handdator

Visa fullständig version : Avgiftsskillnader i brf, mer än grava - Andelstal


fullmoonman
2008-05-21, 14:55
Grava avgiftsskillnader

I vår förening sattes andelstalen olika för exakt samma lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) vid ombildningen för sju-åtta år sedan, eftersom man ansåg att lägenheterna hade olika standard.
2006 gjordes ett stambyte och i dagsläget har alla lägenheter samma standard, de lägenheter som man ansåg redan hade stambytts, stambyttes återigen.
I dagsläget finns det lägenheter på 45 kvm som har väsentligt högre avgift i kronor än de på 54 kvm och 47 kvm.
Är detta rimligt? Går det under likställighetsprincipen, och framför allt kan man göra någonting åt saken?

Från: Micke L den: 2007-10-10 16:43

Mitt svar den: 2007-11-19 10:53
Rubrik: Olika andelstal för likaratade lägenheter

Jadå. Andelstalen kan man alltid ändra. Och i detta fall låter det som att det är uppenbart att andelstalen ska ändras.

Det är styrelsen som ansvarar för att så sker.

Ta upp det med styrelsen. Om inte det hjälper så ta upp det på en föreningsstämma (i värsta fall som motion, om ingen annan möjlighet finns).


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf. förändra andelstal i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Avgift för altan på vind i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9905) - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12255)

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=69)

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8788) - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8786) - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

schrapet
2008-06-10, 11:08
Vet inte vad som avses med standard i ert fall men generellt anser jag att det är fel att sätta andelstal efter parkettgolv, klinker, plastmattor etc. Ytskikt ansvarar ju lägenhetsinnehavaren över efter ombildningen och borde inte ligga till grund för andelstalet. Rör som är dolda i väggar ser inte lägenhetsinnehavaren så det borde inte ligga som grund!

I vår förening finns en liten skillnad på exakt samma lägenheter. De som bor på det nedersta planet har lite lägre avgift än de som bor högst upp. Antagligen ska de högst upp betala mer för driftskostnaden av hissen, vilket jag anser vara rimligt.

Andelstalen ändras efter beslut på en stämma och det ligger i styrelsen ansvar att så sker.

Vid ändring av föreningens andelstal var man tidigare tvungen att registrera en ny ekonomisk plan hos boverket men efter en lagändring så behöver man inte det längre. Jag vill nog ändå rekommendera att man registrerar en ny eftersom det finns vissa fördelar. I skrivande stund vet jag inte var de nya andelstalen ska lagras, i stämmoprotokollet?

En ny ekonomisk plan blir alltid först godkänd av boverkets intygsgivare samt lagrad för framtiden. Ett stämmoprotokoll kan glömmas bort med åren och om en nyinflyttad inte känner till historien med lägenhetens andelstal kan denne upptäcka att andelstalet inte överensstämmer med föreningens ekonomiska plan.