handdator

Visa fullständig version : Utträde från styrelse


Granne
2011-04-11, 08:12
Jag lämnar in en SKRIFTLIG urträdesbegäran från styrelseuppdrag med omedelbar begäran.
Fem dagar senare ångrar jag mig, jag skickar då in en skriftlig begäran om återträde.
Styrelsen beslutar att återta mig i styrelsen, de skickar ett handskrivet papper UTAN underskrift att jag är åter i styrelsen utan uppehåll.

1. Kan styrelsen bara ta tillbaka mig utan att fråga stämman först?
2. Måste inte ett sådant papper om återinträde i styrelsen vara underskrivet?
3. Får styrelsen verkligen besluta att jag är tillbaka utan uppehåll, det var ju 5 dagar mellan ut- och inträde ?

Det måste väl i rimlighetens namn finnas lagar för sådant här ?

clabbe
2011-04-11, 09:10
Visst finns det lagregler för detta. Närmare bestämt 6 kap 2par i föreningslagen. Den säger att ett styrelseupdrag kan upphöra när en ledamot begär det. Det finns inget i lagen om ngn ångerrätt.

Granne
2011-04-11, 11:15
Men frågan kvarstår, är man åter i styrelsen eller inte.
Det papper som skrivits är inte undertecknat, så i princip är det ju vem som helst som skrivit detta papper om återträde i styrelsen.

totiki
2011-04-11, 11:28
Har inte styrelsen haft något möte där det blivit protokollfört, ditt utträde ur styrelsen, så har ingenting skett. Mer än en brevväxling mellan dig och styrelsen som visat sig vara utan värde.
Då är svaren: 1. Du har aldrig lämnat. 2. Varför då? Inget har ju hänt. 3. Du har aldrig lämnat.

Det finns lagar. Enligt lagen har inget skett innan det blivit registrerat hos Bolagsverket.

Harald
2011-04-11, 11:41
Avträde = Skithus. :1: