handdator

Visa fullständig version : Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse


Akva
2011-04-07, 23:02
Vår Brf kommer inom kort att ha stämma där ny styrelse ska utses. Vi är en realtivt ny brf och från den nuvarande styrelsen har 3 ledamöter aviserat att de inte vill fortsätta. Vi är då 3 ordinarie ledamöter kvar samt suppleanter.

Nu visar det sig att vi är två av dessa ordinarie ledamöter som inte finns med på valberedningens lista och genom ett mail har vi nu informerats om det. Om den tredje personen kommer att få fortsätta vet jag inte.

Jag finner detta anmärkningsvärt hur de har tänkt. Vi är en liten förening och det har alltid varit få som varit intresserade av arbetet och nu plötsligt kommer inte ordföranden som avsagt sig tidigare och vice ordförande att vara kvar. Vice ordförande är driftig och påläst vilket kan vara besvärligt för några i styrelsen.

Vore intressant att ta del av hur ni tänker, själv börjar vi undra om det inte är KIB (klubben för inbördesbeundran) som ligger bakom.

clabbe
2011-04-07, 23:26
Jag skulle tänka som att då får jag nominera mig själv eller be någon annan jag känner i föreningen att nominera mig på årsstämman.

Valberedningen ska inte tro att den får bestämma själv om vilka som ska ingå i styrelsen.

Admin
2011-04-07, 23:29
Ja, som Clabbe säger så är det stämman och inte valberedningen som bestämmer, och vem som helst kan nominera vem som helst före stämman och under stämman.

Det gäller bara att tala för sin sak på stämman så att stämman övertygas att välja det bästa alternativet för föreningen grundat på sakliga skäl (i huvudsak kompetens och engagemang).


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Akva
2011-04-08, 08:05
Ja, som Clabbe säger så är det stämman och inte valberedningen som bestämmer, och vem som helst kan nominera vem som helst före stämman och under stämman.

Det gäller bara att tala för sin sak på stämman så att stämman övertygas att välja det bästa alternativet för föreningen grundat på sakliga skäl (i huvudsak kompetens och engagemang).

Tackar för de raderna, tyvärr känns det nog som luften gick ur, har aldrig någonsin varit med om något liknande, inte heller mina bekanta. Jag vet att valberedningen har haft svårt att få intresserade till styrelsen.

Tyvärr tror jag att valberedningen vill genomdriva vissa förändringar som jag ser att vi inte har ekonomi till, bl a ny tvättstuga. Två av de tre ordinarie ledamöterna som valberedningen selekterat bort är de enda i styrelsen som har styrelsevana.

Utanför tråden:
Vad gäller enligt lag om styrelsen har rätt att ta ut en avgift eller som någon nämnt att vi får köpa mark? Vi är ett antal personer som bor längst ned och nyttjar den lilla delen utanför med att under sommaren sitta ute, samt planterar blommor, mm, men aldrig stängt av området för någon att gå där etc. Jag vet att de vill ta ut avgift för oss, jag vet dock inte hur det här ska gå till. Vore bra att veta vad lagen säger.

tette
2011-04-08, 10:46
Det läge er förening befinner sig i verkar vara ett problem. Olika intressen kan skapa problem för framtiden därför är det av stor vikt att medlemmarna får veta hur det står till och ta ställning inför deras framtid.

Att valberedning o styrelse kommer "på kurs" är nog mindre vanligt än att valberedningen ställer sig på styrelsens sida? Om detta finns det en hel del att läsa om på andra sidor i forumet.

En bra och fungerande valberedning ska som jag ser det först "tala ut" med styrelsen. Ta reda på hur styrelsearbetet fungerat, vilka som vill/kan ställa upp för omval, etc.

I ert fall verkar det som att valberedningen lierat sig med andra för att föreslå ny styrelse.

Detta kan ni i styrelsen utnyttja genom att när ni kommer till punkten val av styrelse på stämman berätta detta varefter ni lämnar ordet till valberedningen. De kommer att därmed "tas på sängen"?


Om detta med uteplatser/mark, bör kommande styrelse utreda och ta fram ett förslag till stämmobeslut. Utredning i detta fall skulle nog göras av någon utomstående/neutral. Styrelsen kan skriva en motion till kommande stämma och begära en utredning av ärendet.