handdator

Visa fullständig version : Lås på soptunnan i brf


totiki
2011-07-06, 11:21
För första gången har jag sett soptunnor med lås. En BRF givetvis. En ekonomisk förening förstår man. Men biter man inte sig själv i tummen med detta förfarande?

Jag vet att denna förening inte har problem med okynneskastande. Inte större än vi andra som bor runt ikring och vi har inga problem alls egentligen.

Men jag kan se att problem kan uppstå med att hundpåsar och engångsgrillar kommer bli liggande i naturen. Särskilt som kommunen dragit in på sina papperskorgar. Eller så blir de liggande utanför de låsta soptunnorna vilket kommer att vara mindre trevligt för denna förenings medlemmar. Jag kommer ju att sluta plocka upp något efter mina hundar ifall det skulle hända något just på denna fastighets område, iallafall.

Jag kanske har fel, vad tycker ni? Om alla föreningar i fortsättningen skall låsa sina soptunnor, tror ni det kommer att ge ett negativt utfall för naturen i övrigt?

tette
2011-07-06, 11:59
Ja detta egoistiska tänk, som i "over there"(och andra ställen)övergått i inhägnande bostadsområden med vakter, visar bara på att människosläktet är emot samspel med sig själva och naturen.

Lägg här till bostadsrättsföreningsstyrelserna så blir egot till slut naturkatastrof.

clabbe
2011-07-06, 12:16
Jag tror inte det. Jag tror det mesta skräpet slängs i offentliga tunnor eller på marken.

Admin
2011-07-07, 10:07
Det kan vara en fördel med lås på soptunnor om omständigheterna kräver detta. Dvs om föreningen t.ex. får betala straffavgifter för att utomstående slängt till behållaren ej hörande skräp. Dvs det måste vara ekonomiskt motiverat. Och det måste vara ett stämmobeslut.

Men om man inte ska komplicera boendet i onödan så måste dessa lås vara i form av taggar för enkelt öppnande.

Kanske kommunen kommer att bli tvingad att ge medborgarna bättre möjligheter att göra sig av med sitt skräp. Men man kommer ändå aldrig helt ifrån dem som bara tänker på sig själva och skräpar ner i naturen.
Kan vara ett lämpligt medborgarförslag?

Som det är nu, och som utvecklingen går framåt, så blir ju hanteringen av skräp något som bara tycks uppta allt mer av vår värdefulla tid och som kanske skulle kunnat nyttjas till något bättre.

kluringen
2011-07-07, 11:13
Det kan vara en fördel med lås på soptunnor om omständigheterna kräver detta. Dvs om föreningen t.ex. får betala straffavgifter för att utomstående slängt till behållaren ej hörande skräp. Dvs det måste vara ekonomiskt motiverat. Och det måste vara ett stämmobeslut.
Hur motiverar du kravet på stämmobeslut?
Som det är nu, och som utvecklingen går framåt, så blir ju hanteringen av skräp något som bara tycks uppta allt mer av vår värdefulla tid och som kanske skulle kunnat nyttjas till något bättre.
Instämmer. Allt större del av miljöansvaret läggs på den enskilde. Politikerna borde se över lagstiftningen och lägga större ansvar på ”sopleverantörerna”. Dagligvaruhandeln och förpackningsindustrin är stora miljöbovar. Man skulle t ex kunna förbjuda en stor mängd förpackningar och minska mängden sopor radikalt på global nivå.

Admin
2011-07-07, 12:47
Hur motiverar du kravet på stämmobeslut?
Inte genom någon direkt lagtext, utan genom den respekt en styrelse ska visa för medlemmarna. Det är egentligen mycket som borde vara stämmobeslut som inte är det, men kanske särskilt en dylik fråga eftersom det påverkar de boende ganska mycket om de måste låsa upp och sedan låsa igen varje gång skräp kastas... och kanske t.o.m. för varje behållare.

Sedan kan man förutsätta att om systemet kan missbrukas (t.ex genom att man struntar i att låsa, lås slängs eller saboteras, etc) så kommer det särskilt att inträffa om inte medlemmarna gjorts delaktiga i beslutet. Vilket i sin tur genererar mer arbete för styrelsen.

Man skulle t ex kunna förbjuda en stor mängd förpackningar och minska mängden sopor radikalt på global nivå.
Det sker förvisso redan idag, men det kan göras så mycket, mycket, mycket mer. Kanske borde finnas en speciell sopminister... hellre det än en "idrottsminister". :13:

tette
2011-07-07, 13:58
slutnotan för brf kommer bli kaos.
När någon vettig person, kanske admin om 20 år räknar ut varför det gick fel i denna bostadsform får vi svaret.

Sannsaga om en av de bidragande föreningar där det kostar.
Brf Väduren tog 1995 beslutom att bygga återvinningsgårdar för att sortera sina sopor i 7 fraktioner. HSB var eld o lågor och lekredskapsföretaget Hagsbyggde för 2 miljoner och tillochmed blev denna konstruktion uppkallad "Brandbergen" i deras katalog.
Föreningen har sopsug (ine så miljövänligt) som skulle stängas. Här hade HSB ordnat det mesta utan det viktigaste att avtalet med kommun om användandet av sopsug inte kunde sägas upp.

2005 beslutade styrelsen att bygga 2 gårdar till (sammanlagt 5) för några miljoner. för 2 år sedan lade man ner hela systemet på grund av att styrelsen tyckte det blev för höga sopkostnader.
(här skulle egentligen styrelsen ställts till ansvar för att de"bollat bort" medlemmarnaspengar) men hur skall någon veta?
Om styrelsen döljer och innehåller information?

Inget om sopor har tagits upp på stämma sedan 1995.
Styrelsen har sedan 2003 haft 9 olika ordföranden, och nu senast blev 6 nya ledamöter invalda. vilket varit standard, under Adex förvaltartid.

Detta har bara en vinnare förvaltaren som hela tiden får nya orutinerade okompetenta styrelseldamöter att jobba med.
Förlorarna 1000 bostadsrättsägare.

Slutkläm vakna medlemmar och kräv stämmobeslut på sådant sompåverkar din ekonomi och boende.