handdator

Visa fullständig version : Överskrida budget av yttre underhåll - ok?


Lego
2011-04-10, 17:37
Har en fundering på vad som gäller i samband med att styrelsen genomför arbete som finns planerat och budgeterat för i den yttre underhållsplanen och de misslyckas med att hålla budgeten.

Har styrelsen rätt att fatta ett styrelsebeslut på att utöka budgeten eller krävs det kallas till stämma och fatta stämmobeslut om att utöka budgeten?

Admin
2011-04-10, 18:03
Jag vet inte vad du menar rent konkret med att utöka budgeten men normalt sköter styrelsen budgeten på helt egen hand.

Om inte budgeten är godkänd och fastställd av stämman så gör styrelsen de förändringar de vill i budgeten, och när de vill.

Lego
2011-04-10, 18:13
Jag vet inte vad du menar rent konkret med att utöka budgeten men normalt sköter styrelsen budgeten på helt egen hand.

Om inte budgeten är godkänd och fastställd av stämman så gör styrelsen de förändringar de vill i budgeten, och när de vill.

För att klargöra lite:

Det finns i den ekonomiska planen som ligger till grund för ombildningen en post för "renovering av fönster" i föreningen. Styrelsen har tagit in en konsult för att sköta det här arbete. I efterhand nu när renoveringen är genomförd så informerar styrelsen att de misslyckats att hålla sig inom budget i samband med renoveringen och överskridit den med 100 000 SEK.

Här har ju styrelsen ett par olika vägar att gå:
1-I samband med att man ser att budgeten behöver ökas. Kalla till stämma för att få det godkänt alternativt:
2-Godkänna kostnaden genom att utöka budgeten på ett styrelsemöte

Vad är korrekt?

clabbe
2011-04-10, 18:15
Budgeten är bara en mer eller mindre välgrundad gissning över kommande år. Ett styrverktyg för styrelsen. Jag tror aldrig jag sett att en budget nåtts i verkligheten.

tette
2011-04-10, 19:41
Samtidigt som det nu uppdagas att 7 av 10 brf:er har svårt att rekrytera styrelseldamöter finns det här i landet en uppsjö av okompetenta styrelser styrda av HSB Riksbyggen SBC.

Är det inte så att i alldeles för många föreningar är det just dessa kolosser som styr föreningsbudgeten?
Tillexempel förvaltar HSB sina föreningar och tar fram åtgärds o budgetförslag.
Ofta med en underhållsplan som underlag som de "lurat" på föreningen.
Egenbesiktningar är ett annat sätt att "lura" till sig massa uppdrag.

Styrelsen påverkas o tar ota ett beslut att någon renovering skall göras, och beslutar om någon konsult. Oddsen är 90% att det blir HSB som gör konsultarbetet.
Härefter kan det skilja sig beroende på hur alert/duktig styrelsen är.

Det finns föreningar som har styrelser med kompetens men oftast styr HSB, och entreprenaden/renoveringen blir dubbelt så dyr som budget/underhållsplan.

clabbe
2011-04-10, 20:07
För att klargöra lite:

Det finns i den ekonomiska planen som ligger till grund för ombildningen en post för "renovering av fönster" i föreningen. Styrelsen har tagit in en konsult för att sköta det här arbete. I efterhand nu när renoveringen är genomförd så informerar styrelsen att de misslyckats att hålla sig inom budget i samband med renoveringen och överskridit den med 100 000 SEK.

Här har ju styrelsen ett par olika vägar att gå:
1-I samband med att man ser att budgeten behöver ökas. Kalla till stämma för att få det godkänt alternativt:
2-Godkänna kostnaden genom att utöka budgeten på ett styrelsemöte

Vad är korrekt?

Snarare skulle två andra alternativ vara att välja:
3. Förhandla ned kostnaden
4. Godta kostnaden och redovisa i årsredovisningen att det diffade mot budget. Kanske vidta andra åtgärder pga den alltför stora kostnaden om ekonomin så kräver.

Man ändrar inte en budget när den väl bestämts enligt min erfarenhet. Möjligtvis gör man löpande prognoser för att t.ex. jämföra med budgeten eller se över om kommande verksamhet behöver förändras.

Lego
2011-04-10, 21:43
Utifrån era svar på min fråga så tolkar jag det som att styrelsen har rätt att korrigera de avsatta beloppet i budgeten som röstats genom i samband med omibldningen.

Hmmm.... Jag tycker det låter märkligt att styrelsen skulle ha rätt att överskrida budgeten utan att det ska kallas till stämma.... men men. .

tette
2011-04-10, 22:38
Ja styrelsen får (och gör oftast) får överskrida en budget utan att behöva få mer "tillåtelse".
Om inte skulle hela brf världen bestå av nya stämmor.

budget=
En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser.

Prognos betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp. Ordet härleds från grekiskans pro = förut och gnosis = kunskap

Harald
2011-04-11, 10:40
Hej, jag tycker du fått lite luddiga svar innan.

Vad gäller allt underhåll, dvs allt som krävs för att hålla huset i "ursprungligt" skick, så är det styrelsens uppdrag.

Det är de som är satta att för föreningens räkning uppfylla vårdplikten, och får inte underlåta att utföra underhåll eller utföra underhållet på sådant vis att fastighetens värde (föreningens tillgång) urholkas.

Detta är således INTE några stämmofrågor.

Om man vill förändra, avyttra, bygga till eller på annat vis FÖRÄNDRA fastigheten så måste dock stämman ge sitt godkännande.

Har styrelsen för stämman presenterat en budget, så är det bara att ses som en information till medlemmarna. Styrelsen har uppdraget att företräda medlemmarnas intressen och ska söka den "bästa" affären.

Är stämman inte nöjd med styrelsen arbete, kan stämman välja en ny styrelse.

Visar det sig att en enskild ledamot eller flera eller hela styrelsen avsiktligt, uppsåtligt eller av vårdslöshet har dragit på föreningen för stora kostnader, kan stämman välja att ej ge den/de ledamöterna "ej ansvarsfrihet" på stämma, vart efter man har ett år på sig att stämma vederbörande i tingsrätt. För att lyckas med detta krävs verkligt grava fall, i princip behöver man kunna visa underlag på att pengar har hamnat i ledamots egen ficka eller liknande.

totiki
2011-04-11, 11:21
Har styrelsen rätt att fatta ett styrelsebeslut på att utöka budgeten eller krävs det kallas till stämma och fatta stämmobeslut om att utöka budgeten?
Tidigare svar nämner att det är en uppskattning för kommande års kostnad som budgeten avser. Det är korrekta och tydliga svar.

Jag vet inte var och när presentationen av er budget sker. Sker det på stämman har ju alla möjlighet att invända emot den. När man på årsstämman ser i backspegeln på det förlidna året har man också möjlighet att fråga varför utfallet av den planerade budgeten ej blev detsamma som den verkliga. Det är frågor som styrelsen inte skall ha några bekymmer med att svara på.

Det är mycket som kan hända på ett år. Inflationen kan dra iväg. Plötsliga olyckor i föreningen som vattenskador eller nerblåsta träd o s v.
Man kan också se till utfallet av budgeten contra det reella resultatet över ett antal år. Kan man då konstatera att styrelsen konsekvent gör glädjekalkyler kan man direkt på stämman konstatera detta och be om en ny kalkyl som bättre stämmer överens med verkligheten.