handdator

Visa fullständig version : Är HSB Malmö en demokratisk organisation ?


Goran
2008-05-20, 19:30
Vad är demokrati ?

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.
Med tanke på bland annat den insändare som herrarna Sven-Erik Eliasson och Åke Persson i egenskap av förtroendevalda fullmäktigeledamöter i HSB Malmö skrivit i SKD och med tanke på deras agerande på stämman så kan man väl konstatera att dessa båda herrar inte har en aning om innebörden av detta ord.

Så här skriver man bland annat : HSB Malmös årsstämma har pågått under en heldag och en kväll. Två dagar var beräknade. Ytterliggare – minst – en heldag kommer att behövas för den ändelse att motionärens återstående 150 motioner skall behandlas på sätt som skedde vid föregående stämmotillfälle. Förhoppningsvis tillser en majoritet av fullmäktige att så inte blir fallet!

Man menar alltså på fullt allvar att motionerna inte skall behandlas lika oavsett vem som inlämnat desamma. Demokrati var ordet !

Vidare skriver man : Det som hittills avverkats visar på HSB-organisationens styrka. Majoriteten av fullmäktige upplever inte varken sig sättet att skriva eller omfattningen av de inlämnade förslagen som seriösa. Därav det kompakta avståndstagandet inte bara från hans motioner utan även i förhållande till hans person.

Förhoppningsvis har herrarna fel även i detta konstaterande att fullmäktigeledamöterna röstat ner motioner beroende på vem som lämnat in motioner och inte på dess innehåll. Återigen demokrati var ordet !

Vidare skriver man :
”Har du lärt Dig något av detta?” – en i sammanhanget högst påkallad fråga.

Denna fråga ställdes av Åke Persson på stämman i samband med att motionär inte fått bifall på sina inlämnade motioner. En sak kan man konstatera att herrarna Eliasson och Persson i varje fall inte lärt sig något om demokrati ! En arrogant och rent förnedrande fråga till annan medlem.

Vidare skriver man : HSB-stämman fortsätter på söndag. Viktiga frågor finns på dagordningen. Vi är övertygade om att ”alla förnuftiga fullmäktigeledamöter kommer till stämman den 18 maj klockan 9.00”. Majoriteten av dessa fullmäktigeledamöter kommer att se till att den fortsatta stämman får ett värdigt förlopp. Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte!

Motioner är tydligen inte viktiga frågor och det visade sig ju faktiskt att alla dessa förnuftiga fullmäktigeledamöter bara blev 70 till antalet. Så var det med det förnuftet. Ett värdigt förlopp är ju tyvärr det sista man kan säga om resultatet av stämman den 18 maj.

Man får väl avslutningsvis bara instämma i herrarnas åsikt om att missbruk av medlemsdemokrati tolereras inte. Detta gäller även om medlemsdemokratimissbruket i detta fallet herrarna Eliasson och Persson får stå för.

Med sådan demokratisyn får verkligen inte HSB Malmö den arbetsro som dessa båda fullmäktigeledamöter eftersträvar.

Egennytta och medlemsnytta är två helt skilda saker mina herrar.

Admin
2008-05-21, 12:46
I HSB Malmös nya utgåva av den nystartade tidningen Inblick så säger den nyvalda styrelseordföranden Claes Caroli;

– Jag har träffat Michael Carlsson
och styrelseledamöterna, och jag lärde
mig mycket bara genom att läsa alla
motionerna till stämman.


Om man nu ska söka lite ljus i mörkret så är det i alla fall positivt att Claes Caroli dragit lärdom av mina motioner.