handdator

Visa fullständig version : Relining/stambyte i brf - Föreningens/medlemmens ansvar om vitvara går sönder?


Bengt
2008-05-20, 10:37
Har en fråga som gäller vilket ansvar föreningen har vid relining av avloppsstammarna och ersättning till bostadsrättshavarna om hantverkarna har sönder toalettstol under arbetet.

Vi är två bostadsrättsföreningar på samma gata och inför relining-arbetet i den andra föreningen beslutade de att om företaget som utförde arbetet skadade toalettstolen så skulle föreningen ersätta denna.

I vår förening däremot, har styrelsen beslutat att denna kostnad får var och en av bostadsrättshavarna själv stå för.
Jag kan inte riktigt köpa den logiken. Om jag har en fullt fungerande toastol (kan ju till och med vara i det närmaste ny) och föreningen beslutar att ett arbete ska utföras i mitt badrum, hur kan man då få det till att jag som lägenhetsinnehavare, som inte själv gjort någon åverkan, ska stå för kostnader som någon annan (här föreningen) åsamkat mig?

Hör gärna av er om ni varit utsatta för något liknande eller om diskussionen har uppkommit i era föreningar.

Admin
2008-05-20, 11:27
Entreprenörerna vill gärna friskriva sig från ansvar när det gäller vissa saker, som i det här fallet om toalettstolarna, som kan gå sönder i samband med att de lyfts bort temporärt. Därför är detta viktigt att frågan tas med i upphandlingen.

Om de som renoverar stammarna är slarviga och har sönder toalettstolar så är det inte rimligt att varken förening eller bostadsrättshavare ska stå för hantverkarnas slarv.

Vad har man kommit fram till om kostnadsfördelningen på föreningsstämman om stamrenoveringen?

Man kan tycka att det inte är rimligt att en bostadsrättshavare måste bekosta utbyte av toastol om den går sönder i samband med relining av förenings avloppsrör.

Jag kan säga att jag har haft ett motsvarande fall i en tvist med ett försäkringsbolag. Det är en alldeles för lång historia att gå in på, men jag kan säga att jag vann och behövde inte betala något.

Det är inte acceptabelt att respektive medlem måste betala fullt ut för utbyte av toastol om företaget som utför relining av misstag eller av nöd skadar toastolen!
Det är antingen relining-företaget eller föreningen som får ta denna kostnad!

Se även;
Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7725)

stephan
2008-05-20, 11:44
Beslutet att renovera stammarna måste väl ha tagits på en stämma?
Där borde det framgått hur medlemmarna ställer sig till saken, eller?

Om inte en stämma hållits eller om det på stämma beslutats att medlemmarna själva får stå för kostnaden om toastolen går sönder (vilket vore ett unikt beslut) så måste föreningen självklart stå för kostnaden om entreprenören vållar en skada.