handdator

Visa fullständig version : Pantsättningsavgift i brf


malarne
2011-04-08, 08:16
Undrar hur ni eller era ekonomiska förvaltare hanterar pantsättningsavgifterna?
Vi har enligt stadgarna rätt att ta ut en pantsättningsavgift.
Nu är frågan om ni tar ut avgiften per pantsättning eller per tillfälle?
Om en köpare kommer med 4 pantbrev, tar ni då ut avgiften gånger 4 eller?

clabbe
2011-04-08, 10:49
Vad jag vet finns det inga pantbrev för bostadsrätter men om en köpare vill pantsätta lägenheten hos 4 olika långivare blir det 4 pantsättningsavgifter. En avgift per lånetillfälle.

tette
2011-04-08, 10:56
Som så mycket annat finns nog alla varianter på hur styrelserna reglerar detta.
Oftast är det nog så att HSB, Riksbyggen eller SBC sätter reglerna hur styrelsen skall agera. (det är väl oftast förvaltarna som tar ut avgiften, inom eller som extra i det förvaltningsavtal som är tecknat).

pantsättning o överlåtelseavgifter skall enligt lagen tas ut enligt självkostnadsprincipen, vilket inte görs då det handlar om "små" pengar väljer ALLA som tar ut avgiften att "gå på max".?

tette
2011-04-22, 22:21
När man säljer sin brf får man dra av de pantavgifter man betalat?
Man får också dra av de kostnader man hade vid köpet, men vem kommer ihåg o spar bevisen för detta i 20 år?

Och avseende inre fond gäller detta:
"Har bostadsrättsföreningen en inre reparationsfond ska du ta upp din andel både vid köp och vid försäljning. Har din andel ökat så ger det ett nettoavdrag."

Harald
2011-04-22, 23:56
Storleken på pant och överlåtelseavgifter är ej reglerat. Ett enda fall är prövat i domstol, då var uttaget 1 % av prisbasbeloppet per pant och 2,5 % av prisbasbeloppet som överlåtelseavgift. Domstolen fann att beloppen var skäliga.

Därefter tar alla ut exakt denna nivå, eftersom denna nivå knappast kan överklagas igen. Skulle någon ta ut högre belopp, riskerar man ju att vara tvungen att visa att ens omkostnader verkligen är i paritet med den uttagna avgiften.

Dessa avgifter är i verkligheten en dold "extrakostnad" för den administrativa förvaltningen, alltså förvaltaren lägger beslag på hela beloppet.

Man tar ut så mycket man kan. Köper någon en lgh och lägger lånet i två delar, ex en rörlig och en bunden, så utgår två st. pantsättningsavgifter.

I vår förening, där vi sköter förvaltningen själva, ligger dessa avgifter som en egen post på intäktssidan i resultaträkningen.

Goa pengar som kommer alla medlemmar till del!

Gusten
2011-04-27, 21:49
För en och samma långivare/panthavare kan det ju knappast vara tillåtet att ta ut mer än en (1) pantsättningsavgift.

Harald
2011-04-28, 08:40
Jo det är tillåtet.

Vågar du driva det och överklaga....?

Gusten
2011-04-28, 11:10
Föreningen vet ju inget om hur de lån som bostadsrättshavaren har i en
viss bank är fördelade på olika lån. Föreningen får bara information om
pantsättningen och vilken bank som har panträtt i bostadsrätten.
Endast en pantsättningsavgift per pantsättning är tillåtet.

Om dock bostadsrätthavaren av någon anledning har bostadslån i två banker och därmed
gjort två pantsättningar så har föreningen rätt att ta ut två pantsättningsavgifter.

MikHo
2011-04-28, 12:04
Om dock bostadsrätthavaren av någon anledning har bostadslån i två banker och därmed
gjort två pantsättningar så har föreningen rätt att ta ut två pantsättningsavgifter.

Eller om en utökning av lånet görs så att nya pantbrev behöver tas ut.

OM banken skickar ut uppgifterna om detta till föreningen kan jag se en möjlighet att föreningen eventuellt tar ut en avgift till.

Säger inget om det är rätt eller fel, nämner bara att möjligheten finns.


I vår förening, där vi sköter förvaltningen själva, ligger dessa avgifter som en egen post på intäktssidan i resultaträkningen.

