handdator

Visa fullständig version : Stämmofrågor utan svar


stephan
2008-05-21, 23:46
Följande 2 frågor ställde jag på brf Vädurens stämma igår.
Lagen säger att styrelsen är skyldig att svara på frågor, men vad är straffet för att inte göra det???

Värmesystem
Vid stämman år 2007 frågade jag vad kostnaden 160 000kr för värmesystem var för något.
Inget svar gavs på stämman, utan det kom i Vi i Väduren nummer 1-2007.
Svaret blev:
"Vid föreningsstämman eftrfrågades vad det var för investeringar som gjorts på värmesystemet under 2006, enligt not 8 eftersom det inte fanns närmare beskrivet i årsredovisningen. Styrelsen fick 14 dagar på sig att komplettera med denna information.
Under 2006 investerades 160 000kr i byte av stryp-och injusteringsventiler på värmesystemet. Anledningen var att ventilerna var gamla och felaktiga. Genom att göra detta byte skall man nu kunna få ut rätt mängd ur systemet.

Nu finns en ny post år 2007 som heter värmessytem på 281 968kr.

År 2004 finns i årsredovisningen en kostnad för värmesystem på 5 596 000kr.

Jag har pratat med de entreprenörer som gjort alla dessa ventilbyten xxxx Rör AB.
År 2004 när kostnaden var över 5, 5 miljoner gjorde de arbetet som underentreprenör åt Modulbygg AB.
År 2006 och år 2007 fick de själva uppdraget av styrelsen.
År 2004 gjordes ventilbyten enligt entreprenörerna i höghusen på Oxens gata och en några låghus.
År 2006 gjordes ventilbyten i höghusen på Vädurens gata samt några läghus.
år 2007 gjordes ventilbyten i höghusen på Stenbockens gata samt några låghus.

Hur kommer det sig att samma arbete blir mer än 5 miljoner billigare när inte Modulbygg var inblandade?
StephanTak.

På stämman 2007 frågade jag varför inte kostnaden 2 821 008kr för tak fanns beskrivet i årsredovisningen.
Följande svar fick jag på stämman: Stephan och de som vill skall få redovisning av Tak.

Någon hemsänd redovisning som utlovades fick jag inte, istället kom följande svar i Vi i Väduren nummer 1-2007, (något förkortad här) kostnaden består av montering av vinskivor samt utredningar och besiktningar.

Om man spekulera att lite undersökningar och besiktningar kostar 100 000kr, så återstår det 2 721 008kr för montering av vindskivor.

Detta skulle räcka till att förse hela Brandbergen inklusive alla villor runt Brandbergen med vindskivor.?

Tilläggas bör också här att Modulbygg fakturerade den 26 januari föreningen 1 647 700kr för tak.
En faktura som Tony Boding ensamt attesterade för ovillkorlig betalning.
och som styrelsen till tingsrätt säger att de bestrider betalning på grund av att arbetet ej utförts.
Stephan

Ordförande uraban Wiman frågade styrelsen om de vill svar på dessa frågor, det blir helt tyst i lokalen, tills Urban glatt säger att nu går vi vidare i förhandlingarna.

Det mest vidriga på stämman igår var att några har mage att säga att det är frågeställarna som är bevärliga och gör att det blir en lång avbruten stämma.

Ove Mollvik
2008-05-27, 13:36
Mygel! Förtal och utpressning är satt i system.
De mest framgångsrika entreprenörerna gör upp med banken i första hand som genom sitt nätverk och hemliga register i sin tur har hållhakar på varje ansvarig myndighet och den majoritet styrelsemedlemmar som alla lär sitta fast i lånefällan.
Ingen ansvarig vågar invända mot högsta anbudet för då lär de själva i första hand mista sina hem. Priset bestäms nu av vad som går att pressa ut av föreningen och inte av vad som faktiskt levereras. Ansvarsfriheten tas ändå för given och ingen får heller någonsin möjlighet att driva skadeståndskrav.
Kapital och bidragsberoende media kan aldrig ta upp frågan medan oberoende och frisinnade isoleras, förlöjligas eller censureras direkt.
Så här har det hållit på sedan förra bankkrisen 1990. Bevisen blev slutgiltigt presenterade på Bankrättsföreningens forum som därmed också plötsligt nu tvingades stänga.
Ove Mollvik

stephan
2008-05-28, 15:43
På brf Vädurens senaste stämma för någon vecka sedan ställde jag frågan varför styrelsen gjort en tillbyggnad av 2 återvinningsgårdar kostnad 1,7 miljoner utan att fråga en stämma.

Styrelsen som mycket sällan går upp och besvarar frågor från medlemmar trots att lagen säger att de är skyldiga därtill, gjorde ett undantag från sin policy.

Föreningens ordförande bitte sandebert ställde sig upp och sade att återvinningsgårdar är beslutat på en stämma tidigare.

Eftersom jag inte var 100%säker kommenterade jag inte den informationen på stämman, men har nu lusläst samtliga stämmoprotokoll 5 år bakåt.

Inte ett ord om beslut att göra en tillbyggnad av återvinningsgårdar.

En annan del av detta är att 1996 beslutade dåvarande styrelse att satsa på kompostering i föreningen. cirka 60 medlemmar gick studiecirklar och en tredjedel av föreningsmedlemmarna har därefter komposterat sit matavfall.

I senaste föreningstidningen säger styrelsen att nu slutar vi med detta.

Så beslutar en "grisstyrelse", utan att diskutera med medlemmarna eller lämna några förklaringar varför upphöra med kompostering.

Ove Mollvik
2008-05-29, 12:59
Vi är 20 medlemmar. Sedan ombildningen för 7 år sedan har vi haft 8 ordföranden och ännu fler ledamöter som dragit igång miljonaffärer och rättsprocesser utan att själva ta något ansvar. Alla har de gett falska besked, sålt med vinst och flyttat iväg innan någon redovisning blivit klar.
Fenomenet är så utbrett i samhället att man anses dum om man inte anpassar sig och ännu dummare om man skvallrar om saken.
Ove Mollvik

stephan
2008-06-09, 10:12
Någon som vet vad som gäller vid en ajournerad stämma avseende protokollet?

Ordinarie stämma hålls den 21 maj, kvar blir 32 morioner som behandlas den 1 juni.

Hur skall stämmoprotokollet förfaras?

Räcker det med ett stämmoprotokoll som kommer 3 veckor efter den 1 juni?

Admin
2008-06-09, 10:29
Ja, deadline för stämmoprotokollet blir 3 veckor efter sista dagen för stämman.

Ove Mollvik
2008-06-09, 16:50
Det spelar ingen roll vad vi gör eller säger på någon nivå så länge beslutsfattare snäppet över förnekar varje form av ansvar för vad de ställer till med. Förtroendevalda ger upp mycket snart och vill inte bli betraktade som rättshaverister av etablissemanget som annars lovar hjälpa dem vidare i karriären.
Vi som struntar i vad vi blir kallade och fortsätter kämpa som i Bankrättsföreningen eller NKMR för våra i demokratier självklara rättigheter kan nog få hålla på i en mansålder till. Frågan är vem som orsakar vad. Rättshaverister anses ha sig själva att skylla på något vis.
Björnligan 8 beslagtog min hyresrätt och satte sprätt på 3 mkr som ännu ingen har kunnat motivera eller ens våga protokollföra inför stämman.
Ove Mollvik