handdator

Visa fullständig version : Överpris vid ombildning av bostadsrätt?


Kiton
2011-06-22, 17:07
Hej,

Sitter med i en styrelse och går igenom vår årsredovisning. Fastighetens anskaffningsvärde var 41 miljoner. När vi fick vår fastighet värderad vid ombidning av lån värderades fastigheten till 29 miljoner kr. Har vår förening köpt loss fastigheten för 12 miljoner över marknadspriset eller är det något annat värderingssystem som bankerna går efter?

Robarb
2011-06-22, 18:14
Hej,

Sitter med i en styrelse och går igenom vår årsredovisning. Fastighetens anskaffningsvärde var 41 miljoner. När vi fick vår fastighet värderad vid ombidning av lån värderades fastigheten till 29 miljoner kr. Har vår förening köpt loss fastigheten för 12 miljoner över marknadspriset eller är det något annat värderingssystem som bankerna går efter?

Anskaffningsvärdet på en fastighet som ombildas till bostadsrätter innehåller följande poster:
- Köpeskillingen som erläggs till säljaren.
- Lagfartskostnader = 1,5 % på köpeskillingen
- Pantbrevskostnader för de lån som upptagits för förvärvet 2 % på pantvärdet
- Medel för erfoderligt underhåll de första åren
- Konsultarvoden för ombilningen inklusive intygsgivarna

Huruvida ni aktiverat "underhållsfonden" så att den ligger som underlag för fastighetens ingående värde bör undersökas. Som regel bör medel till den ingående underhållsfonden ej upptas som lån förrän det blir aktuellt med underhållsinsaser. Det känns lite onödigt att ha en massa döda pengar på ett konto till dess de erfordras för underhållet om det inte är högaktuellt med direkta insatser.

Det bör framgå av den ekonomiska planen hur finasieringen av förvärvet ser ut.