Goa pengar som kommer alla medlemmar till del!

vilket då skulle betyda att de medlemmar som redan är skuldsatta betalar mer än de som inte är det?

Jag skulle nästan säga att om ni inte har några kostnader när det gäller hanteringen av panter endast gagnar skatteverket genom den hanteringen.

clabbe
2011-04-28, 12:28
Mikho, hur gagnas Skatteverket av hanteringen? De får ju inte ens någon kunskap om pantsättningen. Pantbrev finns inte för bostadsrätter. Någon stämpelskatt eller inskrivningsavgift finns inte heller (annars skulle den där procentsatsen som vanligtvis tas ut för pantsättningsavgiften inte räcka till skatten).

clabbe
2011-04-28, 12:34
Harald,

eftersom ni gör jobbet själva borde ni kunna uppskatta exakt på kronan vad pantsättningsarbetet kostar er.

Om ni tar ut mer från medlemmen än er egen kostnad har ni tagit ett beslut som man kan tycka är till nackdel för den medlemmen och till otillbörlig fördel för andra medlemmar.
Tar ni ut mindre från medlemmen än er egen kostnad har ni tagit ett beslut som man kan tycka är till otillbörlig fördel för den medlemmen och till nackdel för andra medlemmar.

"goa pengar" låter som att ni gör en vinst...

Harald
2011-04-28, 12:43
Föreningen vet ju inget om hur de lån som bostadsrättshavaren har i en
viss bank är fördelade på olika lån

Jo vi ser varje lån, identifierat med lånenummer. Men vi ser ej belopp.

eftersom ni gör jobbet själva borde ni kunna uppskatta exakt på kronan vad pantsättningsarbetet kostar er.

Om ni tar ut mer från medlemmen än er egen kostnad har ni tagit ett beslut som man kan tycka är till nackdel för den medlemmen och till otillbörlig fördel för andra medlemmar.
Tar ni ut mindre från medlemmen än er egen kostnad har ni tagit ett beslut som man kan tycka är till otillbörlig fördel för den medlemmen och till nackdel för andra medlemmar.

Antagligen skulle vi det. Men, X pengar måste ju in i bolaget. Det mesta kommer ju in via avgiften, men ju mer som vi kan ta in på "kringtjänster", desto lägre kan vi hålla medlemmarnas avgifter = desto högre värde på respektive lgh. Alltså föredelaktigt för alla.

Det är ju en rättviseaspekt också i att de som inte belånar sina lgh, ska ju inte vara med och betala hanteringen av de belånades panter.

Visst, kanske beloppen är i överkant i vissa fall, men i andra är det tvärt om. Ibland krävs flera tel samtal för att kolla uppgifter, det ska registreras, hanteras och hållas tillgängligt.

Överlåtelseavgiften tycker jag bäst om. Den betalas av avflyttande medlem, d v s en som lämnar föreningen, och är idag 1 070 kr. Borde "för medlemmarnas bästa" varit 100 000 kr. :1: Tycker jag!

Gusten
2011-04-28, 17:13
Jo vi ser varje lån, identifierat med lånenummer. Men vi ser ej belopp.

Lånenumren är kanske någon information som kommer direkt från banken, inte från bostadsrättshavaren ?

Något rätt att ta ut en pantsättningsavgift "per lånenummer" i samma bank finns dock inte.
Endast en pantsättningsavgift för själva pantsättningen är tillåten, och det blir endast en pantsättning för varje långivare.

Harald
2011-04-28, 20:35
Nej Gusten, detta är mig veterligen inte reglerat. För att få svar krävs att någon som blivit debiterad flera pantsättningsavgifter stämmer förvaltaren/föreningen.

Vill du göra det...?

I vårt fall ligger det i medlemmarnas intresse att vi tar ut så mycket som möjligt, eftersom det slår direkt mot avgiftens storlek = värdet på varje lgh.

I de fall en förvaltare tar pengarna, så kan jag förstå invändningen. Men det är upp till föreningen att reglera i sitt avtal med förvaltaren.

HSB tog tidigare hos oss förövrigt ut en avgift för varje pant, även om det var samma tillfälle.

Gusten
2011-04-28, 21:22
Jag kan inte stämma er förening utan det får förstås i så fall någon i er förening som drabbas göra.

