handdator

Visa fullständig version : Bostadsrättsinnehavare Förenen Eder !


Minkowski
2011-05-20, 11:45
Det framgår av detta forum att bostadsrättsinnehavare befinner sig ofta i konflikt med Styrelsen eller HSB. De som hyr lägenheter kan vända sig till Hyresgästföreningen som företräder deras intressen. Men vi har ingen som kan ge juridisk stöd.
Man måste vända sig till en advokat och det kan bli besvärligt och dyrt.
Undrar varför vi inte kan bilda en egen organisation på samma sätt som Hyresgästföreningen ?

Nybörjare
2011-05-24, 14:35
Det framgår av detta forum att bostadsrättsinnehavare befinner sig ofta i konflikt med Styrelsen eller HSB. De som hyr lägenheter kan vända sig till Hyresgästföreningen som företräder deras intressen. Men vi har ingen som kan ge juridisk stöd.
Man måste vända sig till en advokat och det kan bli besvärligt och dyrt.
Undrar varför vi inte kan bilda en egen organisation på samma sätt som Hyresgästföreningen ?

Jag håller med dig fullständigt! :4:

Tror dock att det inte skulle vara så enkelt. Efter vad jag förstår, är det många frågor när det gäller brf, som det inte finns något enkelt svar på.
Lagarna är luddiga och mycket kan tolkas på olika sätt. Sedan kan ju stadgarna också vara olika i de enskilda föreningarna.

Jag tror inte att så många tvister har varit uppe i rätten för prövning. Det hade ju gett en viss vägledning om vad som är rätt och fel. Men med tanke på både eventuella kostnader och "att göra sig omöjlig" låter nog de flesta bli att anmäla upplevda orätter.

Som jag ser det handlar det om engagemang och kunskaper från medlemmarna, så att vi väljer rätt människor till våra styrelser.

Människor som:
Har rätt inställning till föreningsverksamhet
Har kunskaper inom sina områden som ledamöter
Har viljan att skaffa kunskaper om styrelsearbete
Inte lutar sig tillbaka mot en centralorganisation
Är prestigelösa och öppna för förslag
Har Demokrati som ledstjärna
Inte har anlag för styrelse-hybris

Efter erfarenheter från verkligheten och informationen är på forumet, ser det ut som om det är olämpliga styrelser som är huvudorsak till alla tokigheter. Någon skrev här, att "vi har de styrelser vi förtjänar". Jag tycker inte att det är så enkelt. Det finns så många bakomliggande orsaker till att det ser ut som det gör: Gamla grannar och kompisar, Rädsla för att falla i "onåd", Okunskaper om hur det ska fungera, Lättja, mm mm.

En tydligare lagstiftning skulle nog vara till stor hjälp. T ex när det gäller:

Informationsskyldighet till medlemmarna (t ex utdrag med kommentarer från styrelseprotokollen) exkl känsliga personfrågor.

Att anvisningar för styrelsen införs i stadgarna när det gäller ekonomiska åtaganden. (t ex max-belopp utan stämmobeslut, upphandlingsförfarande mm)

Vad en förvaltningsberättelse ska innehålla (redovisning av försålda lägenheter, större åtgärder, trivselfrågor mm)
En tydlig och lättförståelig årsredovisning med miniminivå på vad som ska redovisas.

Hur en stämma ska planeras och genomföras: Påminnelse om slutdatum för motioner, En opartisk mötesordförande, Rätten för motionär att tala för sina motioner mm)
Öppenhet vad gäller budget, underhållsplan, medlemsförteckning mm

PLUS en hel massa annat, som ständigt återkommer här på forumet.

Bort med alla "bör" och andra otydligheter, som kan tolkas på en mängd olika sätt.

Rörigt? :12: ja, så blir det när tankarna far genom skallen. Jag skrev i ett tidigare inlägg att ett studiematerial för medlemmarna skulle vara bra. Kanske kan vi bilda en grupp här på forumet, som kan hjälpas åt. Här finns ovärderliga kunskaper/erfarenheter hos många medlemmar.
Vår förträfflige Admin, som dessutom verkar ha stor kunskap i datavärlden, kanske kan/vill/orkar dra igång något? Ett stort jobb, men jag tror att vi gemensamt kan få fram något bra.

Kanske detta forum är första steget till en Bostadsrättsmedlemsförening (fast med annat namn :4:)

Egentligen är det sorgligt att forumet behövs och är så välbesökt. Det borde inte behövas!

tette
2011-05-24, 16:31
bäste nybörjare jag tycker du har bra synpunkter om detta med bostadsrätt.
Snarare expert än "nybörjare".
Vill lägga till att det rättsliga vilda västern som gäller bostadsrätt är hemsk.
Mycket få domar, mycket få prejudikat, mycket okunniga advokater och juister. Hittills har ju 90% av alla jurister tagits fram från de usla organisationerna HSB, Riksbyggen och SBC som fått någon titel och fått prövat sina vingar. Ofta mot sina egna medlemmar.
För det mesta har detta slutat i förlikningar/uppgörelser.
Detta tjänar de på så att de dessa jurister kan pröva sina vingar i all evighet. Flygfärdiga kommer de aldrig att bli dessa Emuer.

Ett avhysningsfall som borde vara prejudikat men nobbats av Svensk Lagstiftning att gå vidare är att:
Den allra mildaste dom av villkorligt för olaga hot betyder att förening eller hyresvärd kan avhysa den dömdes familj med omedelbar verkan.

Kuckelgumman
2011-05-25, 08:45
Lite beroende på vad det gäller kan hyresnämnden kontaktas av medlemmar i en bostadsrättsförening. Dock håller jag med! Allt för många maktgalna småpåvar i styrslerna!
Kuckelgumman

Admin
2011-05-25, 09:21
Hyresnämnden kan kontaktas i allt som rör mellanhavanden mellan styrelse och bostadsrättshavare, men som jag beskrivit tidigare så vill jag utfärda en stor varning för hyresnämnden.
De har i princip ingen kompetens alls inom något som berör bostadsrätter, och man ska nog ha rätt stor tur om man får någon som handhar ens ärende som bryr sig det minsta.

Minkowski
2011-08-19, 04:20
Vad är det som krävs för att bilda en organisation för BRF medlemmar endast ? i likhet med Hyresnämnden ?

Robarb
2011-08-19, 23:47
Ett grundläggande skäl till varför det så ofta uppstår konflikter mellan medlemmar och föreningens styrelser beror ofta på parternas olika perspektiv. De föreningar som är anslutna till HSB, Riksbyggen eller SBC får regelmässigt rådet av dessa organsiationer att medlemmarna inte skall kräva att få något inflytande mellan årsstämmorna. "De (medlemmarna) skall sitta still i båten" som Peder Halling SBC uttryckte det en gång på en kurs för vår styrelse.

Detta tillsammans med att styrelseledamöterna ofta saknar kunskaper i både föreningsteknik, ekonomi och juridik, så uppstår en rädlsa som i sig skapar ett försvarsbeteende hos styrelsen när de ställs inför en frågeställning eller förslag. Enklaste vägen för dem är då att agera som diktatorer och på så sätt försöka skrämma medlemmen till tystnad.:15:

Går inte det så gäller det för styrelsen att skapa en opinion mot den medlem som kräver insyn i verksamheten så att denne blir exkluderad ur gemenskapen inom föreningen.

Det finns hur mycken litteratur inom organisationspsykologin kring detta tema som kan rekommenderas att läsa. Det blir lite långt att beskriva företeelsen här.:(