Tack för snabbt svar! Förening inefattar ca 35 lägenheter. Vårat hus har 6 lägenheter! Huset har loftgång och trappan går upp till hö om min altan! Det är ett traditionellt 80 tals hus med grönt runt om ! Altanen ägs inte av mig men fanns på plats när jag köpte lägenheten (samma för mina grannar ) Och tyvärr bor ordföranden ovanför mig! Det är han som styr det mesta i frågor gällande vårat hus om jag har förstått rätt. Under fasadbytet hade han fått tillåtelse av styrelsen att ta egna beslut om huset gällande små saker ! Han bestämmde tom färgen utan att fråga oss! Mina grannar har nu kontrollerat valberedningen här ! Och det visar sig att orförandens mamma och sekreterarens fru har hand om den :16: Så vi skall nu lämna in namn på förslag till styrelsen. Om jag förstår dig rätt så krävs det 10% av medlemmarna för att kalla till ett extra möte?? Behöver styrelsen vara med. Vi har redan haft ett mindre möte med dom som inte ledde någon vart. Dom ansåg att det var deras rätt att bygga balkong. Jag har egetligen inget emot det men allt måste gå riktigt till! Sen är det altanerna som blir kostsamt för oss om styrelsen har rätt! Minns inte om jag skrev att dom som renoverat vårat hus är vänner till orföranden och nu är våran gammla fastighetsskötare sparkade och en vän till honom skall ta över!

j.a
2008-02-25, 18:27
Ja, utgör ni 10% som kräver extrastämma är det styrelsen som kallar till denna. Det räcker alltså att ni samlar 10% i en begäran till styrelsen så skall de utföra denna enligt procedurreglerna i lag om ekonomiska föreningar samt era stadgar. Eftersom styrelsen sammankallar och dessutom är de som mötet gäller skall de givetvis närvara.

Ullis E
2008-02-25, 21:25
Har nu läst den mycket bra sidan om vad som kan uppstå för problem m.m. Mitt nästa problem är att Orförandens mamma + sekreterarens sambo är dom enda som har hand om våran valberedning. Vi har inte fått någon info mer än att det sitter en lapp på anslagtavlan om att förslag till ny styrelse skall lämnas in den 29/9. Jag har flera mycket kompetenta förslag till styrelsen.Och som även sagt att dom vill vara med. Det har varit 3 avhopp under förra året ( bla pga flytt) som inte rsatts. Nu är det 4 st i styrelsen. Så det är inte lätt att bolla åsikter med dom. Min lilleman var bebis när valberedningen röstades fram och mina grannar ( båda 2 ) flyttade in i höstas så vi var inte med och valde. Har dom möjlighet att köra över oss helt när vi lämnar förslag till ny styrelse? Vi är ganska många som är missnöjda men dom flesta bryr sig inte kan jag tro.

Har ni någom lösning/svar på mitt problem med altanen som jag skrev först??

Mvh Ullis E

Ullis E
2008-02-25, 21:27
Förslag skall lämnas in den 29/2 och inte den 29/9

Myggan
2008-02-27, 13:54
Hej!
När det gäller förslag till styrelsemedlemmar så ska du föreslå dig själv till valberedningen!
Ett av dom viktigaste uppdragen som finns innom föreningen.
När ni kommer till val av revisorsupleant så ska du även där föreslå dig själv eller nogon du har mycket starkt förtroende för.
När det gäller dessa 2 platser så ska du INTE nämna detta för sittande valberedning.
Det brukar inte komma några förslag till valberedningen på dessa 2 platser och vips så har du flera förslag och det är stor risk att dina förslag går igenom!
Andra föslag till styrelse ska du lämna namn som du har stort förtroende för och som du lämnar till sittande valberedning innan den siste Feb.
Alla som inte skall gå på årsmötet ska du fråga om dom vill lämna fullmakt till nån som ska gå!

/Myggan

Ullis E
2008-02-27, 21:29
Var och när lämnar jag in nominering , anta att jag vill nominera mig själv till valberdningen ! Sonen är ju ordförande och mamman är med i valberedningen,Har i dag lämnat in nominering till ordförandepost och 2 st ledamot ! Så vi börjar bli en skar ! :14:

Myggan
2008-02-27, 22:15
Nominera kan du göra idag,imorron eller när du vill till valberedningen.
Du kan även komma med namn på pågående årsstämma.
Bara att säga på stämman att du vill nominera ditt namn eller nån annans namn.
Prata med dina bästa grannar och fråga om dom ställer upp.