Antag att någon redan har pantsatt sin bostadsrätt och redan
tidigare har lån, men senare tar ytterligare ett lån hos samma bank.
Skulle föreningen då ha rätt att ta ytterligare en pantsättningsavgift
trots att det inte görs någon ny pantsättning ?

Harald
2011-04-28, 22:39
Ja, exakt så.

Det görs ju en ny pantsättning. En ny pant tas ur lgh. Och arbetet för förvaltaren är där igen, med kontroll, hantering, arkivering och svar till banken om ägare och tidigare pantsättningar.

Gusten
2011-04-29, 07:34
Görs det verkligen en ny pantsättning om det tas ett ytterligare lån i samma bank som redan tidigare har panträtt i bostadsrätten?

För en fastighet kan det ju behöva tas ut nya pantbrev om de redan uttagna pantbreven inte har täckning för det nya lånet.
Men en bostadsrätt som en gång är pantsatt ger ju redan från början en säkerhet för långivaren motsvarande bostadsrättens hela värde.

Om det är en annan bank som ger det nya lånet så blir det förstås en ytterligare pantsättning för den banken.

Harald
2011-04-29, 09:18
Nej, pantbrev tas endast ut till lånat belopp. När värdet sedan ökar, tenderar en del brf-ägare att låna igen och tar då ut ytterligare pantbrev.

En viss pant är till just det beloppet, inte till hela bostadsrättens värde. Samma gäller egna hem/hus.

Gusten
2011-04-29, 09:47
Har fått intrycket att du blandar ihop det med hur det fungerar för fastigheter.
Se clabbes beskrivning i inlägg #2 om hur det fungerar för bostadsrätter.
Begreppet pantbrev finns inte för bostadsrätter.

Harald
2011-04-29, 14:37
Nej det gör jag inte. Pant tas ut i Brf-lgh. Skillnaden ligger i att när lgh säljs måste panten lösas, och sedan pantsätts lgh på nytt av köparen.

För en fastighet så följer uttagna pantbrev med fastigheten, och räcker inte dessa kan man plocka ur ytterligare pantbrev (förutsatt att värderingen av banken gör detta möjligt).

Jag jobbar ju bara med detta sedan ett antal år tillbaka, så jag borde ju veta....

Gusten
2011-04-29, 20:23
"För bostadsrätt finns således inga pantbrev" står det i en info på Finansportalen.se

Om en köpare direkt pantsätter bostadsrätten och samtdigt i samma bank tar ett lån med fast ränta
och ett lån med rörlig ränta, så kan detta knappast ge föreningen rätt att ta ut två pantsättningsavgifter.

totiki
2011-04-30, 11:51
"För bostadsrätt finns således inga pantbrev" står det i en info på Finansportalen.se

Om en köpare direkt pantsätter bostadsrätten och samtdigt i samma bank tar ett lån med fast ränta
och ett lån med rörlig ränta, så kan detta knappast ge föreningen rätt att ta ut två pantsättningsavgifter.

Sker det samtidigt är det förmodligen samma pant. Men det förekommer också att ett par (gifta exempelvis) kan ha olika bank. När man köper BR kan det innebära två olika pantbrev. Därefter kan också ny pantsättning ske i respektive bank eller i ytterliggare ny bank. Det kan ske skilsmässor o s v. ett stort antal olika scenarier kan tänkas där ytterliggare pantbrev behöver utfärdas. Jag kan inte se att det finns någon anledning till att inte ta ut avgift för detta vid varje tillfälle.
För att det skall komma föreningen till del, bör föreningen tillse att det är denna som sköter dessa åtaganden och inte ett förvaltningsbolag.

Harald
2011-04-30, 12:34
"För bostadsrätt finns således inga pantbrev" står det i en info på Finansportalen.se
Formuleringen gör att förvirring uppstått. Det finns inga pantbrev KNUTNA till bostadsrätten såsom de är knutna till en fastighet, men visst finns det pantbrev kopplade till de uttagna panterna även i brf. Skillnaden är att för lgh måste själva PANTBREVEN lösas upp vid ägarbyte, och sedan kan nya tecknas.

Om en köpare direkt pantsätter bostadsrätten och samtdigt i samma bank tar ett lån med fast ränta
och ett lån med rörlig ränta, så kan detta knappast ge föreningen rätt att ta ut två pantsättningsavgifter.

