handdator

Visa fullständig version : claes caroli


stephan
2009-05-07, 10:08
claes caroli ordförande för HSB malmö och ledamot i brf Näset är värd ett eget ämne här på forumet.

Så här vill han tydligen att medlemmarna skall ha information:

http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=31266

Ser han inte skogen för att det står träd ivägen?

tette
2011-06-19, 22:42
http://malmo.lokaltidningen.se/article/20110125/ARTIKLER/110119835/1295

Forumet kan väl komma överens om att utse Claes Caroli till årets HSB:are.

Platsar han i snillen spekulerar?
" Eftersom det är ett gammalt hus och rören går kors och tvärs så måste allt göras samtidigt.":D

tette
2011-06-30, 12:48
http://www.e24.se/pengar/bostad/bopriserna-vantas-fortsatta-ned_2900032.e24?posting1#articlecomments

Malmös mäklare 50% mer negativa än sina kolleger i deandra storstäderna avseende bostadsrättspriser.
Kan det vara så att dessamäklare hur 2allsmäktige" i hsb beter sig?

Goran
2011-07-15, 10:15
http://malmo.lokaltidningen.se/article/20110125/ARTIKLER/110119835/1295

I samma artikel så står det: Enligt Claes Caroli försöker HSB lyssna på hyresgästerna så gott det går-ja det bådar inte gott, för hyresgästerna alltså.

När det gäller att lyssna så är Claes Caroli och HSB Malmö definitivt inte något föredöme.

Fredde
2011-08-04, 17:02
Självklart är det så att det är ingen fördel i att vara en HSB bostadsrättsförening i dagens läge utan fördelen ligger i att vara en oberoende förening som själv kan agera i olika frågor utan inblandning av Caroli o Co.

Det blir fler och fler föreningar varse om idag. Under Claes Carolis tid som ordförande i HSB Malmö så har man bytt fågeln man hade i handen till tio i skogen.

http://malmo.lokaltidningen.se/article/20110125/ARTIKLER/110119835/1295

Robarb
2011-08-05, 12:13
Det som är anmärkningsvärt när det gäller föreningar inom HSB-kollektivet är att samtliga har ett betydande underksott i soliditetsbegreppet. Efter att ha studerat ett flertal föreningar så kan jag konstatera att soliditeten ligger under 10 % mot en rimlig riktpunkt på ca 50 %.

Att HSB-föreningar ligger så lågt beror på att de därigenom blir beroende av att HSB finns i bakgrunden och kan backa upp med lån till föreningarna vid eventuella investringsbehov eller som garant om föreningen vill låna upp medel på den finansiella marknaden.

Det är samma företeelse som Europas eurostater befinner sig i med en skuldkris som de internationella bankirerna ligger bakom. Att tillhandahålla medel eller att dra in dem kan de finansiella institutionerna diregera politiken som de vill.

För att en bostadsrättsförening skall vara stark och självständig krävs således att de har en stark ekonomi både vad gäller långsiktigt som kortsiktigt. En soliditet på upp till 75-80 % ger en bra rating vilket medför att föreningen har ett bra förhandlingsutrymme när det gäller framtida finansieringar för eventuella investingsbehov.

Goran
2011-09-09, 17:26
Självklart är det så att det är ingen fördel i att vara en HSB bostadsrättsförening i dagens läge utan fördelen ligger i att vara en oberoende förening som själv kan agera i olika frågor utan inblandning av Caroli o Co.

Det blir fler och fler föreningar varse om idag. Under Claes Carolis tid som ordförande i HSB Malmö så har man bytt fågeln man hade i handen till tio i skogen.

http://malmo.lokaltidningen.se/article/20110125/ARTIKLER/110119835/1295

Det är alldeles klart att en förening som inte styrs av Caroli & Co är att föredra. Att sköta sin förening utan inblandning är ju en frihet som måste värdesättas mycket högt.

Fredde
2011-10-01, 17:16
http://malmo.lokaltidningen.se/article/20110125/ARTIKLER/110119835/1295

Forumet kan väl komma överens om att utse Claes Caroli till årets HSB:are.

Platsar han i snillen spekulerar?
" Eftersom det är ett gammalt hus och rören går kors och tvärs så måste allt göras samtidigt.":D

Årets HSB:are kräver ju inte sin man eller kvinna så varför inte. Han uppvisar en lång påminnelse om amatörmässighet på högsta nivå. Också annat förstärker intrycket av att Claes Caroli har dåligt omdöme.

Tänk bara på det förhållande att han trots uppenbara bevis på youtube förnekade att han sagt det han sagt på stämman 2010 när det gällde medlemsavgiften.

Det har gjorts många piruetter i organisationen, men detta tar nog priset.

insidern
2011-10-29, 13:42
Ja hur kan det ha blivit på det sättet i HSB Malmö att dess ordförande förnekar vad han sagt i ett tal trots att detta tal ligger ute på Youtube.

Det fanns ett ordspråk tidigare som sa att ”ärlighet varar längst” men i detta fallet så är det tydligen så att om man bara förnekar rena fakta tillräckligt länge så får man stanna kvar i HSB Malmö.
Sover medlemmarna eller vad är det som sker? Ska det verkligen vara lögn och förbannad dikt som ska vara det som kännetecknar HSB Malmös varumärke.

Kanske dags att ta ner skölden. Den som sitter på de hus vars medlemmar är tvångsanslutna till HSB Malmö.

tette
2011-10-29, 18:37
har inte den diskuterade sina tidigare arbetsuppgifter i att "lura" försäkringstagare?

Mycket möjligt tror jag att han lärt sig där hur man säger en sak menar en annan och vice versa.