handdator

Visa fullständig version : Läsa skrivelse om extrastämma


Granne
2011-04-12, 11:17
Hej igen :1:

Någon som kan svara på en enkel fråga.

Vi har fått en skrivelse om begäran om Extrastämma, får medlemmarna kräva att läsa i sin helhet.
i så fall viken lag kan vi stödja oss på, medlemmarna vill ju veta varför och vilka som kräver extrastämman.

häxan surtant
2011-04-12, 12:42
Skrivelsen ska väl bifogas kallelsen till extrastämman så att medlemmarna vet varför det kallas till extrastämma. Självklart måste begäran om extrastämma vara undertecknad av de som begär den. Hur ska styrelsen annars kunna veta att det är en giltig begäran (minst 10%)?

Granne
2011-04-12, 13:30
Skrivelsen ska väl bifogas kallelsen till extrastämman så att medlemmarna vet varför det kallas till extrastämma. Självklart måste begäran om extrastämma vara undertecknad av de som begär den. Hur ska styrelsen annars kunna veta att det är en giltig begäran (minst 10%)?

JA JO !
Men vi undrar om man som FÖRENINGSMEDLEM har rätt att läsa skrivelsen i sin helhet.
För det vill en tredjedel av medlemmarna nämligen.

clabbe
2011-04-12, 13:59
Jag vet inte om jag förstår problemet. Om skrivelsen bifogas kallelsen får ju alla föreningsmedlemmar ta del av skrivelsen.
Är det något som gör att styrelsen inte vill lämna ut skrivelsen?

kluringen
2011-04-12, 14:19
Styrelsen har inte rätt att undanhålla något om varför en minoritet vill kalla till extrastämma utan är skylig att dela ut skrivelsen i oförvanskad helhet!

Granne
2011-04-12, 14:54
Jag vet inte om jag förstår problemet. Om skrivelsen bifogas kallelsen får ju alla föreningsmedlemmar ta del av skrivelsen.
Är det något som gör att styrelsen inte vill lämna ut skrivelsen?

Ok !
I kallelsen står bara
citat.

Flera boende i bostadsrättsföreningen har önskemål om att ny förenings stämma utlyses.
Orsak; Omval av styrelse

slut citat.

Alltså inga namn på de som vill ha extra stämman.
Heller ingen orsak till varför man vill välja om styrelsen.

Nu vill flera medlemmar i föreningen se HELA skrivelsen inklusive namn på de som kräver extrastämman.
har man laglig rätt till det som föreningsmedlem ?

totiki
2011-04-12, 14:59
Laglig rätt? Ingen aning kolla på Notisum där finns lagarna.

Man kan ju tycka att alla har moralisk rätt att få veta i förväg anledningen till begäran om omvalet och vilka som ställer sig bakom denna begäran.
Det är ju viktigt att så många som möjligt av föreningens medlemmar tar del i extra stämman. Särskilt om det finns tunga skäl till omvalet...ekonomi i gungning eller så...

clabbe
2011-04-12, 15:05
Hur ser förslaget till dagordning ut?

clabbe
2011-04-12, 15:13
Uppströms nämns att det är viktigt att veta att mlnst 10% av medlemmarna begärt stämman.
Det kan vara bra att veta att styrelsen kan kalla till extrastämma när den finner skäl till det. Det är alltså inte absolut nödvändigt med de 10%.

Admin
2011-04-12, 15:21
Nu vill flera medlemmar i föreningen se HELA skrivelsen inklusive namn på de som kräver extrastämman.
har man laglig rätt till det som föreningsmedlem ?
Det finns ingen uttalad laglig rätt att se hela skrivelsen med namn, men indirekt har man det eftersom detta krav kan ställas på stämman, och då är styrelsen skyldig att redovisa detta för minst den eller dem som begärt att få ta del av detta dokument.

MikHo
2011-04-12, 16:08
i lagen om ekonomiska föreningar står det att

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.


Tolkning av denna text skiljer sig säkert beroende på vem som läser texten.

enligt Granne så står det i kallelsen:
citat.

Flera boende i bostadsrättsföreningen har önskemål om att ny förenings stämma utlyses.
Orsak; Omval av styrelse

slut citat.

Vilket på sitt sätt är tydligt vilket ärende som skall förekomma på stämman.
Samtidigt är det inte heller fel att bifoga den skrivelse som 10% av föreningens medlemmar gjort.


Här blir det alltså fritt fram för en tolkning av föreningens styrelse som skickar ut kallelsen.
Det enda som kan ändra på detta eller avgöra om det är fel eller rätt är stadgarna. Står det i stadgarna att motioner skall bifogas (vilket man kanske skall klassa skrivelsen som) kallelsen så skall den bifogas.