Nej, men jag förstår hur ni tänker. Sanningen är ju att senare, när varje lån löses eller ska rapporteras, belöper ju kostnader på RESPEKTIVE pant. Utan att nya avgifter kan tas ut. Därför utgår direkt en pantsättningsavgift för VARJE lån, även om de är tecknade vid samma tillfälle.

Det förekommer således att både tre och fyra pantsättningsavgifter tas ut vid samma tillfälle.

Gusten
2011-04-30, 18:19
Sker det samtidigt är det förmodligen samma pant.

Ja så har jag också uppfattat det. Jag antar att du menar att om bostadsrättshavaren tar två lån
samtidigt i samma bank så blir det endast en (1) pantsättning pga de två lånen.

Det Harald kallar "pantbrev" i sammanhanget är förmodligen själva avtalet
mellan bostadsrättshavaren och banken där bostadsrättshavaren pantförskriver sin bostadsrätt.
I detta avtal finns ju inget max tillåtet lånebelopp inskrivet utan banken avgör hur mycket man vill låna ut med hänsyn till den pantsatta bostadsrättens värde.

Eftersom detta pantavtal bara gäller mellan dessa två parter måste det förstås upplösas om bostadsrätten säljs.

Mr Magoo
2011-04-30, 18:54
Man tar ut så mycket man kan. Köper någon en lgh och lägger lånet i två delar, ex en rörlig och en bunden, så utgår två st. pantsättningsavgifter.

Var har du fått detta ifrån? Man lägger väll en pantsättning oberoende av hur man lagt upp lånen hos banken, det har väll inte föreningen ha med att göra?
Har jag missuppfattat dig?

Mr Magoo
2011-04-30, 19:03
När man säljer sin brf får man dra av de pantavgifter man betalat?
Man får också dra av de kostnader man hade vid köpet, men vem kommer ihåg o spar bevisen för detta i 20 år?."

Det gör föreningen min vän!

Mr Magoo
2011-04-30, 19:13
Vad jag vet finns det inga pantbrev för bostadsrätter men om en köpare vill pantsätta lägenheten hos 4 olika långivare blir det 4 pantsättningsavgifter. En avgift per lånetillfälle.

Helt rätt, inga pantbrev. Att pantsätta lägenheten hos 4 olika långivare finns förhopningsvis inte på kartan, men vi tar betalt för varje registrering.

Mr Magoo
2011-04-30, 19:18
Föreningen vet ju inget om hur de lån som bostadsrättshavaren har i en
viss bank är fördelade på olika lån. Föreningen får bara information om
pantsättningen och vilken bank som har panträtt i bostadsrätten.
Endast en pantsättningsavgift per pantsättning är tillåtet.

Om dock bostadsrätthavaren av någon anledning har bostadslån i två banker och därmed
gjort två pantsättningar så har föreningen rätt att ta ut två pantsättningsavgifter.

Håller med dig till fullo!!

Mr Magoo
2011-04-30, 19:23
Sker det samtidigt är det förmodligen samma pant. Men det förekommer också att ett par (gifta exempelvis) kan ha olika bank. När man köper BR kan det innebära två olika pantbrev. Därefter kan också ny pantsättning ske i respektive bank eller i ytterliggare ny bank. Det kan ske skilsmässor o s v. ett stort antal olika scenarier kan tänkas där ytterliggare pantbrev behöver utfärdas. Jag kan inte se att det finns någon anledning till att inte ta ut avgift för detta vid varje tillfälle.
För att det skall komma föreningen till del, bör föreningen tillse att det är denna som sköter dessa åtaganden och inte ett förvaltningsbolag.

Krångla inte till detta, allt fungerar jätte bra där ute.

Harald
2011-05-01, 17:23
Det Harald kallar "pantbrev" i sammanhanget är förmodligen själva avtalet
mellan bostadsrättshavaren och banken där bostadsrättshavaren pantförskriver sin bostadsrätt.
I detta avtal finns ju inget max tillåtet lånebelopp inskrivet utan banken avgör hur mycket man vill låna ut med hänsyn till den pantsatta bostadsrättens värde.

Fel uppfattat och fel i sak.

