handdator

Visa fullständig version : Fuktskada/vattenledningsskada i badrum, ersättning i brf


Tina76
2011-06-06, 11:43
Pga en vattenskada/vattenledningsskada hos min granne har jag drabbats av fuktskada i min lägenhet.
Nu ställer jag krav för ersättning för bl a skada på lösöre och elförbrukning vid avfuktning. Men jag undrar vad som är rimligt att ställa för krav vad gäller ersättning för den tid min lägenhet inte kunnat användas? Mitt försäkringsbolag har tidigare nämnt summan 150 kr/dygn.

Jag har också pratat med en vän som haft liknande problem. Hon fick 12.000 kr från föreningen, för knappt en månad som hon inte kunde bo i lägenheten.

Sandlådan
2011-06-06, 12:05
Det är rimligt att du till en början begär ersättning motsvarande de kostnader du haft för annat boende under tiden som du inte kunnat bo i din lägenhet. Här kan föreningen komma att begära kvitton. Jag vet inte om försäkringsbolag har schablonbelopp eller inte, men kolla upp det ordentligt.

Du kan också begära ersättning för förlorad arbetsinkomst och för den tid du lagt ned på att fixa allt i samband med skadan. Tänk bara på att du kan behöva styrka dina krav.

Fråga gärna din vän om vad som ingick i de 12.000 kr hon fick från sin förening.

MikHo
2011-06-06, 13:14
Pga en vattenskada/vattenledningsskada hos min granne har jag drabbats av fuktskada i min lägenhet.

Ersättning fär du göra upp med ditt försäkringsbolag som sedan driver ärendet mot din granne.


Jag har också pratat med en vän som haft liknande problem. Hon fick 12.000 kr från föreningen, för knappt en månad som hon inte kunde bo i lägenheten.

På den korta beskrivning du gjort låter det som om era händelser är lite olika.
I ditt fall så är grannen "vållande" medan i din väns händelse är det föreningen som varit "vållande".

Om föreningen inte varit inblandad i din grannes vattenskada som påverkat dig så ser jag liten chans att få ersättning från föreningen i ditt fall.

Tina76
2011-06-06, 20:13
Tyvärr tycks det vara många sätt att se detta på. Processen har pågått i över 1 år.

Mitt försäkringsbolag säger att det inte är deras uppgift att driva saken. Jag får olika bud hela tiden om hur jag egentligen ska göra och vem jag ska rikta krav till. Föreningen, min granne eller företaget som utfört renoveringen?

Det är inte jag som anlitat företaget och har svårt att se varför jag skulle rikta mina krav mot dem.

Är det inte logiskt att jag som tredje part riktar mina krav mot föreningen som i sin tur riktar mot grannen? Detta eftersom grannen inte följt stadgarna och fått tillstånd för renoveringen. Jag vet också att det är så styrelsen handlat i tidigare liknande ärenden.

Grannens försäkringsbolag hävdar att jag ska göra så på grund av att fastigheten ägs av föreningen.

Angående tiden jag lagt ner på att fixa allt kring detta så är det svårt att bevisa. Eftersom både granne och styrelsen frånsäger sig ansvaret i det här fallet har jag själv varit tvungen att ringa alla samtal med avfuktningsfirma, försäkringsbolag, renoveringsfirmans försäkringsbolag, och alla övriga företag som nu renoverat mitt hem (ca 7 månader efter att skadan uppstod).

Sandlådan
2011-06-07, 11:19
Tyvärr tycks det vara många sätt att se detta på. Processen har pågått i över 1 år.

Om du inte redan gjort det verkar det vara dags att kontakta en jurist för att få hjälp i den här oredan.


Angående tiden jag lagt ner på att fixa allt kring detta så är det svårt att bevisa. Eftersom både granne och styrelsen frånsäger sig ansvaret i det här fallet har jag själv varit tvungen att ringa alla samtal med avfuktningsfirma, försäkringsbolag, renoveringsfirmans försäkringsbolag, och alla övriga företag som nu renoverat mitt hem (ca 7 månader efter att skadan uppstod).


Skriv ner de telefonsamtal du minns och gör en uppskattning av den tid det tagit. Gissar att du ägnat tid åt att träffa hantverkare i din lägenhet osv. Har du varit tvungen att ta ledigt från jobbet?
Gör en sammanställning av allt du kan komma ihåg. Det är en bra början.

Tina76
2011-06-09, 10:16
Jag har nu fått till svar från styrelsen att det de betalar är ersättning för elförbrukning vid avfuktning och återställande av ytskikt i lägenheten.

Lösöre tycks jag få ta med mitt eget försäkringsbolag.

Ersättning för annat boende ska jag nu IGEN ställa krav på direkt till min granne.