handdator

Visa fullständig version : Krav på dokumentation, behörig personal, gällande försäkringar vid försäljning i brf


Dingo
2011-07-06, 22:57
Min brf har infört nya regler när en lägenhet ska säljas. Lägenheten måste besiktigas och om renovering gjorts inom våtutrymmen/VVS/EL måste dokumentation finnas som visar att detta gjorts av behörig personal med gällande försäkringar.
Jag antar att bostadsrättsföreningen kommer att betala för detta men undrar om de kan ställa krav utöver att den har gjorts fackmannamässigt?

Min renovering gjordes innan jag köpte lägenheten för kanske 6 år sedan och allt är fackmannamässigt gjort men jag har ingen dokumentation på detta.

clabbe
2011-07-07, 00:09
Och vad sker om inte reglerna följts?

tette
2011-07-07, 00:14
Man är fast i sin lägenhet?
Skulle vara intressant att veta hur detta styrelsebeslut är presenterat för medlemmarna. Lapp i lådan?

Dingo
2011-07-07, 15:29
Inga uppgifter finns vad som händer om det inte sker enligt styrelsens krav.

Informationen om kraven kom nästan som en lapp i lådan, ett kort email där denna nya "information" presenterades till medlemmarna.

Får se vad som händer om någon inte följer det.

Admin
2011-07-07, 16:34
Är detta krav på besiktning och dokumentation infört i föreningens stadgar genom två på varanda följande föreningsstämmor, och i så fall när gjordes detta?
Och har detta krav godkänts av hyresnämnden?

clabbe
2011-07-07, 17:53
Men hur kan en föreningsstyrelse ha rätten att säga nej till en försäljning av en medlems bostadsrätt? Vad skulle det finnas för lagstöd för en sån sak?

Skulle styrelsen kunna vägra medlemskap för köparen om reglerna inte följts? Det undrar jag om Hyresnämnden skulle godta.

tette
2011-07-07, 21:28
Det är dumdristigt att hitta på egna regler. Dyrt kan det bli. De styrelseledamöter som nekar en medlem försäljning kan bli dömda till miljonbelopp.
Du får, enligt styrelsen i din brf, inte sälja utan besiktning, trots att du har affär klar. I domstolen kan detta ärende ta ett par år med alla överklaganden. Då är lgh kanske värd mycket mindre.

Dingo
2011-07-07, 22:07
Det har inte tagits upp på någon stämma.
Om de kollat med hyresnämnden vet jag inte, ska kolla det.

Hittade detta på HSBs hemsida, där HSB svarar på en fråga om besiktning av lgh:
Vem ansvarar för besiktning av en bostadsrätt som säljs? Ska föreningen även vara inblandad? Om föreningen medverkar vid besiktningen, tar de då på sig ansvaret att alla avvikelser noteras? Vilket råd kan man ge till en styrelse angående inblandningen vid besiktning inför försäljning?

Svar: Det är i första hand köparen som ansvarar för om en besiktning ska ske. Föreningen har ingen skyldighet att besiktiga lägenheter vid överlåtelser. Många föreningar anser dock att det är lämpligt att utföra en besiktning för att hålla sig underrättad om skicket av exempelvis ledningar. Det handlar då inte om någon egentlig besiktning utan en tillsyn av sådant som föreningen ansvarar för.

Att föreningen inspekterar och upprättar besiktningsprotokoll över sådant som ingår i bostadsrättshavarens underhållsansvar är direkt olämpligt. Om föreningen upprättar ett besiktningsprotokoll som överlämnas till köpare och säljare får det anses att föreningen garanterar att lägenheten är i det skick som protokollet anger.

Admin
2011-07-08, 00:40
Ja, om HSB yttrar sig så är det för att skydda sig själva som i detta fall, och det du refererar här är något HSB sagt i många år.

Hyresnämnden skulle aldrig godkänna detta, och det lär inte stå något om detta i era stadgar.

Styrelsen har inte ett dugg mer rätt att ställa dessa krav än om jag skulle knacka på din dörr och kräva att du tvättar min bil.

Tyvärr berusas en del styrelser av maktbegär och tror att de kan göra saker som de inte får. De förstår inte vilka rättigheter medlemmarna har och de tänjer på sin egen makt till dess att någon som begriper bättre ropar stopp.

Du kan alltså bara helt bortse från vad styrelsen säger.

Harald
2011-07-08, 12:23
Ni behöver inte vela i denna fråga.

Det finns inget stöd, vare sig i lag eller stadgar, för en förening att ställa några som helst krav på hur och vem som renoverar vad i en bostadsrätt, så länge det är utfört fackmässigt. Punkt.

Gusten
2011-07-08, 17:53
Det Harald säger borde också innebära att föreningen inte kan ställa
några krav på att lägenheten ska besiktigas inför en försäljning.