När en brf-ägare lånar pengar mot bostadsrätten så tas panter ut till de lånade beloppen, EN PANT FÖR VARJE LÅN. Allting redovisas till förvaltaren, ex:

(Ny medlem, lånat totalt 1000 000 kr)

Lån 1: X kr lånenummer 123 456 789
Lån 2: X kr lånenummer 345 655 334
Lån 3: X kr lånenummer 24324 22 23

Denna information kommer till förvaltaren (förutom belopp och ev bindningstider et c). Här ska man ta ut 3 st pantavgifter. Detta eftersom I FRAMTIDEN, när medlemmen har betalar tillbaka ex lån 2, så kommer info från banken, att denna pant ej gäller längre, och då måste man ju kunna identifiera just denna pant, samt att nu kan du minsann INTE ta ut någon pantavgift, men du ska ändå ändra i ditt register, leta upp ORIGINALPANTBREVET, och arkivera detta tillsammans med bankens besked om att panten är löst. Alltså måste man ta ut en avgift för varje lån för att få kostnadstäckning över framtida arbete knutet till varje enskilt lån.

Var har du fått detta ifrån? Man lägger väll en pantsättning oberoende av hur man lagt upp lånen hos banken, det har väll inte föreningen ha med att göra?

Jo, det har föreningen(förvaltaren) ABSOLUT med att göra. Du måste kunna identifiera enskild pant i framtiden, och varje pant innebär framtida kostnader enligt ovan.

Helt rätt, inga pantbrev.

Alltså, jag har två pärmar fulla med pantbrev. Antar att jag drömmer....

Föreningen vet ju inget om hur de lån som bostadsrättshavaren har i en
viss bank är fördelade på olika lån.

Vi vet inte belopp och vilkor, men VARJE LÅN HAR ETT LÅNENUMMER, OCH DETTA REDOVISAS.

Endast en pantsättningsavgift per pantsättning är tillåtet.

Nej, endast en pantavgift PER PANT (per lån).

Nu orkar jag snart inte med er!

Gusten
2011-05-01, 17:43
Det är kanske upplysningar som kommer från banken om själva lånen med sina lånenummer som du kallar "pantbrev" ?

clabbe
2011-05-01, 17:57
Alltså, jag har två pärmar fulla med pantbrev. Antar att jag drömmer....Harald, hur är dokumenten du kallar pantbrev rubricerade? Det är väl inte möjligtvis "underrättelse om pantsättning" eller något liknande?

Harald
2011-05-01, 21:18
Japp, det är riktigt, "underrättelse om pantsättning". Redan tidigare i tråden har vi ju konstaterat att själva pantbrevet fungerar annorlunda för Brf än för fastighet. Och låt vara att den korrekta termen här då inte blir "pantbrev".

Men det är vad vi och banken använder, och det verkar vedertaget.

Gusten
2011-05-01, 22:18
Jag antar att det står "Underrättelse om pantsättning av bostadsrätt" ?

Gusten
2011-05-01, 23:08
Enligt ett svar där HSB svarar på en fråga verkar det finnas olika system
för pantsättning av bostadsrätt, och där en variant med separata pantsättningar av bostadsrätten
för varje enskilt lån medför separata pantsättningsavgifter för varje lån.

HSB skriver bl a så här:
"Ett sätt att undvika två pantsättningsavgifter är att du som bostadsrättshavare ber banken att göra en generell pantsättning
som omfattar alla lånen. I sådana fall betalas bara en pantsättningsavgift."

Om alla bostadsrättshavare kände till detta skulle man alltså alltså kunna
undvika separata pantsättningar av bostadsrätten för varje enskilt lån.
Även antalet underrättelser om pantsättning av bostadsrätten skulle ju då bli färre, och därmed även färre pantsättningsavgifter.

Harald
2011-05-02, 21:13
Om alla bostadsrättshavare kände till detta skulle man alltså alltså kunna
undvika separata pantsättningar av bostadsrätten för varje enskilt lån.
Även antalet underrättelser om pantsättning av bostadsrätten skulle ju då bli färre, och därmed även färre pantsättningsavgifter.

Nu pratar vi äntligen samma språk! Men jag anser att ovanstående är en dålig lösning för den enskilde.

För om man gör enligt ovan, en generell pantning som gäller ALLA lån, då lever ju den pantningen ända tills ALLA lån är betalda. Säg att man betalar av ett lån, ex 300 000 kr. Sen vill man låna 500 000 kr året efter, kanske i annan bank. Då hjälper det ju inte att man har en tidigare skuld som är 300 000 kr LÄGRE, eftersom den första banken alltjämt har en panträtt kvar PÅ HELA URSPRUNGLIGA SKULDEN. Således finns kanske inget låneutrymme kvar.

