handdator

Visa fullständig version : tv4 vaknat?


tette
2011-04-10, 12:49
Döm om förvåning idag söndag när man slår på tv4 nyheterna och de börjar med en bostadsrättsfråga:16:

Inslaget handlar om att 7 av 10 brf:er i Stockholm har problem med att rekrytera en styrelse.Sent ska syndaren vakna?
Reymersholmeförening som varit föremål för de "goda HSB föreningarna" i Stockholm för ett antal år sedan uttalade sig om just problemet att bilda styrelser.
De hade sänt ut frågor till sina medlemmar om hjälp med styrelsearbete, hemsidor etc. Intet i svar var kommentaren.

Admin
2011-04-10, 15:06
Se; Svårt att engagera bostadsrättsägare (http://www.nyhetskanalen.se/1.2090965/2011/04/10/ager_bostadsratt_vill_inte_engagera_sig)
Branschorganisationen Fastighetsägarna har gjort en snabbenkät. I Stockholm svarade 7 av 10 föreningar att de har problem med engagemanget hos medlemmarna, särskilt för det mer krävande styrelsearbetet.

Se; Allt svårare hitta styrelsmedlemmar till bostadsrättsföreningar (http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt-och-opinion/nyheter/2011/allt-svarare-hitta-styrelsemedlemmar-till-bostadsrattsforeningar)
Ett viktigt skäl till att medlemmarna i en bostadsrättsförening väljer att inte engagera sig i styrelsearbetet är att man ”bara vill bo”. Få vill ta ansvar för helheten, alltså huset som bostadsrättföreningen äger, trots att husets skick och förvaltning i sig påverkar värdet på den enskilda bostadsrätten.

Undersökningen visar också att frågan om ersättning till styrelsen blivit allt viktigare. Majoriteten av bostadsrättsföreningarna säger att de ger någon form av ersättning till styrelsen. Arvodet kan vara allt från en fast ekonomisk ersättning, till mer symboliska ersättningar i form av exempelvis ett restaurangbesök. Ofta är dock även den ekonomiska ersättningen relativt liten.

Se Rapport om undersökningen (http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8b233fcc-f2c6-40f1-aab6-aa90f145e9ac&FileName=Fastighets%c3%a4garna+Stockholms+bostadsr %c3%a4ttspanel%2c+april+2011.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true)
Det övergripande problemet är att arbetsbelastningen i styrelserna ofta anses som för stor.
För att minska den kan bostadsrättsföreningen bland annat:
• Tydliggöra rollfördelningen i styrelsen
• Se över styrelsens arbetsformer vilket ofta ökar effektiviteten
• Diskutera om föreningen ska köpa fler tjänster för att slippa göra allt arbete själv. Exempel på tjänster som många bostadsrättsföreningar köper är ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggprojektledning och liknande.

I en genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm (44 lägenheter) ägnar ordföranden i snitt 6-7 timmar/vecka åt styrelsearbetet, varje vecka året om, samtidigt som många (75 %) ordföranden kombinerar uppdraget med ett heltidsarbete. I större bostadsrättsföreningar (fler än 100 lägenheter) tar styrelsearbetet ännu mer tid för ordföranden, i snitt 10 timmar/ vecka.

Knappt hälften (46 %) av bostadsrättsföreningar ger en ekonomisk ersättning till styrelsen för arbetsinsatsen, medan 36 % har mer en symbolisk ersättning eller bjuder styrelsen på en middag vid verksamhetsårets slut.

17% av styrelserna erhåller ingen ersättning alls för sitt styrelsearbete enligt Fastighetsägarnas webbundersökning.

TV4 och Fastighetsägarna har missuppfattat situationen. Det har inte blivit svårare, det är bara att problemet kommit upp till ytan först nu.

Det är ett ämne som jag skulle kunna skriva en hel bok om.

Vad de flesta styrelser inte riktigt förstått är tyvärr att en del av styrelsearbetet innebär att engagera medlemmarna och motivera medlemmarna att ställa upp.
Det borde inte vara så, men det är den bista verkligheten.