handdator

Visa fullständig version : Bredbandsdjungeln


kluringen
2011-04-07, 12:43
Det pågår ett stort projekt i Stockholms innerstad med utbyggnad av stadsnätet. Enligt ett avtalserbjudande för att låta stadsnätsägarna sätta upp ett fördelningsskåp i vår källare får vi rätt att koppla in en passiv (tvåpoligt) fiber direkt från stadsnätets skåp till varje lägenhet. Aktivering av fibern sker sen via tjänsteleverantörerna.

Enligt min egen fattningsförmåga måste det innebära att varje lägenhet får då fysisk direktkontakt till stadsnätet, som i sin tur har kontakter med resten av världen. Avstånd har ingen betydelse för fibertrafiken. Teoretiskt borde varje lägenhet helt fristående från varandra själva kunna köpa tjänster från en/flera leverantörer, även från utlandet.

Men det är inte vad tjänsteleverantörerna vill. Förslagen bygger på att de drar en kabel från stadsnätets skåp till ett eget skåp, sen kan man dra fiber eller koppar från deras skåp till lägenheterna. Bindningstider ger lägre initiala kostnader.

Varför skulle man vilja inskränka möjligheterna och bygga ett fastighetsnät från ett skåp som tillhör en viss leverantör? Som att såga av grenen som man sitter på eller klippa fågelns vingar.

Kommunikationsoperatörna erbjuder lite större valfrihet, men även de rekommenderar kollektiva lösningar. Så är det med den valfriheten.

Vi har i alla fall beslutat att stadsnätet kan få ha sitt skåp i vårt pannrum, resten måste utredas noga i samråd med medlemmarna.

Se även bl a;
Gruppanslutning HSB Bolina - bredband och ip-telefoni (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683)

oyvinds
2011-04-07, 20:54
Det avtalet är inte lagligt, gå inte med på det. Få dem till att betala for installation och berätta efteråt att du vet.

Om det finnes ethernet-sladd eller fiber-sladd mellan en lägenhet och källaren har den som äger lägenheten rätt att använda den sladden som han/hon vill. Så är lagen. Ingen i en styrelse kan lagligen göra avtal som nekar den som äger lägenheten att använda sladden mellan lägenheten och källaren.

kluringen
2011-04-07, 22:54
Det avtalet är inte lagligt, gå inte med på det. Få dem till att betala for installation och berätta efteråt att du vet.

Det finns ingen fiber mellan lägenheterna och källaren ännu. Styrelsen håller på och utreder om vi ska använda oss av möjligheten att få "riktig" bredband till lägenheterna. Skillnaden mellan olika lösningar (direktkoppling/uppkoppling via ett leverantörsskåp).

Sen får det bli en stämma som ska besluta om vad vi ska göra, eller om vi inte ska göra något alls. Kabeln mellan lägenheterna och källaren måste vi betala för själva men platsen i skåpet är "gratis" eftersom vi inte får betalt för att stadsnätet får ha ett skåp i källaren.

Styrelsen har inte tänkt fatta beslut i frågan, men vi måste presentera för stämman vilka möjligheter det finns och försöka beskriva för- och nackdelar.

Förstår inte vilket avtal som du menar är olaglig. Bolaget som bygger och äger stadsnätet ägs till 100 % av Stockolms Stad som har monopolställning för huvuddelen av fibertrafiken.

oyvinds
2011-04-07, 23:48
Dra ethernet cat6 istället for fibersladd mellan källor / lagenhet. Det räcker till gigabit. Det ethernet ifrån lägenheter kommer ut i källor slutes de i keystone jacks, ett för varje lägenhet. Nu finns det då en ethernet kontakt i var lägenhet som slutar i en ethernet kontakt för var lägenhet i källaren. Det är bästa lösningen.

Utan någon Internet anslutning utifrån alls kan brf placera en switch i källare, dra en sladd från var port på den till var ethernet kontakt och så kan alla skicka saker mellan sig. Det är naturligtvis inte så intressant som Internet, men det gör att man kan göra något med jacket om man inte har Internet.

Now, this is where it gets interesting.

Leverantör 1 kan passera sitt leverantörsskåp i källare med sin switch. Sen drar man en sladd från varje jack till deras switch.

Så här kan deras brf då vara säkra på att om hälften sen vill ha Leverantör 2 så kan Leverantör 2 placera ett skåp bredvid Leverantör 1. Sen byter bara de som vill ändpunkt för sin sladd.

Jag vet inte helt hur stadsnät fungerar om man har en sladd direkt in där, men jag tror inte att de som har en dhcp lösning får upp en meny för 'Från vem vill du ha internet?'. Jag tror man måste ha en leverantör, eller tre.

Det här förslaget bygger på att de drar en kabel från stadsnätets skåp till ett eget skåp, sen kan man dra fiber eller koppar från deras skåp till lägenheterna. är något jag aldrig skulle accepterat. Man drar fiber/koppar till en rad med ethernet-portar ut, den därifrån och till deras skåp. Hur kan man själv använda sladden till något annat om den går in i ett låst leverantörskåp (och lagen är klar på att man ska kunna göra det)?

One thing I really didn't get..: Om föreningen ska betala för installation av kabel lägenhet / källare, den stora kostnaden, vad är då poängen med att acceptera någon form for bindning (eller annan kostnad utöver leverans av tjänst till dom som vill ha)? Sladd till deras skåp får de betala.

Anyway, good luck. hitta någon kick ass hackare lokalt eller fråga dem som ser mest l33t ut i föreningen. Det är säkert någon som vet hur man drar sladdar, etc. (installation av sladd är faktisk något man kan göra själv, det är inte el, it's just ethernet, det är lätt. Att göra en plugg tar 1 minut.).