Fast vill man binda upp sig till EN bank för tid och evighet så ja visst. Eller så får man lägga om ALLA lån för att "få loss låneutrymmet", men då utgår ju nya pantsättningsavgifter, och så har man bitit sig själv i svansen.

Nä, så länge FÖRENINGEN tar in pantavgifterna, så borde det ligga i alla medlemmars intresse, att dessa är så många som möjligt och tas ut i stor omfattning det går. Det ger ju någonstans i förlängningen en lägre månadsavgift = ett högre värde på lgh = mer pengar till varje medlem.

clabbe
2011-05-02, 21:27
Jag delar inte din uppfattning Harald om vilket belopp banken kan utnyttja sin pant i bostadsrätten. Min uppfattning är att banken inte kan göra anspråk på mer än sin fordran. Resterande värde på bostadsrätten kan brh använda för en andrahandspantsättning.

Du tillämpar reglerna för pantbrev på fast egendom på pantsättning av bostadsrätt och det är fel.

Gusten
2011-05-02, 23:01
Jag kan inte heller se något problem för den enskilde med att göra en
generell pantsättning för alla lånen i viss bank. Metoden beskrivs också
i Björn Lundens bostadsrättsbok.

Även i Haralds förening förmodar jag att det finns medlemmar som har
valt metoden med generell pantsättning och därmed bara behöver
betala en (1) pantsättningsavgift för alla lån i en viss bank.

totiki
2011-05-03, 07:25
Jag kan inte heller se något problem för den enskilde med att göra en
generell pantsättning för alla lånen i viss bank. Metoden beskrivs också
i Björn Lundens bostadsrättsbok.

Även i Haralds förening förmodar jag att det finns medlemmar som har
valt metoden med generell pantsättning och därmed bara behöver
betala en (1) pantsättningsavgift för alla lån i en viss bank.
Vad som är lagligt och som Banken går med på måste väl en BRH kunna utföra. En generell pantsättning för alla lånen i viss bank, t ex.
Men skickar Banken då ett pantbrev till Föreningen står det väl den fritt att ta ut sina lagliga avgifter för handhavandet av detta brev.

Gusten
2011-05-03, 07:45
Men skickar Banken då ett pantbrev till Föreningen står det väl den fritt att ta ut sina lagliga avgifter för handhavandet av detta brev.

Det du kallar "pantbrev" är antagligen underrättelsen om pantsättningen.
Och visst får föreningen ta ut en pantsättningsavgift för detta.

Däremot är det ju inte tillåtet att ta ut separata pantsättningsavgifter
för varja enskilt lån vid sk generell pantsättning där panten är gemensam
för alla de olika lån som bostadrättshavaren har i den banken.

totiki
2011-05-03, 10:21
Men då behöver väl Banken inte heller skicka ut någon underrättelse därom. På så vis löser det väl sig själv.

totiki
2011-05-03, 15:24
Banken skickar även underrättelser om pant för så kallade överbryggnadslån, som utan tvekan torde var gemensam med det lån den nye köparen av en BR i en förening tar för sitt inköp. Men efter några månader, ibland upp till sex månader & ibland ej alls överhuvudtaget, händer det att det infinner sig en särslild makulering av panten på detta överbryggnadslån. Det kan man ju inte ta ut någon extra ersättning för eftersom det inte är en "pantsättning", utan tvärtom. Fast det innebär likväl merarbete att handaha och arkivera detta till den nye BRHs tjänst.

Överbryggnadslån handlar ju oftast om korta tidsrymder, någon månad i längsta fall, och sätts i den nya BR och inte i den gamla. Så panten lär gälla den nya och inte den gamla BR. Det vore intressant att veta ifall Harald tar ut särskild pantavgift för detta merarbete?

totiki
2011-05-05, 06:28
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/krav-pa-ny-lag-efter-miljonsvindel_6139027.svd

Här ser man vikten av att sköta underrättelserna om pantsättning, på ett effektivt och säkert sätt.
Det kan finnas oärliga människor även inom fastighetsförvaltningsbranschen och tillsammans med en oärlig ledamot i en styrelse skulle en större förening kunna åsamkas mycket lidande.