handdator

Visa fullständig version : Medlemmarna betalade elen för HSB VD:n och hans släkt


Admin
2008-05-21, 06:07
Följande kan vi idag läsa i HD (http://hd.se/helsingborg/2008/05/20/restauranger-tjaenade-stora-pengar/) om HSB Nordvästra Skåne (alltså inte HSB Skåne denna gång).

Medlemmarna i Brf Treudden i Helsingborg fick under flera års tid betala elen för bl.a. restaurang "Oz emellan" där brorsonen till HSB Nordvästra Skånes VD, Ulf Nordström, sitter i styrelsen och är delägare i sedan 2006, och där två av Ulf Nordströms döttrar suttit i styrelsen.

Inom parantes sagt så var det också Ulf Nordström som var mötesordförande på den klandrade HSB Malmö årsstämman 2007, där Ulf Nordström intygat korrektheten i ett genomgående felaktigt protokoll.

Trots Ulf Nordströms jävsituation så har han dessutom varit med om att utreda elkostnaderna och han har deltagit på styrelsemötet där HSB:s styrelse tog beslut i frågan. Ulf Nordström bor själv i Brf Treudden och har varit styrelseordförande i Treuddens styrelse 1999-2003, trots det synnerligen olämpliga - för att inte säga olagliga -i att en HSB-VD sitter i en brf-styrelse.

HSB Malmös t.f. VD (ingen tycks veta om han övergått från t.f. VD till VD) Michael Carlsson hoppade av som HSB-ledamot i f.d. valberedare Ingela Perssons brf Tapperheten 4 när han, tack vare uppmärksamma medlemmar, upplystes om att det inte var förenligt med lagen att han satt som HSB-ledamot i en brf.


Brf Treudden har tappat förtroendet för HSB och har förståndigt nog övergått till att själva granska och godkänna fakturorna i stället för att den jäviga parten HSB ska göra det, som det fungerat tidigare. Det är kanske inte så lämpligt att HSB granskar sig själv, så som säkert är väldigt vanligt runt om i Sverige.

Se även artikeln "Jag tycker inte vi försökt smita från någonting" (http://hd.se/helsingborg/2008/05/20/jag-tycker-inte-att-vi-har-smita/).

HSB-VD Ulf Nordströms brorson, Peter Nordström, säger till HD att de inte försökt smita från något och att de inte anser sig ha något ansvar för att betala för den el de förbrukat.

HSB Nordvästra Skånes medlemmar har nu kompenserat Brf Treuddens medlemmar med 600.000 kr. Till att börja med.
Enligt Ulf Nordström så kommer något försäkringsbolag att betala en viss del av dessa 600.000 kr och Ulf Nordströms restaurang resten. Men det återstår att se. Det är lätt för VD:ar och styrelser att säga saker, men det tycks vara betydligt svårare att följa vad man sagt. Som det fungerar idag inom HSB finns det ingen möjlighet för medlemmarna att kontrollera detta om inte revisor specifikt får denna uppgift.