handdator

Visa fullständig version : Bostadsanpassning i brf


Beaufort
2011-06-06, 11:52
Hej!

Kan någon svara på vem ansvarar för återställandet
i lägenheten om nästkommande medlem
inte vill behålla den anpassning som är gjord?
Såvitt jag har blivit informerad så kan inte föreningen neka ombyggnad.
Men då ska väl inte heller föreningen stå för kostnaderna vid ev återställande?

Bl a gäller det breddning av dörrar (även balkongdörrar) för att
kunna passera med rullstol.

;)

MikHo
2011-06-06, 13:25
Bl a gäller det breddning av dörrar (även balkongdörrar) för att
kunna passera med rullstol.

;)


Vill nästa person inte ha lägenheten i det skick som den finns i nu står det honom/henne fritt att på egen bekostnad ändra den efter eget tycke.

Ponera framtiden annars, någon köper en lägenhet där köket inte "passar" köparens tycke och smak, skulle föreningen stå för denna kostnad?

Antar att det är du som anpassat lägenheten?
Har du fått hjälp med anpassningen av kommunen?

Så här skriver Malmö stad om bostadsanpassning:
http://malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Boende--narmiljo/Bostadsanpassningsbidrag.html